Advanced

De obesuttnas arkeologi : människor, metoder och möjligheter

Nilsson, Pia ; Hansson, Martin LU and Svensson, Eva (2020)
Abstract (Swedish)
De förhållandevis sentida spåren efter de obesuttna – som torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men har sällan uppmärksammats av den traditionella arkeologin. Ändringen av kulturmiljölagen 2014 innebär att lämningar som etablerats före 1850 kan vara lagskyddade vilket ger nya möjligheter att även de obesuttnas kulturarv uppmärksammas och ges en mer framträdande plats i historieskrivningen. I den här boken diskuteras och utvärderas möjligheten att kombinera olika källmaterial – som skriftliga källor, kartor, inventeringar, stående byggnader och arkeologiska lämningar – för att öka kunskapen om människors livsvillkor, boendeförhållanden och materiella lämningar... (More)
De förhållandevis sentida spåren efter de obesuttna – som torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men har sällan uppmärksammats av den traditionella arkeologin. Ändringen av kulturmiljölagen 2014 innebär att lämningar som etablerats före 1850 kan vara lagskyddade vilket ger nya möjligheter att även de obesuttnas kulturarv uppmärksammas och ges en mer framträdande plats i historieskrivningen. I den här boken diskuteras och utvärderas möjligheten att kombinera olika källmaterial – som skriftliga källor, kartor, inventeringar, stående byggnader och arkeologiska lämningar – för att öka kunskapen om människors livsvillkor, boendeförhållanden och materiella lämningar från tiden omkring 1700–1900. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
obesuttna, arkeologi, kulturmiljövård, Sverige
pages
218 pages
publisher
Riksantikvarieämbetet
ISBN
978-91-7209-861-9
978-91-7209-862-6
project
The Heritage of Suablterns in Sweden, 1700-1900 (De osynligas kulturarv)
language
Swedish
LU publication?
yes
id
875e1a90-f411-48af-a51a-3e9308bb1634
alternative location
http://raa.diva-portal.org/smash/get/diva2:1434706/FULLTEXT01.pdf
date added to LUP
2020-06-08 11:47:38
date last changed
2020-06-11 10:23:52
@book{875e1a90-f411-48af-a51a-3e9308bb1634,
 abstract   = {De förhållandevis sentida spåren efter de obesuttna – som torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men har sällan uppmärksammats av den traditionella arkeologin. Ändringen av kulturmiljölagen 2014 innebär att lämningar som etablerats före 1850 kan vara lagskyddade vilket ger nya möjligheter att även de obesuttnas kulturarv uppmärksammas och ges en mer framträdande plats i historieskrivningen. I den här boken diskuteras och utvärderas möjligheten att kombinera olika källmaterial – som skriftliga källor, kartor, inventeringar, stående byggnader och arkeologiska lämningar – för att öka kunskapen om människors livsvillkor, boendeförhållanden och materiella lämningar från tiden omkring 1700–1900.},
 author    = {Nilsson, Pia and Hansson, Martin and Svensson, Eva},
 isbn     = {978-91-7209-861-9},
 language   = {swe},
 month    = {06},
 publisher  = {Riksantikvarieämbetet},
 title    = {De obesuttnas arkeologi : människor, metoder och möjligheter},
 url     = {http://raa.diva-portal.org/smash/get/diva2:1434706/FULLTEXT01.pdf},
 year     = {2020},
}