Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Facklig anslutning ur ett globalt perspektiv

Kjellberg, Anders LU (2013)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8ff134d1-0bba-43d8-a18e-e28cf4f19f2e,
 author    = {{Kjellberg, Anders}},
 keywords   = {{sociologi; sociology; centralisering; decentralisering; krisavtal; kollektivavtal; facklig organisationsgrad; strukturell individualism; globalisering; transnationella företag; fackförening; facklig styrka; arbetsgivare; industrial relations; Gent system; a-kassa; arbetslöshetsförsäkring; medlemsavgift; fackmedlem; medlemskap; partsreglering; statsreglering; LO; TCO; Saco; IF Metall; svenska modellen}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Sociologiska institutionen, Lunds universitet}},
 title    = {{Facklig anslutning ur ett globalt perspektiv}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/5892983/4017949.pdf}},
 year     = {{2013}},
}