Advanced

The Third Gospel for the First Time: Luke within the Context of Ancient Biography

Ytterbrink, Maria LU (2004)
Abstract
If Luke’s first audience understood the Gospel as a biography, what would their experience of the text have been? This book invites the reader to accompany the first readers or hearers of Luke’s Gospel and to experience the narrative about the life of Jesus alongside them. It utilises Wolfgang Iser’s theory about reading and readers and focuses on gaps and vacancies in the text. The most important passages are Lk 2.41-51; 9.28-36 and 24.13-32. It also considers the audience’s previous knowledge, derived from the preaching recorded in the Book of Acts and from the narratives of the Septuagint, and explores the understanding of the human lifespan in ancient time in general. The audience would probably have been acquainted with Isocrates’... (More)
If Luke’s first audience understood the Gospel as a biography, what would their experience of the text have been? This book invites the reader to accompany the first readers or hearers of Luke’s Gospel and to experience the narrative about the life of Jesus alongside them. It utilises Wolfgang Iser’s theory about reading and readers and focuses on gaps and vacancies in the text. The most important passages are Lk 2.41-51; 9.28-36 and 24.13-32. It also considers the audience’s previous knowledge, derived from the preaching recorded in the Book of Acts and from the narratives of the Septuagint, and explores the understanding of the human lifespan in ancient time in general. The audience would probably have been acquainted with Isocrates’ Evagoras, Xenophon’s Agesilaus and Philo’s De Vita Mosis. It must also be assumed that Luke’s first audience would have been sensitive to the development of genre current at that time. This book pays attention to similarities regarding themes and differences in narrative techniques and can serve as a thematic commentary on Luke’s Gospel. It also addresses the question: What is the use of genre classification for the exegetical tasks? (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

The Third Gospel for the First Time beskriver en förstagångsupplevelse av Lukasevangeliet, en uppläsning inför adressaten Teofilus vänner, vid ett tillfälle då evangeliet var nyskrivet. Den förutsätter att någon av Teofilus vänner kände till antika biografier och uppfattade Lukasevangeliet som en sådan. Dessutom hade han fått en grundläggande undervisning om den kristna läran och kände till Gamla testamentet i dess grekiska version (Septuaginta). Lukasevangeliet är den första sammanhängande berättelsen om Jesus liv som åhöraren har hört. Tolkningen av texten påverkas också av den allmänna uppfattningen av det mänskliga livet perioder och villkor. Som åhörare är han intresserad och villig att... (More)
Popular Abstract in Swedish

The Third Gospel for the First Time beskriver en förstagångsupplevelse av Lukasevangeliet, en uppläsning inför adressaten Teofilus vänner, vid ett tillfälle då evangeliet var nyskrivet. Den förutsätter att någon av Teofilus vänner kände till antika biografier och uppfattade Lukasevangeliet som en sådan. Dessutom hade han fått en grundläggande undervisning om den kristna läran och kände till Gamla testamentet i dess grekiska version (Septuaginta). Lukasevangeliet är den första sammanhängande berättelsen om Jesus liv som åhöraren har hört. Tolkningen av texten påverkas också av den allmänna uppfattningen av det mänskliga livet perioder och villkor. Som åhörare är han intresserad och villig att följa de instruktioner som finns underförstådda i texten. Dessa förutsättningar gör åhöraren till den bästa tänkbara för att Lukasevangeliet ska få komma till sin rätt och att evangeliets genretillhörighet ska kunna prövas. Beskrivningen av åhörarens upplevelse följer Wolfgang Isers teori om läsare och läsning av litterära texter. Den tar fasta på betydelsen av luckor och tomma utrymmen i texten. Intresset hos åhöraren ökar då något måste fyllas i för att texten ska få en mening och i mindre preciserade avsnitt kan han samla ihop tidigare intryck för att de tillsammans ska ge en ökad förståelse av texten. Kulturella koder och normer och de genrebetonade alluderingar som kan avläsas i texten kan bli bekräftade eller ifrågasatta under läsningens gång. Åhöraren antas ha hört biografier skrivna av Isokrates, Xenofon och Filon från Alexandria. Dessutom är han medveten om biografigenren utveckling i sin egen tid och bekant med dess traditioner. Då han avlyssnar Lukasevangeliet blir berättelserna om Jesus vid tolv års ålder i templet (Luk. 2), på förklaringsberget (Luk. 9), och Emmausvandringen (Luk. 24) särskilt viktiga då de innehåller betydelsefulla luckor. Han kan uppfatta många likheter med de antika biografierna men även en hel del skillnader. Olikheterna ligger främst på det författartekniska planet, där Lukasevangeliet har en mycket mer tillbakadragen berättare som inte diskuterar sina källor, som inte uppger olika versioner av berättelsen och som inte heller gör egna utvikningar bort från ämnet. Evangeliets fokus på huvudpersonen är tydlig. Jesus citeras ofta och många under finns beskrivna. Kedjan av händelser (plot) som leder fram till Jesu död är mycket tydligare i evangeliet än i de övriga biografierna och Guds plan finns med som en betydelsefull faktor. Åhöraren får en möjlighet att ifrågasätta sin tids värderingar att ett idealiskt liv skulle vara långt, full av framgångsrik aktivitet och avslutas med en fridfull död. Han kan dessutom se, genom de jämförelser han uppmuntras att göra, att Jesus som person är betydelsefullare än både personligheterna från Gamla testamentet och hjältarna från biografierna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof Byrskog, Samuel, University of Gothenburg, Sweden
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
intertextuality., life cycle, Septuagint, Acts, repertoire, vacancies, gaps, Iser, aesthetic response, Philo, Xenophon, Isocrates, ancient biography, genre, life of Jesus, Luke, Bible, Third Gospel, Bibelvetenskap
pages
243 pages
publisher
Maria Ytterbrink, Lars Hansv. 5 SE-441 37 Alingsås, SWEDEN,
defense location
Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård
defense date
2004-05-22 13:15:00
ISBN
91-628-6066-6
language
English
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Old Testament Studies (015017051)
id
9256d77d-6921-4097-b128-fae3b91f3ea7 (old id 21635)
date added to LUP
2016-04-04 11:21:59
date last changed
2018-11-21 21:04:22
@phdthesis{9256d77d-6921-4097-b128-fae3b91f3ea7,
 abstract   = {If Luke’s first audience understood the Gospel as a biography, what would their experience of the text have been? This book invites the reader to accompany the first readers or hearers of Luke’s Gospel and to experience the narrative about the life of Jesus alongside them. It utilises Wolfgang Iser’s theory about reading and readers and focuses on gaps and vacancies in the text. The most important passages are Lk 2.41-51; 9.28-36 and 24.13-32. It also considers the audience’s previous knowledge, derived from the preaching recorded in the Book of Acts and from the narratives of the Septuagint, and explores the understanding of the human lifespan in ancient time in general. The audience would probably have been acquainted with Isocrates’ Evagoras, Xenophon’s Agesilaus and Philo’s De Vita Mosis. It must also be assumed that Luke’s first audience would have been sensitive to the development of genre current at that time. This book pays attention to similarities regarding themes and differences in narrative techniques and can serve as a thematic commentary on Luke’s Gospel. It also addresses the question: What is the use of genre classification for the exegetical tasks?},
 author    = {Ytterbrink, Maria},
 isbn     = {91-628-6066-6},
 language   = {eng},
 publisher  = {Maria Ytterbrink, Lars Hansv. 5 SE-441 37 Alingsås, SWEDEN,},
 school    = {Lund University},
 title    = {The Third Gospel for the First Time: Luke within the Context of Ancient Biography},
 year     = {2004},
}