Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Some Studies of the Transport Coefficients of Pulp and Paper

Nilsson, Lars (1996)
Abstract
The drying of a porous material occurs in two different periods: the constant rate period and the falling rate period. During the constant rate period, the drying rate is determined by the external conditions regarding heat and mass transfer, and the drying rate is not influenced by the properties of the drying material. During the falling rate period, the material properties, such as the transport rates within the structure and the sorption isotherm, influence the drying rate. This thesis deals with the transport of mass and heat occurring within sheets of pulp and paper.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Torkning av ett poröst material sker i två perioder: en period med konstant torkhastighet och en period med fallande torkhastighet. Under perioden med konstant torkhastighet, bestäms torkhastigheten av de yttre förhållandena beträffande värme- och masstransport, och torkhastigheten påverkas inte av det torkande materialets egenskaper. Under perioden med fallande torkhastighet påverkar materialets egenskaper, såsom transporthastigheterna i den porösa strukturen och sorptionsisotermen, torkhastigheten. Den här avhandlingen handlar om transport av massa och värme genom papper och massa med tillämpning på torkprocessen. Två olika transportprocesser genom papper eller massaark, diffusion av vattenånga... (More)
Popular Abstract in Swedish

Torkning av ett poröst material sker i två perioder: en period med konstant torkhastighet och en period med fallande torkhastighet. Under perioden med konstant torkhastighet, bestäms torkhastigheten av de yttre förhållandena beträffande värme- och masstransport, och torkhastigheten påverkas inte av det torkande materialets egenskaper. Under perioden med fallande torkhastighet påverkar materialets egenskaper, såsom transporthastigheterna i den porösa strukturen och sorptionsisotermen, torkhastigheten. Den här avhandlingen handlar om transport av massa och värme genom papper och massa med tillämpning på torkprocessen. Två olika transportprocesser genom papper eller massaark, diffusion av vattenånga och tryckdrivet gasflöde, har studerats med ett enhetligt angreppssätt. Båda transportprocesserna har utvärderats experimentellt för samma pappersark och har sedan modellerats under antagandet att ett pappersark kan beskrivas som ett nätverk av cellulosafibrer, vilka antingen är cylindriska eller bandformade. Resultaten av de här studierna visar att för handgjorda pappersark och för massaark kan båda processerna modelleras med nästan samma värde på cellulosafiberns form. För andra papperskvaliteter är däremot båda transportprocesserna mycket långsammare än vad som kunde ha väntats på grundval av de teoretiska modellerna. Transport av vatten inom ett torkande pappersark sker också genom att vatten sugs från större till mindre porer. En mätmetod, baserad på magnetröntgenteknik, har utvecklats för att mäta fördelningen av vatten i torkande massaprover. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr.Ir. Coumans, Jan, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Nederländerna
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Pore nonuniformities, Permeability, Moisture gradients, Magnetic resonance imaging, Effective diffusivity, Drying, Cellulose fibres, Computational fluid dynamics, Wood, pulp and paper technology, Pappers- och massateknik
pages
39 pages
publisher
Lill Dahlström, Department of Chemical Engineering I, Lund University, Lund, Sweden,
defense location
Sal K:A, Kemicentrum, Lund
defense date
1996-05-10 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUTKDH/(TKKA-1004)/1-39/(1996)
language
English
LU publication?
no
id
93c502f3-399d-4071-81c1-b262a9bf270e (old id 28410)
date added to LUP
2016-04-01 16:38:10
date last changed
2018-11-21 20:42:57
@phdthesis{93c502f3-399d-4071-81c1-b262a9bf270e,
 abstract   = {{The drying of a porous material occurs in two different periods: the constant rate period and the falling rate period. During the constant rate period, the drying rate is determined by the external conditions regarding heat and mass transfer, and the drying rate is not influenced by the properties of the drying material. During the falling rate period, the material properties, such as the transport rates within the structure and the sorption isotherm, influence the drying rate. This thesis deals with the transport of mass and heat occurring within sheets of pulp and paper.}},
 author    = {{Nilsson, Lars}},
 keywords   = {{Pore nonuniformities; Permeability; Moisture gradients; Magnetic resonance imaging; Effective diffusivity; Drying; Cellulose fibres; Computational fluid dynamics; Wood; pulp and paper technology; Pappers- och massateknik}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Lill Dahlström, Department of Chemical Engineering I, Lund University, Lund, Sweden,}},
 title    = {{Some Studies of the Transport Coefficients of Pulp and Paper}},
 year     = {{1996}},
}