Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Climbing the Tower of Babel: Obligations for Swedish Healthcare to Use Interpretation Services for Migrants

Litins'ka, Yana LU orcid (2021) In Nordisk socialrättslig tidskrift p.149-178
Abstract (Swedish)
Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar rörande kommunikation med patienter. En del av dessa utmaningar är kopplade till situationer där patienter, såsom asylsökande eller papperslösa, inte själva behärskar svenska språket. Användning av tolktjänster kan vara nödvändigt i sådana situationer. I denna artikel undersöks vårdgivarens och vårdpersonalens skyldigheter i tre situationer, nämligen, när patienten kräver tolkanvändning, när patienten vägrar tolkanvändning och när patienten inte uttrycker någon åsikt angående tolkbehov. Artikeln fokuserar på åtaganden enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter samt svensk allmän och speciell förvaltningsrätt. I artikeln diskuteras även regionernas tolkning av... (More)
Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar rörande kommunikation med patienter. En del av dessa utmaningar är kopplade till situationer där patienter, såsom asylsökande eller papperslösa, inte själva behärskar svenska språket. Användning av tolktjänster kan vara nödvändigt i sådana situationer. I denna artikel undersöks vårdgivarens och vårdpersonalens skyldigheter i tre situationer, nämligen, när patienten kräver tolkanvändning, när patienten vägrar tolkanvändning och när patienten inte uttrycker någon åsikt angående tolkbehov. Artikeln fokuserar på åtaganden enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter samt svensk allmän och speciell förvaltningsrätt. I artikeln diskuteras även regionernas tolkning av skyldigheten att erbjuda tolk. Undersökningen görs med hjälp av traditionell rättsdogmatisk metod. I artikeln dras slutsatserna att patientens vilja att ha tillgång till tolktjänster ska respekteras enligt svensk rätt, men den har inte avgörande betydelse enligt internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Både nationell och internationell rätt tillåter vårdgivarna att bortse från patientens önskemål om att avstå från tolkanvändning, om användning av tolk är nödvändigt för att rädda patientens liv eller hälsa. Samtidigt innebär åtaganden enligt internationella konventioner ett ansvar för regionerna att utreda orsakerna till varför patienten vägrar tolktjänster och tillhandhålla nödvändiga anpassningar. I situationer där patienter inte utrycker någon åsikt kring användningen av språktolk, ska tolkning tillhandhållas där det bedöms nödvändigt för att säkerställa patientens självbestämmande och integritet i vården. I artikeln framhävs även att regioner sällan har riktlinjer om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter att anlita tolk och de få riktlinjer som finns ser olika ut i olika delar av landet. Detta kan resultera i stora regionala skillnader i vårdtillgängligheten för asylsökande och papperslösa, samt förvirring för vårdpersonalen huruvida de är skyldiga att använda en språktolk eller ej. För att säkerställa patienters möjligheter att få vård av god kvalité, rekommenderas i artikeln att Socialstyrelsen tar fram en nationell vägledning för att klargöra vårdgivarnas och vårdpersonalens skyldigheter i de utmanande situationer som uppstår inom vården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
Interpreters, Healthcare, Asylum seekers, Consent, Refusal, Human rights, Positive obligations, Administrative law, Undocumented migrant, Tolkar, Mänskliga rättigheter, Medicinsk rätt, Samtycke, Vägran, Asylsökande, Papperslösa, Förvaltningsrätt, Positiv förpliktelse, Migration
in
Nordisk socialrättslig tidskrift
issue
27-28
pages
30 pages
publisher
Santérus förlag
ISSN
2000-6500
project
The right to access healthcare services for asylum seekers
language
English
LU publication?
yes
id
96b279e7-42fa-495e-a78b-1b64ac1cd95f
date added to LUP
2021-02-13 18:58:38
date last changed
2022-05-16 12:06:09
@article{96b279e7-42fa-495e-a78b-1b64ac1cd95f,
 abstract   = {{Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar rörande kommunikation med patienter. En del av dessa utmaningar är kopplade till situationer där patienter, såsom asylsökande eller papperslösa, inte själva behärskar svenska språket. Användning av tolktjänster kan vara nödvändigt i sådana situationer. I denna artikel undersöks vårdgivarens och vårdpersonalens skyldigheter i tre situationer, nämligen, när patienten kräver tolkanvändning, när patienten vägrar tolkanvändning och när patienten inte uttrycker någon åsikt angående tolkbehov. Artikeln fokuserar på åtaganden enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter samt svensk allmän och speciell förvaltningsrätt. I artikeln diskuteras även regionernas tolkning av skyldigheten att erbjuda tolk. Undersökningen görs med hjälp av traditionell rättsdogmatisk metod. I artikeln dras slutsatserna att patientens vilja att ha tillgång till tolktjänster ska respekteras enligt svensk rätt, men den har inte avgörande betydelse enligt internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Både nationell och internationell rätt tillåter vårdgivarna att bortse från patientens önskemål om att avstå från tolkanvändning, om användning av tolk är nödvändigt för att rädda patientens liv eller hälsa. Samtidigt innebär åtaganden enligt internationella konventioner ett ansvar för regionerna att utreda orsakerna till varför patienten vägrar tolktjänster och tillhandhålla nödvändiga anpassningar. I situationer där patienter inte utrycker någon åsikt kring användningen av språktolk, ska tolkning tillhandhållas där det bedöms nödvändigt för att säkerställa patientens självbestämmande och integritet i vården. I artikeln framhävs även att regioner sällan har riktlinjer om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter att anlita tolk och de få riktlinjer som finns ser olika ut i olika delar av landet. Detta kan resultera i stora regionala skillnader i vårdtillgängligheten för asylsökande och papperslösa, samt förvirring för vårdpersonalen huruvida de är skyldiga att använda en språktolk eller ej. För att säkerställa patienters möjligheter att få vård av god kvalité, rekommenderas i artikeln att Socialstyrelsen tar fram en nationell vägledning för att klargöra vårdgivarnas och vårdpersonalens skyldigheter i de utmanande situationer som uppstår inom vården.}},
 author    = {{Litins'ka, Yana}},
 issn     = {{2000-6500}},
 keywords   = {{Interpreters; Healthcare; Asylum seekers; Consent; Refusal; Human rights; Positive obligations; Administrative law; Undocumented migrant; Tolkar; Mänskliga rättigheter; Medicinsk rätt; Samtycke; Vägran; Asylsökande; Papperslösa; Förvaltningsrätt; Positiv förpliktelse; Migration}},
 language   = {{eng}},
 number    = {{27-28}},
 pages    = {{149--178}},
 publisher  = {{Santérus förlag}},
 series    = {{Nordisk socialrättslig tidskrift}},
 title    = {{Climbing the Tower of Babel: Obligations for Swedish Healthcare to Use Interpretation Services for Migrants}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/101227838/3._Litinska_Climbing_the_tower_of_Babel_obligations_to_use_Interpreters_sartryck.pdf}},
 year     = {{2021}},
}