Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Net-Charge Fluctuations in Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions

Tydesjö, Henrik LU (2004)
Abstract
PHENIX is one of four experiments at the Relativistic Heavy-Ion Collider, RHIC. The high-energy heavy-ion collisions provided by this accelerator offer the possibility to study nuclear matter at high temperature and density. The high multiplicity of particles produced in these collisions puts high demands on detector performance. Providing space points along particle trajectories, the Pad Chamber detector system in PHENIX gives valuable information for charged particle tracking at midrapidity.In the collisions, nuclear matter is believed to undergo a phase transition to a state called the Quark-Gluon Plasma (QGP). In this state, quarks and gluons are not confined inside the hadrons, as in ordinary nuclear matter. In the... (More)
PHENIX is one of four experiments at the Relativistic Heavy-Ion Collider, RHIC. The high-energy heavy-ion collisions provided by this accelerator offer the possibility to study nuclear matter at high temperature and density. The high multiplicity of particles produced in these collisions puts high demands on detector performance. Providing space points along particle trajectories, the Pad Chamber detector system in PHENIX gives valuable information for charged particle tracking at midrapidity.In the collisions, nuclear matter is believed to undergo a phase transition to a state called the Quark-Gluon Plasma (QGP). In this state, quarks and gluons are not confined inside the hadrons, as in ordinary nuclear matter. In the search for such a deconfined phase, a lot of signatures has been suggested. One of those is based on information about the event-by-event net-charge fluctuations. These fluctuations have been studied in PHENIX at two different beam energies. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling grundar sig på forskning inom fältet ``högenergetisk tungjonsfysik'', där man studerar materia under extrema förhållanden vad gäller temperatur och densitet. Experimenten utförs på stora anläggningar där atomkärnor accelereras till höga hastigheter innan de kollideras med varandra. Höga krav ställs på de partikeldetektorer som byggs upp kring sådana interaktionspunkter i syfte att registrera vad som händer vid kollisionerna.Det primära målet med forskningen är att upptäcka och studera det materietillstånd som fått benämningen kvark-gluonplasma (QGP, efter engelskans Quark-Gluon Plasma). Universums materia antas ha befunnit sig i detta tillstånd ögonblicken... (More)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling grundar sig på forskning inom fältet ``högenergetisk tungjonsfysik'', där man studerar materia under extrema förhållanden vad gäller temperatur och densitet. Experimenten utförs på stora anläggningar där atomkärnor accelereras till höga hastigheter innan de kollideras med varandra. Höga krav ställs på de partikeldetektorer som byggs upp kring sådana interaktionspunkter i syfte att registrera vad som händer vid kollisionerna.Det primära målet med forskningen är att upptäcka och studera det materietillstånd som fått benämningen kvark-gluonplasma (QGP, efter engelskans Quark-Gluon Plasma). Universums materia antas ha befunnit sig i detta tillstånd ögonblicken efter Big Bang. Tillståndet kännetecknas av att kvarkarna och gluonerna, som normalt är bundna inne i protoner och neutroner, kan röra sig fritt i en större volym. Genom högenergetiska tungjonskollisioner tror man sig kunna skapa så hög temperatur och densitet att man får en s.k. fasövergång till detta materietillstånd. Det har dock visat sig vara besvärligt att hitta tillförlitliga signaler som tyder på att en fasövergång ägt rum. En av de grundläggande svårigheterna är tillståndets korta livstid.I avhandlingen beskrivs PHENIX-experimentet, som är ett av fyra experiment vid acceleratorn RHIC (Relativistic Heavy-Ion Collider) på Brookhaven National Lab i USA. Här har man under olika perioder sedan år 2000 kolliderat guldkärnor vid olika kollisonsenergier. (Även kollisioner mellan protoner och mellan deuteroner och guldkärnor har studerats.) Forskargruppen från Lund har lagt stort arbete på ett specifikt detektorsystem, de s.k. padkamrarna. Dessa detektorer består av gasfyllda kammare som registrerar passagen av laddade partiklar. Dessa detektorer uppvisar hög effektivitet och god positionsupplösning.År 1999 presenterades idén till en analysmetod som skulle kunna fungera som en signal för att QGP skapats. Den grundar sig på att fördelningen av elektrisk laddning i ett QGP är jämnare än i normal s.k. hadronisk materia. Detta beror på att laddningsbärarna i QGP, kvarkarna, bär laddningar om +-1/3 eller +-2/3, d.v.s. lägre än enhetsladdningen. Det finns alltså 2-3 gånger fler laddningsbärare i QGP än i hadronisk materia, därav en jämnare fördelning. Det antogs att denna effekt skulle bevaras även efter att plasmat hadroniserat, så att man i ett experiment skulle kunna uppmäta en minskning av lokala fluktuationer i nettoladdningen. De första analyserna av sådana fluktuationer från PHENIX-experimentet presenteras i denna avhandling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof Renfordt, Rainer, Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main, Germany
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Quark-Gluon Plasma, Net-Charge Fluctuations, Pad Chamber, högenergi, Kosmisk strålning, High energy interactions, cosmic rays, PHENIX, Heavy-Ion Collisions, RHIC, Fysicumarkivet A:2004:Tydesjö
pages
150 pages
publisher
Department of Physics, Lund University
defense location
Lecture hall B at the Department of Physics, Lund
defense date
2004-10-07 13:15:00
ISBN
91-628-6217-0
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: J.T. Mitchell et al.: Nucl. Instr. & Methods A 482 (2002) 491
Article: K. Adcox et al.: Nucl. Instr. & Methods A 497 (2003) 263
Article: K. Adcox et al.: Phys. Rev. Lett. 89 (2002) 082301
Article: J. Nystrand, E. Stenlund, H. Tydesjö: Phys. Rev. C 68 (2003) 034902
id
9d6f6953-2e67-45ad-a349-971d932828d7 (old id 467321)
date added to LUP
2016-04-04 12:09:29
date last changed
2018-11-21 21:09:20
@phdthesis{9d6f6953-2e67-45ad-a349-971d932828d7,
 abstract   = {{PHENIX is one of four experiments at the Relativistic Heavy-Ion Collider, RHIC. The high-energy heavy-ion collisions provided by this accelerator offer the possibility to study nuclear matter at high temperature and density. The high multiplicity of particles produced in these collisions puts high demands on detector performance. Providing space points along particle trajectories, the Pad Chamber detector system in PHENIX gives valuable information for charged particle tracking at midrapidity.<br/><br>
<br/><br>
In the collisions, nuclear matter is believed to undergo a phase transition to a state called the Quark-Gluon Plasma (QGP). In this state, quarks and gluons are not confined inside the hadrons, as in ordinary nuclear matter. In the search for such a deconfined phase, a lot of signatures has been suggested. One of those is based on information about the event-by-event net-charge fluctuations. These fluctuations have been studied in PHENIX at two different beam energies.}},
 author    = {{Tydesjö, Henrik}},
 isbn     = {{91-628-6217-0}},
 keywords   = {{Quark-Gluon Plasma; Net-Charge Fluctuations; Pad Chamber; högenergi; Kosmisk strålning; High energy interactions; cosmic rays; PHENIX; Heavy-Ion Collisions; RHIC; Fysicumarkivet A:2004:Tydesjö}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Physics, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Net-Charge Fluctuations in Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions}},
 year     = {{2004}},
}