Advanced

Elmarknadens omvandling : Reglering, vägval och drivkrafter för elsystemets utveckling till 2050

Åhman, Max LU (2016)
Abstract (Swedish)
Elsystemet står inför en stor förändring som kommer av omställningen till ett utsläppsfritt samhälle. Elsystemet är en central del av vår samhälleliga infrastruktur och dess utveckling har till stor del styrts av politiska beslut även om marknaden fått allt större utrymme sedan 1990-talet. Stora tekniska system utvecklas alltid i samklang med samhällets institutioner där samhällets ramar och regleringar både anpassas efter tekniken och påverkar vilken teknik som utvecklas. Dagens omställning är ett tydligt exempel på detta.

Rapporten tar som utgångspunkt att vi 2050 ska ha ett utsläppsfritt energisystem och analyserar från det hur elsystemet kan förändras och vilka krav detta ställer dels på samhällets institutioner i form av... (More)
Elsystemet står inför en stor förändring som kommer av omställningen till ett utsläppsfritt samhälle. Elsystemet är en central del av vår samhälleliga infrastruktur och dess utveckling har till stor del styrts av politiska beslut även om marknaden fått allt större utrymme sedan 1990-talet. Stora tekniska system utvecklas alltid i samklang med samhällets institutioner där samhällets ramar och regleringar både anpassas efter tekniken och påverkar vilken teknik som utvecklas. Dagens omställning är ett tydligt exempel på detta.

Rapporten tar som utgångspunkt att vi 2050 ska ha ett utsläppsfritt energisystem och analyserar från det hur elsystemet kan förändras och vilka krav detta ställer dels på samhällets institutioner i form av stöd till utveckling, reglering av marknadsregimer m.m. och dels på nya affärsmodeller hos marknadens aktörer såsom elbolag, energitjänsteföretag m.fl.

Ett framtida elsystem utan CO2 utsläpp kan utvecklas efter tre principiellt olika (men inte uteslutande) spår; (i) centraliserat, storskaligt med fossil energi med CCS eller kärnkraft; (ii) centraliserat, storskaligt förnybart med vind- och solkraftparker; eller ett (iii) decentraliserat förnybart system med kraftverk i mindre skala. Dessa tre spår kommer att kräva olika marknadslösningar och regleringar. Graden av centralisering/decentralisering och skalan på produktionsanläggningarna är de viktigaste parametrarna. I dagsläget styr klimat- och energipolitiken inom EU mot ett system byggt på förnybar variabel el som har helt annan karaktär jämfört med det system som byggdes upp under 1900-talet baserat på stora reglerbara och centrala kraftverk.

Ett förnybart elsystem ställer stora krav på både elbolag och regleringar som behöver anpassas efter den nya tekniken. Utvecklingen av elsystemet hittills har formats av den övergripande klimat- och energipolitiken och valet står nu mellan att bejaka en fortsatt förändring mot ett mer decentraliserat elsystem eller att bevara den existerande strukturen med stora centrala kraftverk. Samhället kan inte vara teknikneutralt i den här utvecklingsprocessen. Det framtida elsystemets tekniska utformning kommer att definieras av de strategiska val samhället gör i utformning av regler och styrmedel. Att det är mer än bara klimatmål som styr politiskt märks tydligt inom EU om man jämför medlemsländernas och EU-kommissionens respons på utmaningarna hittills. Oavsett vilka val som görs står det dock klart att elsystemets i framtiden kommer ha betydligt större fokus på distributionsdelen och på användarna jämfört med idag.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
elmarknaden, teknisk förändring, transition
pages
60 pages
publisher
Lund University
ISBN
978-91-86961-22-0
language
Swedish
LU publication?
yes
id
9e000297-8972-40af-9812-b45c42ffea41
date added to LUP
2016-04-11 14:22:01
date last changed
2018-11-21 21:22:46
@techreport{9e000297-8972-40af-9812-b45c42ffea41,
 abstract   = {Elsystemet står inför en stor förändring som kommer av omställningen till ett utsläppsfritt samhälle. Elsystemet är en central del av vår samhälleliga infrastruktur och dess utveckling har till stor del styrts av politiska beslut även om marknaden fått allt större utrymme sedan 1990-talet. Stora tekniska system utvecklas alltid i samklang med samhällets institutioner där samhällets ramar och regleringar både anpassas efter tekniken och påverkar vilken teknik som utvecklas. Dagens omställning är ett tydligt exempel på detta. <br/><br/>Rapporten tar som utgångspunkt att vi 2050 ska ha ett utsläppsfritt energisystem och analyserar från det hur elsystemet kan förändras och vilka krav detta ställer dels på samhällets institutioner i form av stöd till utveckling, reglering av marknadsregimer m.m. och dels på nya affärsmodeller hos marknadens aktörer såsom elbolag, energitjänsteföretag m.fl. <br/><br/>Ett framtida elsystem utan CO2 utsläpp kan utvecklas efter tre principiellt olika (men inte uteslutande) spår; (i) centraliserat, storskaligt med fossil energi med CCS eller kärnkraft; (ii) centraliserat, storskaligt förnybart med vind- och solkraftparker; eller ett (iii) decentraliserat förnybart system med kraftverk i mindre skala. Dessa tre spår kommer att kräva olika marknadslösningar och regleringar. Graden av centralisering/decentralisering och skalan på produktionsanläggningarna är de viktigaste parametrarna. I dagsläget styr klimat- och energipolitiken inom EU mot ett system byggt på förnybar variabel el som har helt annan karaktär jämfört med det system som byggdes upp under 1900-talet baserat på stora reglerbara och centrala kraftverk. <br/><br/>Ett förnybart elsystem ställer stora krav på både elbolag och regleringar som behöver anpassas efter den nya tekniken. Utvecklingen av elsystemet hittills har formats av den övergripande klimat- och energipolitiken och valet står nu mellan att bejaka en fortsatt förändring mot ett mer decentraliserat elsystem eller att bevara den existerande strukturen med stora centrala kraftverk. Samhället kan inte vara teknikneutralt i den här utvecklingsprocessen. Det framtida elsystemets tekniska utformning kommer att definieras av de strategiska val samhället gör i utformning av regler och styrmedel. Att det är mer än bara klimatmål som styr politiskt märks tydligt inom EU om man jämför medlemsländernas och EU-kommissionens respons på utmaningarna hittills. Oavsett vilka val som görs står det dock klart att elsystemets i framtiden kommer ha betydligt större fokus på distributionsdelen och på användarna jämfört med idag.<br/>},
 author    = {Åhman, Max},
 institution = {Lund University},
 isbn     = {978-91-86961-22-0},
 keyword   = {elmarknaden,teknisk förändring,transition},
 language   = {swe},
 month    = {03},
 pages    = {60},
 title    = {Elmarknadens omvandling : Reglering, vägval och drivkrafter för elsystemets utveckling till 2050},
 year     = {2016},
}