Advanced

Our People a Tight-knit Family under the Same Protective Roof : A Critical Study of Gendered Conceptual Metaphors at Work in Radical Right Populism

Norocel, Ov Cristian LU (2013)
Abstract (Swedish)
De pågående globaliseringsprocesserna har gett upphov till ett allt större motstånd bland en påstådd homogen enhet som benämns vårt folk och som binder samman medborgarna som bebor landet och som delar dess politiska, sociala och kulturella egenskaper. I detta sammanhang har de högerradikala populistiska partierna som påstår sig försvara folkets verkliga politiska intressen och vilja fått en allt större synlighet och ökat stöd bland väljarna över hela Europa. Partiernas ökade inflytande har även medfört en växande främlingsfientlighet och ett ökat motstånd mot jämställdheten mellan könen. En vanligen förekommande berättelse som de högerradikala populistiska partierna använder sig av för att kommunicera sin ideologi, är att beskriva vårt... (More)
De pågående globaliseringsprocesserna har gett upphov till ett allt större motstånd bland en påstådd homogen enhet som benämns vårt folk och som binder samman medborgarna som bebor landet och som delar dess politiska, sociala och kulturella egenskaper. I detta sammanhang har de högerradikala populistiska partierna som påstår sig försvara folkets verkliga politiska intressen och vilja fått en allt större synlighet och ökat stöd bland väljarna över hela Europa. Partiernas ökade inflytande har även medfört en växande främlingsfientlighet och ett ökat motstånd mot jämställdheten mellan könen. En vanligen förekommande berättelse som de högerradikala populistiska partierna använder sig av för att kommunicera sin ideologi, är att beskriva vårt folk och folkets hem som en tätt sammansvetsad familj som ligger under en manlig ledares förmyndarskap och att denna familj finner skydd och trygghet i dess gemensamma hem - folkhemmet. När partierna framställer denna berättelse tar de ofta hjälp av begreppsliga metaforer som förmedlar komplicerade och abstrakta resonemang på ett enkelt och lättbegripligt sätt till väljarkåren. I avhandlingen analyseras de begreppsliga metaforer som partiledarna inom två europeiska högerradikala partier, Sverigedemokraterna i Sverige och Storrumänska partiet i Rumänien, har använt sig av i partitidningarnas ledare. Studien visar att partiledarna i både Sverige och Rumänien ofta hänvisar till folket och att de då använder sig av den begreppsliga metaforen NATIONEN ÄR EN FAMILJ där nationen jämförs med en traditionell familj i vilken männen ofta beskrivs som mittpunkten. När partiledarna beskriver folket verkar de på ytan hänvisa till arbetarklassen, men den beskrivna arbetarklassen rymmer endast den etniska majoritetsbefolkningens arbetare. Betoningen ligger istället på att skydda folkets etniska renhet där kvinnorna som tillhör majoritetsbefolkningen förbjuds att beblanda sig med och föda den manlige Andres avkomma. Medan männen förväntas försvara kvinnorna och säkerställa nationens överlevnad och fortplantning. En annan slutsats i studien berör skillnaderna mellan Sverigedemokraterna och Storrumänska partiet. I detta fall pekar analysen på att det inte finns en grundläggande skillnad mellan hur man inom ideologin beskriver det hierarkiska samspelet mellan könen, utan snarare en viss variation på samma tema. I Rumänien använder partiledaren ofta den begreppsliga metaforen den STRÄNGE FADERN när han beskriver partiets ideologi och partiledarens roll i relation till folket. I Sverige används istället den begreppsliga metaforen den KONSERVATIVE SONEN av partiledaren i detta sammanhang. Avhandlingen är tvärvetenskaplig och berör statsvetenskap, kommunikationsstudier, och lingvistik utifrån ett uttalat genusperspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
pages
209 pages
publisher
Unigrafia
ISBN
978-952-10-9563-4
978-952-10-9564-1
language
English
LU publication?
no
id
9ea77aa9-7ef0-4545-9d16-4e200a577beb
alternative location
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9564-1
date added to LUP
2019-06-04 11:00:47
date last changed
2019-06-06 02:20:36
@phdthesis{9ea77aa9-7ef0-4545-9d16-4e200a577beb,
 abstract   = {De pågående globaliseringsprocesserna har gett upphov till ett allt större motstånd bland en påstådd homogen enhet som benämns vårt folk och som binder samman medborgarna som bebor landet och som delar dess politiska, sociala och kulturella egenskaper. I detta sammanhang har de högerradikala populistiska partierna som påstår sig försvara folkets verkliga politiska intressen och vilja fått en allt större synlighet och ökat stöd bland väljarna över hela Europa. Partiernas ökade inflytande har även medfört en växande främlingsfientlighet och ett ökat motstånd mot jämställdheten mellan könen. En vanligen förekommande berättelse som de högerradikala populistiska partierna använder sig av för att kommunicera sin ideologi, är att beskriva vårt folk och folkets hem som en tätt sammansvetsad familj som ligger under en manlig ledares förmyndarskap och att denna familj finner skydd och trygghet i dess gemensamma hem - folkhemmet. När partierna framställer denna berättelse tar de ofta hjälp av begreppsliga metaforer som förmedlar komplicerade och abstrakta resonemang på ett enkelt och lättbegripligt sätt till väljarkåren. I avhandlingen analyseras de begreppsliga metaforer som partiledarna inom två europeiska högerradikala partier, Sverigedemokraterna i Sverige och Storrumänska partiet i Rumänien, har använt sig av i partitidningarnas ledare. Studien visar att partiledarna i både Sverige och Rumänien ofta hänvisar till folket och att de då använder sig av den begreppsliga metaforen NATIONEN ÄR EN FAMILJ där nationen jämförs med en traditionell familj i vilken männen ofta beskrivs som mittpunkten. När partiledarna beskriver folket verkar de på ytan hänvisa till arbetarklassen, men den beskrivna arbetarklassen rymmer endast den etniska majoritetsbefolkningens arbetare. Betoningen ligger istället på att skydda folkets etniska renhet där kvinnorna som tillhör majoritetsbefolkningen förbjuds att beblanda sig med och föda den manlige Andres avkomma. Medan männen förväntas försvara kvinnorna och säkerställa nationens överlevnad och fortplantning. En annan slutsats i studien berör skillnaderna mellan Sverigedemokraterna och Storrumänska partiet. I detta fall pekar analysen på att det inte finns en grundläggande skillnad mellan hur man inom ideologin beskriver det hierarkiska samspelet mellan könen, utan snarare en viss variation på samma tema. I Rumänien använder partiledaren ofta den begreppsliga metaforen den STRÄNGE FADERN när han beskriver partiets ideologi och partiledarens roll i relation till folket. I Sverige används istället den begreppsliga metaforen den KONSERVATIVE SONEN av partiledaren i detta sammanhang. Avhandlingen är tvärvetenskaplig och berör statsvetenskap, kommunikationsstudier, och lingvistik utifrån ett uttalat genusperspektiv.},
 author    = {Norocel, Ov Cristian},
 isbn     = {978-952-10-9563-4},
 language   = {eng},
 month    = {12},
 publisher  = {Unigrafia},
 title    = {Our People a Tight-knit Family under the Same Protective Roof : A Critical Study of Gendered Conceptual Metaphors at Work in Radical Right Populism},
 url     = {http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9564-1},
 year     = {2013},
}