Advanced

Jord : mylla, mark och makt

von Bothmer, Roland ; Bucht, Eivor ; Emanuelsson, Urban ; Fagerström, Torbjörn LU ; Frykman, Jonas LU ; Hansson, Bengt LU ; Johansson, Leif LU ; Lind, Martin ; Cajsa S, Lund and Lundborg, Tomas , et al. (2017)
Abstract (Swedish)
Våra jordar är basen för en hållbar matproduktion. Vi har tagit jorden och jordarna för självklara men jordens hälsa är en garanti för framtiden. Jorden vi trampar på är av största vikt för allt levande på land. Med tanke på den alarmerande hastighet med vilken världens jordar håller på att förstöras är det viktigt att fästa uppmärksamheten på jord som en värdefull resurs som måste bevaras och utnyttjas skonsamt.Människans historia har varit beroende av hur vi skött eller misskött våra jordar. Våra jordar är dock så mycket mer än den geologiska och biologiska sfären. Jord är också ett laddat begrepp. Jorden bevarar spåren efter tidens flöde och berättar med sina på många ställen tjocka kulturlager. Den är ett arkiv över människans historia... (More)
Våra jordar är basen för en hållbar matproduktion. Vi har tagit jorden och jordarna för självklara men jordens hälsa är en garanti för framtiden. Jorden vi trampar på är av största vikt för allt levande på land. Med tanke på den alarmerande hastighet med vilken världens jordar håller på att förstöras är det viktigt att fästa uppmärksamheten på jord som en värdefull resurs som måste bevaras och utnyttjas skonsamt.Människans historia har varit beroende av hur vi skött eller misskött våra jordar. Våra jordar är dock så mycket mer än den geologiska och biologiska sfären. Jord är också ett laddat begrepp. Jorden bevarar spåren efter tidens flöde och berättar med sina på många ställen tjocka kulturlager. Den är ett arkiv över människans historia och utveckling.Jordens bördighet har varit grunden för alla stora kulturer på vår planet, och krig har utkämpats för att mätta hungern efter bördig jord. Under millennierna har jorden haft en stor symbolisk betydelse, Av jord är du kommen och fosterjorden är uttryck som visar det laddade värdet som jorden och myllan har. Att äga och bruka sin egen jord har under alla tider varit en drivkraft hos människan.Vi lever i människans tidevarv, Antropocen, och i dag är det vi som styr jordens naturgeografi. Är det en slump att rädda våra själar, Save Our Souls (S.O.S.), låter så lika rädda våra jordar, Save our Soils? Ande och materia är nära förbundna och att rädda den värdefulla jorden bidrar också till att rädda oss själva. Är det också en slump att den jorden vi odlar i är homonym till planeten Jorden vi bor på när den astronomiskt korrekta termen egentligen är planeten Tellus?Med denna essäantologi vill vi belysa komplexiteten i begreppet jord och hur dess betydelse genomsyrar hela vår tillvaro. Den är ett möte mellan humaniora, naturvetenskap och agrikultur och syftar till att öka kunskapen och förståelsen om vår sköna och sköra jord. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@book{9ef040b9-c84f-4c08-9a3a-5f3810e651dc,
 abstract   = {Våra jordar är basen för en hållbar matproduktion. Vi har tagit jorden och jordarna för självklara men jordens hälsa är en garanti för framtiden. Jorden vi trampar på är av största vikt för allt levande på land. Med tanke på den alarmerande hastighet med vilken världens jordar håller på att förstöras är det viktigt att fästa uppmärksamheten på jord som en värdefull resurs som måste bevaras och utnyttjas skonsamt.Människans historia har varit beroende av hur vi skött eller misskött våra jordar. Våra jordar är dock så mycket mer än den geologiska och biologiska sfären. Jord är också ett laddat begrepp. Jorden bevarar spåren efter tidens flöde och berättar med sina på många ställen tjocka kulturlager. Den är ett arkiv över människans historia och utveckling.Jordens bördighet har varit grunden för alla stora kulturer på vår planet, och krig har utkämpats för att mätta hungern efter bördig jord. Under millennierna har jorden haft en stor symbolisk betydelse, Av jord är du kommen och fosterjorden är uttryck som visar det laddade värdet som jorden och myllan har. Att äga och bruka sin egen jord har under alla tider varit en drivkraft hos människan.Vi lever i människans tidevarv, Antropocen, och i dag är det vi som styr jordens naturgeografi. Är det en slump att rädda våra själar, Save Our Souls (S.O.S.), låter så lika rädda våra jordar, Save our Soils? Ande och materia är nära förbundna och att rädda den värdefulla jorden bidrar också till att rädda oss själva. Är det också en slump att den jorden vi odlar i är homonym till planeten Jorden vi bor på när den astronomiskt korrekta termen egentligen är planeten Tellus?Med denna essäantologi vill vi belysa komplexiteten i begreppet jord och hur dess betydelse genomsyrar hela vår tillvaro. Den är ett möte mellan humaniora, naturvetenskap och agrikultur och syftar till att öka kunskapen och förståelsen om vår sköna och sköra jord.},
 author    = {von Bothmer, Roland and Bucht, Eivor and Emanuelsson, Urban and Fagerström, Torbjörn and Frykman, Jonas and Hansson, Bengt and Johansson, Leif and Lind, Martin and Cajsa S, Lund and Lundborg, Tomas and Mårald, Erland and Nelson, Cecila and Olsson, Sven-Olle R. and Ragnar, Martin and Rosborn, Sven and Wallander, Håkan},
 isbn     = {9789187935770},
 language   = {swe},
 publisher  = {Fri tanke förlag},
 title    = {Jord : mylla, mark och makt},
 year     = {2017},
}