Advanced

Glömda och gömda hällar från Bredarör (Kiviksgraven). : Skåne, Simrishamns kommun, Södra Mellby socken, fastighet Mellby 3:52, fornlämning L2020:8016 (L1990:6549/Södra Mellby 42:1). Arkeologisk efterundersökning 2020.

Wallebom, Björn LU (2020) In Arkeologerna Rapport
Abstract (Swedish)
Arkeologerna, Statens historiska museer i Lund, har den 10–11 september 2020, på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län, utfört en arkeologisk efterundersökning av en fyndplats för stenhällar inom fastigheten Mellby 3:52, Södra Mellby socken, Simrishamns kommun.
Efterundersökningen föranleddes av att det i samband med grävning för en grindstolpe invid bronsåldersröset Bredarör (Kiviksgraven), i april 2019, påträffades en övertorvad stenhäll. Då hällen misstänktes vara en förkommen gravhäll från Bredarör anmäldes fyndet till Länsstyrelsen, som ansåg en efterundersökning motiverad. Syftet med undersökningen var att ta reda på om stenen är en gravhäll och klargöra om den är försedd med hällbilder.
Vid undersökningen torvades en yta... (More)
Arkeologerna, Statens historiska museer i Lund, har den 10–11 september 2020, på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län, utfört en arkeologisk efterundersökning av en fyndplats för stenhällar inom fastigheten Mellby 3:52, Södra Mellby socken, Simrishamns kommun.
Efterundersökningen föranleddes av att det i samband med grävning för en grindstolpe invid bronsåldersröset Bredarör (Kiviksgraven), i april 2019, påträffades en övertorvad stenhäll. Då hällen misstänktes vara en förkommen gravhäll från Bredarör anmäldes fyndet till Länsstyrelsen, som ansåg en efterundersökning motiverad. Syftet med undersökningen var att ta reda på om stenen är en gravhäll och klargöra om den är försedd med hällbilder.
Vid undersökningen torvades en yta närmast grindstolpen av och hällen grävdes fram. Hällen visade sig ligga kant i kant med ännu en häll, varför schaktet utvidgades och ytterligare två hällar framkom tillsammans med ett flertal mindre stenar i form av kullersten. Vid röjning av det höga gräset omkring schaktet observerades dessutom två hällar belägna cirka en respektive två och en halv meter åt nordväst. Sammantaget påträffades sex hällar samt ett 90-tal kullerstenar. Stenhällarna är samtliga av kvartsitisk sandsten av samma
typ som majoriteten i Bredarörs hällkista.
Utifrån en extensiv genomgång av dokumentationsmaterial från den arkeologiska undersökningen av gravröset och hällkistan år 1931, har det kunnat konstateras att hällarna kommer från Bredarör, där de på olika sätt har ingått i monumentet. I samband med restaureringen 1932–33 flyttades stenarna och placerades där de nu återfunnits – gömda och glömda sedan flera decennier.
Samtliga påträffade hällar genomgick en okulär besiktning. Några hällbilder stod inte att finna på stenarnas ytor. En mer noggrann visuell undersökning förordas dock, liksom en kompletterande arkeologisk undersökning för att eftersöka fler hällar som misstänks ligga gömda på platsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Kiviksgraven
in
Arkeologerna Rapport
issue
2020:141
pages
29 pages
publisher
Arkeologerna, Statens historiska museer
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a1572816-e386-4b8f-8b17-c63cd3858ccf
alternative location
https://pub.raa.se/visa/dokumentation/678a8669-1b9f-4784-acea-478c01cf1473
date added to LUP
2021-01-29 16:26:52
date last changed
2021-02-22 11:04:21
@techreport{a1572816-e386-4b8f-8b17-c63cd3858ccf,
 abstract   = {Arkeologerna, Statens historiska museer i Lund, har den 10–11 september 2020, på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län, utfört en arkeologisk efterundersökning av en fyndplats för stenhällar inom fastigheten Mellby 3:52, Södra Mellby socken, Simrishamns kommun.<br/>Efterundersökningen föranleddes av att det i samband med grävning för en grindstolpe invid bronsåldersröset Bredarör (Kiviksgraven), i april 2019, påträffades en övertorvad stenhäll. Då hällen misstänktes vara en förkommen gravhäll från Bredarör anmäldes fyndet till Länsstyrelsen, som ansåg en efterundersökning motiverad. Syftet med undersökningen var att ta reda på om stenen är en gravhäll och klargöra om den är försedd med hällbilder.<br/>Vid undersökningen torvades en yta närmast grindstolpen av och hällen grävdes fram. Hällen visade sig ligga kant i kant med ännu en häll, varför schaktet utvidgades och ytterligare två hällar framkom tillsammans med ett flertal mindre stenar i form av kullersten. Vid röjning av det höga gräset omkring schaktet observerades dessutom två hällar belägna cirka en respektive två och en halv meter åt nordväst. Sammantaget påträffades sex hällar samt ett 90-tal kullerstenar. Stenhällarna är samtliga av kvartsitisk sandsten av samma<br/>typ som majoriteten i Bredarörs hällkista. <br/>Utifrån en extensiv genomgång av dokumentationsmaterial från den arkeologiska undersökningen av gravröset och hällkistan år 1931, har det kunnat konstateras att hällarna kommer från Bredarör, där de på olika sätt har ingått i monumentet. I samband med restaureringen 1932–33 flyttades stenarna och placerades där de nu återfunnits – gömda och glömda sedan flera decennier.<br/>Samtliga påträffade hällar genomgick en okulär besiktning. Några hällbilder stod inte att finna på stenarnas ytor. En mer noggrann visuell undersökning förordas dock, liksom en kompletterande arkeologisk undersökning för att eftersöka fler hällar som misstänks ligga gömda på platsen.},
 author    = {Wallebom, Björn},
 institution = {Arkeologerna, Statens historiska museer},
 language   = {swe},
 number    = {2020:141},
 series    = {Arkeologerna Rapport},
 title    = {Glömda och gömda hällar från Bredarör (Kiviksgraven). : Skåne, Simrishamns kommun, Södra Mellby socken, fastighet Mellby 3:52, fornlämning L2020:8016 (L1990:6549/Södra Mellby 42:1). Arkeologisk efterundersökning 2020.},
 url     = {https://pub.raa.se/visa/dokumentation/678a8669-1b9f-4784-acea-478c01cf1473},
 year     = {2020},
}