Advanced

Parkinsons sjukdom – heterogen och komplex i sitt kliniska uttryck - Individuella kombinationer av symtom som ändrar sig över tid kräver behandlingsjusteringar och anpassningar

Bergquist, Filip LU ; Johansson, Anders ; Dizdar, Nil ; Widner, Håkan LU ; Nyholm, Dag LU ; Odin, Per LU and Svenningsson, Per (2020) In Läkartidningen 117.
Abstract

Parkinson's disease is the second most common neurodegenerative disease. Lewy bodies with alpha-synuclein as the major component and loss of dopaminergic nerve cells in substantia nigra are neuropathological features. The diagnosis of Parkinson's disease is based on the occurrence of bradykinesia, rigidity and resting tremor. The disease is also associated with several non-motor symptoms. The therapy is mainly based on pharmacological treatment to increase dopamine signaling and neurosurgical deep brain stimulation. The symptoms and signs of the progressive disease change over time, requiring treatment adjustments. Patients should be followed by a physician, nurse and a multidisciplinary team with expertise in Parkinson's disease.

Abstract (Swedish)
Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen. Lewykroppar med alfa-synuklein som huvudbeståndsdel och förlust av dopaminerga nervceller i substantia nigra är neuropatologiska kännetecken. Diagnosen baseras på förekomst av bradykinesi och rigiditet eller vilotremor. Sjukdomen är också förknippad
med många icke-motoriska symtom. Behandlingen baserar sig främst på farmakologisk behandling i syfte att öka dopaminsignalering och neurokirurgisk djup hjärnstimulering. Den progressiva sjukdomens symtomflora ändrar sig
över tid, vilket kräver behandlingsjusteringar och anpassningar. Patienter bör följas av läkare, sjuksköterska och multidisciplinärt team med parkinsonexpertis.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; ; and
organization
alternative title
Parkinson's disease - heterogeneous and complex in its clinical presentation
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
in
Läkartidningen
volume
117
article number
FWED
publisher
Swedish Medical Association
external identifiers
 • pmid:32154902
 • scopus:85081559320
ISSN
0023-7205
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a34c8daf-96fc-4b67-b0f0-a1518f2edb91
alternative location
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2020/03/parkinsons-sjukdom-heterogen-och-komplex-i-sitt-kliniska-uttryck/
date added to LUP
2020-03-31 16:38:14
date last changed
2021-01-12 10:45:50
@article{a34c8daf-96fc-4b67-b0f0-a1518f2edb91,
 abstract   = {<p>Parkinson's disease is the second most common neurodegenerative disease. Lewy bodies with alpha-synuclein as the major component and loss of dopaminergic nerve cells in substantia nigra are neuropathological features. The diagnosis of Parkinson's disease is based on the occurrence of bradykinesia, rigidity and resting tremor. The disease is also associated with several non-motor symptoms. The therapy is mainly based on pharmacological treatment to increase dopamine signaling and neurosurgical deep brain stimulation. The symptoms and signs of the progressive disease change over time, requiring treatment adjustments. Patients should be followed by a physician, nurse and a multidisciplinary team with expertise in Parkinson's disease.</p>},
 author    = {Bergquist, Filip and Johansson, Anders and Dizdar, Nil and Widner, Håkan and Nyholm, Dag and Odin, Per and Svenningsson, Per},
 issn     = {0023-7205},
 language   = {swe},
 month    = {03},
 publisher  = {Swedish Medical Association},
 series    = {Läkartidningen},
 title    = {Parkinsons sjukdom – heterogen och komplex i sitt kliniska uttryck - Individuella kombinationer av symtom som ändrar sig över tid kräver behandlingsjusteringar och anpassningar},
 url     = {https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2020/03/parkinsons-sjukdom-heterogen-och-komplex-i-sitt-kliniska-uttryck/},
 volume    = {117},
 year     = {2020},
}