Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Några reflexioner kringbegreppet ”arbetararistokrati”

Olofsson, Gunnar LU (2020) p.139-153
Abstract (Swedish)
I en  efterskrift till boken ”Arbetararistokratin. En begreppsarkeologi” resonerar jag kring varför begreppet ”arbetararistokrati” en gång tycktes värt att analysera så pass ingående som jag gjorde. Jag anför däri 1960- och 1970-talens livaktiga samhällsvetenskapliga forskning och diskussion om arbetarklassens förborgerligande och avradikalisering. Det övergripande problem som framträder är förhållandet mellan social skiktning och politiskt-ideologiskt ställningstagande. I efterskriften ger jag också en kort översikt av hur begreppet kommit att användas under senare år.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
arbetararistokrati, förborgerligande, social skiktning, politisk ideologi, avradikalisering, Social Sciences, Samhällsvetenskap
host publication
Arbetararistokratin : En begreppsarkeologi
pages
25 pages
publisher
Arkiv förlag
ISBN
978 91 7924 341 8
978 91 7924 340 1
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
2020-07-06T16:31:42.512+02:00
id
a48b50b6-3a74-45a9-ad17-156da135e234
alternative location
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1444103/FULLTEXT01.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-96531
date added to LUP
2020-08-16 11:52:46
date last changed
2020-08-17 10:42:34
@inbook{a48b50b6-3a74-45a9-ad17-156da135e234,
 abstract   = {{I en  efterskrift till boken ”Arbetararistokratin. En begreppsarkeologi” resonerar jag kring varför begreppet ”arbetararistokrati” en gång tycktes värt att analysera så pass ingående som jag gjorde. Jag anför däri 1960- och 1970-talens livaktiga samhällsvetenskapliga forskning och diskussion om arbetarklassens förborgerligande och avradikalisering. Det övergripande problem som framträder är förhållandet mellan social skiktning och politiskt-ideologiskt ställningstagande. I efterskriften ger jag också en kort översikt av hur begreppet kommit att användas under senare år.}},
 author    = {{Olofsson, Gunnar}},
 booktitle  = {{Arbetararistokratin : En begreppsarkeologi}},
 isbn     = {{978 91 7924 341 8}},
 keywords   = {{arbetararistokrati; förborgerligande; social skiktning; politisk ideologi; avradikalisering; Social Sciences; Samhällsvetenskap}},
 language   = {{swe}},
 pages    = {{139--153}},
 publisher  = {{Arkiv förlag}},
 title    = {{Några reflexioner kringbegreppet ”arbetararistokrati”}},
 url     = {{http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1444103/FULLTEXT01.pdf}},
 year     = {{2020}},
}