Advanced

Några reflexioner kringbegreppet ”arbetararistokrati”

Olofsson, Gunnar LU (2020) p.139-153
Abstract (Swedish)
I en  efterskrift till boken ”Arbetararistokratin. En begreppsarkeologi” resonerar jag kring varför begreppet ”arbetararistokrati” en gång tycktes värt att analysera så pass ingående som jag gjorde. Jag anför däri 1960- och 1970-talens livaktiga samhällsvetenskapliga forskning och diskussion om arbetarklassens förborgerligande och avradikalisering. Det övergripande problem som framträder är förhållandet mellan social skiktning och politiskt-ideologiskt ställningstagande. I efterskriften ger jag också en kort översikt av hur begreppet kommit att användas under senare år.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
arbetararistokrati, förborgerligande, social skiktning, politisk ideologi, avradikalisering, Social Sciences, Samhällsvetenskap
host publication
Arbetararistokratin : En begreppsarkeologi
pages
25 pages
publisher
Arkiv förlag
ISBN
978 91 7924 341 8
978 91 7924 340 1
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
2020-07-06T16:31:42.512+02:00
id
a48b50b6-3a74-45a9-ad17-156da135e234
alternative location
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1444103/FULLTEXT01.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-96531
date added to LUP
2020-08-16 11:52:46
date last changed
2020-08-17 10:42:34
@inbook{a48b50b6-3a74-45a9-ad17-156da135e234,
 abstract   = {I en  efterskrift till boken ”Arbetararistokratin. En begreppsarkeologi” resonerar jag kring varför begreppet ”arbetararistokrati” en gång tycktes värt att analysera så pass ingående som jag gjorde. Jag anför däri 1960- och 1970-talens livaktiga samhällsvetenskapliga forskning och diskussion om arbetarklassens förborgerligande och avradikalisering. Det övergripande problem som framträder är förhållandet mellan social skiktning och politiskt-ideologiskt ställningstagande. I efterskriften ger jag också en kort översikt av hur begreppet kommit att användas under senare år.},
 author    = {Olofsson, Gunnar},
 booktitle  = {Arbetararistokratin : En begreppsarkeologi},
 isbn     = {978 91 7924 341 8},
 language   = {swe},
 pages    = {139--153},
 publisher  = {Arkiv förlag},
 title    = {Några reflexioner kringbegreppet ”arbetararistokrati”},
 url     = {http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1444103/FULLTEXT01.pdf},
 year     = {2020},
}