Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Digitalisering av kommunal socialtjänst : En empirisk studie av en organisation och profession i förändring

Svensson, Lupita LU and Larsson, Stefan LU (2018)
Abstract (Swedish)
Inom projektet Digitalisering av socialt arbete (2016-2017) har Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet, och Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet, tillsammans med socialtjänstens praktiker, beforskat arbetsprocesser och digitala mötesformer i socialtjänstens arbete och digitaliseringens potential inom det sociala arbetet.

Syftet med projektet har varit att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla digitala tekniker och tjänster inom socialtjänstens verksamhetsområde, samt att ta fram mer kunskap på området för digitalisering av socialt arbete. Den övergripande frågeställningen rör vilken... (More)
Inom projektet Digitalisering av socialt arbete (2016-2017) har Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet, och Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet, tillsammans med socialtjänstens praktiker, beforskat arbetsprocesser och digitala mötesformer i socialtjänstens arbete och digitaliseringens potential inom det sociala arbetet.

Syftet med projektet har varit att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla digitala tekniker och tjänster inom socialtjänstens verksamhetsområde, samt att ta fram mer kunskap på området för digitalisering av socialt arbete. Den övergripande frågeställningen rör vilken kunskap om digitalisering av socialt arbete som redan finns, och vilken ny kunskap som krävs, för att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla det sociala arbetet inom socialtjänstens verksamhetsområde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
socialt arbete, socialtjänst, digitalisering, digitalisering av socialt arbete, FoU Helsingborg, SKL, automatisering
edition
1
pages
67 pages
publisher
FoU Helsingborg
report number
2018
ISBN
978-91-639-4379-9
978-91-639-4380-5
project
Digitalisering av kommunal socialtjänst
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Lupita Svensson är fil. dr. i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning har aktualiserat rättssociologiska och välfärdsrättsliga frågeställ- ningar. De senaste åren har stort fokus legat på frågor som berör socialt arbete och digitalisering, med särskilt intresse för myndighetsutövning och arbetsmiljö. Lupita Svensson har varit verksam som lärare och forskare vid flera olika Socialhögskolor i landet och även som enhetschef på Malmö universitet för en del av socionomutbild- ningen. Hon har också varit yrkesverksam socionom, både som myndighetsutövare inom socialtjänsten och som kurator inom psykiatrisk slutenvård. Stefan Larsson är docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet. Han är disputerad i såväl rättssociologi som i fysisk planering, och är också jurist. Hans forskning riktar in sig på digitaliseringens möjligheter, utmaningar och konsekvenser från ett rättsligt, socialt och samhälleligt perspektiv. Detta inkluderar framväxten av datadrivna marknader, handelns använd- ning av kunddata, tillitsfrågor och betydelsen av transparens i relation till individualise- rade tjänster, automation och artificiell intelligens. Stefan arbetar även som program- chef för det digitala samhällsprogrammet på tankesmedjan Fores och är medlem i Konsumentverkets vetenskapliga råd.
id
a4a32029-6a80-4afc-915b-57d4dd014011
date added to LUP
2018-07-10 11:21:03
date last changed
2018-11-21 21:40:43
@techreport{a4a32029-6a80-4afc-915b-57d4dd014011,
 abstract   = {{Inom projektet Digitalisering av socialt arbete (2016-2017) har Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet, och Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet, tillsammans med socialtjänstens praktiker, beforskat arbetsprocesser och digitala mötesformer i socialtjänstens arbete och digitaliseringens potential inom det sociala arbetet.<br/><br/>Syftet med projektet har varit att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla digitala tekniker och tjänster inom socialtjänstens verksamhetsområde, samt att ta fram mer kunskap på området för digitalisering av socialt arbete. Den övergripande frågeställningen rör vilken kunskap om digitalisering av socialt arbete som redan finns, och vilken ny kunskap som krävs, för att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla det sociala arbetet inom socialtjänstens verksamhetsområde.}},
 author    = {{Svensson, Lupita and Larsson, Stefan}},
 institution = {{FoU Helsingborg}},
 isbn     = {{978-91-639-4379-9}},
 keywords   = {{socialt arbete; socialtjänst; digitalisering; digitalisering av socialt arbete; FoU Helsingborg; SKL; automatisering}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{06}},
 number    = {{2018}},
 title    = {{Digitalisering av kommunal socialtjänst : En empirisk studie av en organisation och profession i förändring}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/47684903/Svensson_Larsson_2018_Digitalisering_av_kommunal_socialtj_nst.pdf}},
 year     = {{2018}},
}