Advanced

Välfärd och kyrka : Underlag för reflektion

Linde, Stig LU (2016)
Abstract (Swedish)
Inom ramen för Svenska kyrkans forskningsenhets projekt "I vems tjänst?", som är ett teologiskt aktionsforskningsprojekt om kyrka och välfärd, har under 2015 denna rapport arbetats fram för att ge en kunskapsöversikt
om fält där kyrka och välfärd kopplas till varandra. Syftet med denna
förberedande undersökning är att bidra till underlag för att formulera frågeställningar och problem mer precist. Rapporten presenterar forskning och teoretiska begrepp som kan komma att användas i reflektion om kyrkans roll i dagens samhälle och i aktionsforskningsprojekt på lokal nivå.

Det första kapitlet utgår från den socialpolitiska litteraturen och är avsett
som en introduktion till befintliga begrepp och utvecklingen av det som... (More)
Inom ramen för Svenska kyrkans forskningsenhets projekt "I vems tjänst?", som är ett teologiskt aktionsforskningsprojekt om kyrka och välfärd, har under 2015 denna rapport arbetats fram för att ge en kunskapsöversikt
om fält där kyrka och välfärd kopplas till varandra. Syftet med denna
förberedande undersökning är att bidra till underlag för att formulera frågeställningar och problem mer precist. Rapporten presenterar forskning och teoretiska begrepp som kan komma att användas i reflektion om kyrkans roll i dagens samhälle och i aktionsforskningsprojekt på lokal nivå.

Det första kapitlet utgår från den socialpolitiska litteraturen och är avsett
som en introduktion till befintliga begrepp och utvecklingen av det som kan
kallas välfärdspolitik, dess motiv och byggstenar.

I ett andra kapitel lyfts religionens roll som bidragsgivare i utvecklingen
av välfärdsanordningar fram, i synnerhet historikers och välfärdsforskares
syn på vad lutherska inslag i en kyrko- och samhällstolkning kan utgöras av.

I det tredje kapitlet återkopplas till en rad av de begrepp som presenteras
i kapitel I och relateras tentativt, på försök, i en diskussion om kyrkan som
välfärdsaktör.

I kapitel fyra presenteras en modell för att undersöka inom- och utomorganisatoriska faktorer som har betydelse för kyrkans, församlingens eller
den diakonala organisationens rolltagande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Svenska kyrkan, diakoni, diakonalt arbete, välfärd, välfärdsinstitutioner
pages
96 pages
publisher
Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala
ISBN
978-91-86781-31-6
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ab06449a-c971-41be-8d17-e37832571275
date added to LUP
2016-10-05 15:11:23
date last changed
2016-11-22 18:21:18
@techreport{ab06449a-c971-41be-8d17-e37832571275,
 abstract   = {Inom ramen för Svenska kyrkans forskningsenhets projekt "I vems tjänst?", som är ett teologiskt aktionsforskningsprojekt om kyrka och välfärd, har under 2015 denna rapport arbetats fram för att ge en kunskapsöversikt<br/>om fält där kyrka och välfärd kopplas till varandra. Syftet med denna<br/>förberedande undersökning är att bidra till underlag för att formulera frågeställningar och problem mer precist. Rapporten presenterar forskning och teoretiska begrepp som kan komma att användas i reflektion om kyrkans roll i dagens samhälle och i aktionsforskningsprojekt på lokal nivå.<br/><br/>Det första kapitlet utgår från den socialpolitiska litteraturen och är avsett<br/>som en introduktion till befintliga begrepp och utvecklingen av det som kan<br/>kallas välfärdspolitik, dess motiv och byggstenar.<br/><br/>I ett andra kapitel lyfts religionens roll som bidragsgivare i utvecklingen<br/>av välfärdsanordningar fram, i synnerhet historikers och välfärdsforskares<br/>syn på vad lutherska inslag i en kyrko- och samhällstolkning kan utgöras av.<br/><br/>I det tredje kapitlet återkopplas till en rad av de begrepp som presenteras<br/>i kapitel I och relateras tentativt, på försök, i en diskussion om kyrkan som<br/>välfärdsaktör.<br/><br/>I kapitel fyra presenteras en modell för att undersöka inom- och utomorganisatoriska faktorer som har betydelse för kyrkans, församlingens eller<br/>den diakonala organisationens rolltagande.},
 author    = {Linde, Stig},
 institution = {Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala},
 isbn     = {978-91-86781-31-6},
 keyword   = {Svenska kyrkan,diakoni,diakonalt arbete,välfärd,välfärdsinstitutioner},
 language   = {swe},
 pages    = {96},
 title    = {Välfärd och kyrka : Underlag för reflektion},
 year     = {2016},
}