Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett samband att beakta : psalm, psalmbok, samhälle

Nisser, Per Olof LU (2005) In Bibliotheca Theologiae Practicae 75.
Abstract
The dissertation treats the relation between hymn, hymn-book and society by studying six motifs in The Swedish Hymnal (Den svenska psalmboken): mission, evangelization, diaconia, ecumenics, working life and "the new situation of youth". In the latest revision of The Swedish Hymnal, 1969-1986, hymns that gave adequate expression to these motifs were especially sought for. The dissertation demonstrates that the transformation of society in the post-war period, both nationally and internationally, entailed shifts in the understanding of these motifs. How this affected the selection and disposition of hymns in The Swedish Hymnal of 1986 is then treated. In order to bring the various motifs out into full relief, their appearance and treatment... (More)
The dissertation treats the relation between hymn, hymn-book and society by studying six motifs in The Swedish Hymnal (Den svenska psalmboken): mission, evangelization, diaconia, ecumenics, working life and "the new situation of youth". In the latest revision of The Swedish Hymnal, 1969-1986, hymns that gave adequate expression to these motifs were especially sought for. The dissertation demonstrates that the transformation of society in the post-war period, both nationally and internationally, entailed shifts in the understanding of these motifs. How this affected the selection and disposition of hymns in The Swedish Hymnal of 1986 is then treated. In order to bring the various motifs out into full relief, their appearance and treatment in Swedish hymnals and hymn collections from 1695 until 1986, with emphasis on the official hymnals of 1937 and 1986, is investigated. This leads to the conclusion that the influence of societal change on hymns containing these motifs varies over time, and that the youth culture of the 1960s and 1970s played an important role in the creation of new hymns while also serving as a critical point of reference for those engaged in this work. Other problems discussed in connection with the treatment of the six motifs include the function of the hymn-book as a popular book, or "book for daily use", and the claim vs. the ability of hymns to express people's faith, thoughts, feelings and experiences. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Psalmer som gav ?adekvata uttryck? åt motiven mission, evangelisation, diakoni, ekumenik, arbetsliv och ?ungdomens nya situation? efterlystes när arbetet med en ny psalmbok för Svenska kyrkan inleddes i slutet av 1960-talet. I avhandlingen visas att synen på de olika motiven påverkats av samhällets förändringar, särskilt under efterkrigstiden. Hur detta i sin tur återspeglas i psalmerna i den nya psalmbok, som togs i bruk 1986, liksom i psalmbokens disposition och urval av psalmer, behandlas i avhandlingen. Uppmärksamhet riktas i första hand på de nya psalmer som var resultatet av vad som betecknats som en ?hymn explosion? under 1960- och ?70-talen, men undersökningen sträcker sig, om än mer... (More)
Popular Abstract in Swedish

Psalmer som gav ?adekvata uttryck? åt motiven mission, evangelisation, diakoni, ekumenik, arbetsliv och ?ungdomens nya situation? efterlystes när arbetet med en ny psalmbok för Svenska kyrkan inleddes i slutet av 1960-talet. I avhandlingen visas att synen på de olika motiven påverkats av samhällets förändringar, särskilt under efterkrigstiden. Hur detta i sin tur återspeglas i psalmerna i den nya psalmbok, som togs i bruk 1986, liksom i psalmbokens disposition och urval av psalmer, behandlas i avhandlingen. Uppmärksamhet riktas i första hand på de nya psalmer som var resultatet av vad som betecknats som en ?hymn explosion? under 1960- och ?70-talen, men undersökningen sträcker sig, om än mer summariskt, till 1695 års psalmbok och följer de nämnda motiven från denna via 1819 och 1937 års psalmböcker och mellanliggande psalmboksförslag fram till 1986. Med varierande styrka framträder motiven i en gestalt som betingats av förskjutningar i synen på dem. Många saknar dock den konkretion man kanske kunnat vänta sig. I gengäld är inte så få psalmer med missions-, evangelisations-, diakoni- och ekumeniska motiv burna av några av samtidens stora teman, frågorna om fred, frihet, rättvisa och i enstaka fall av ett nytt ekologiskt perspektiv. Den agrara samhällsbild som präglat svenska psalmböcker genom tiderna kan fortfarande spåras i 1986 års psalmbok men är i någon mån kompletterad med psalmer präglade av moderna samhällsmotiv och perspektiv. Arbetslivspsalmer som en egen kategori saknas och i avhandlingen diskuteras några av de problem som vidlåder skapandet av sådana psalmer. Ungdomspsalmer, skrivna om och adresserade till ungdom, i 1937 års psalmbok ofta präglade av ett ensidigt maskulint riddarideal, är borta. I avhandlingen visas hur istället den kristna ungdomskulturen från 1960-talet och framåt, under inflytande från så skilda källor som den politiska protestsången och nyskrivna andliga visor från andra kyrkor och länder, bidrog till skapandet av ett stort antal psalmer, kritiskt prövade bl.a. i nya former av gudstjänster. Frågan är om inte den största och från avhandlingen grundperspektiv viktigaste andelen nya psalmer slussades in i psalmboken denna väg. Psalmboken karaktäriseras i avhandlingen som en bruksbok varvid psalmernas anspråk på och förmåga att erbjuda människor relevanta identifikationspunkter diskuteras med utgångspunkt från det grundläggande samhällsperspektivet. Avslutningsvis ställs frågan om inte 1986 års psalmbok måster bli den sista av den mer statiska modell som tillämpats i vårt land sedan drygt 300 år. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Hansson, Karl-Johan, Åbo Akademi
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
General, congregational singing, identification, Church of Sweden, youth, working life, ecumenics, diaconia, evangelization, mission, hymnal, society, Hymn-book, Hymn, systematic and practical Christian theology, Kristen teologi (allmän, systematisk och praktisk)
in
Bibliotheca Theologiae Practicae
volume
75
pages
352 pages
publisher
Artos & Norma
defense location
Hörsalen, Palaestra, Paradisgatan 4, Lund
defense date
2005-02-11 10:15:00
ISSN
0519-9859
ISBN
91-7580-278-3
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Practical Theology (015017062)
id
b0ee1e2c-9c37-4524-8eb2-6feb9245de38 (old id 24924)
date added to LUP
2016-04-01 16:22:31
date last changed
2019-05-21 10:23:05
@phdthesis{b0ee1e2c-9c37-4524-8eb2-6feb9245de38,
 abstract   = {{The dissertation treats the relation between hymn, hymn-book and society by studying six motifs in The Swedish Hymnal (Den svenska psalmboken): mission, evangelization, diaconia, ecumenics, working life and "the new situation of youth". In the latest revision of The Swedish Hymnal, 1969-1986, hymns that gave adequate expression to these motifs were especially sought for. The dissertation demonstrates that the transformation of society in the post-war period, both nationally and internationally, entailed shifts in the understanding of these motifs. How this affected the selection and disposition of hymns in The Swedish Hymnal of 1986 is then treated. In order to bring the various motifs out into full relief, their appearance and treatment in Swedish hymnals and hymn collections from 1695 until 1986, with emphasis on the official hymnals of 1937 and 1986, is investigated. This leads to the conclusion that the influence of societal change on hymns containing these motifs varies over time, and that the youth culture of the 1960s and 1970s played an important role in the creation of new hymns while also serving as a critical point of reference for those engaged in this work. Other problems discussed in connection with the treatment of the six motifs include the function of the hymn-book as a popular book, or "book for daily use", and the claim vs. the ability of hymns to express people's faith, thoughts, feelings and experiences.}},
 author    = {{Nisser, Per Olof}},
 isbn     = {{91-7580-278-3}},
 issn     = {{0519-9859}},
 keywords   = {{General; congregational singing; identification; Church of Sweden; youth; working life; ecumenics; diaconia; evangelization; mission; hymnal; society; Hymn-book; Hymn; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi (allmän; systematisk och praktisk)}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Artos & Norma}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Bibliotheca Theologiae Practicae}},
 title    = {{Ett samband att beakta : psalm, psalmbok, samhälle}},
 volume    = {{75}},
 year     = {{2005}},
}