Advanced

Individual Metering and Charging of Heat and Hot Water in Multi-Apartment Buildings

Siggelsten, Simon LU (2015)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Europaparlamentet vill minska primärenergianvändningen samt minska beroendet av energiimport till unionen (EU Direktiv 2012/27/EU). Ett hjälpmedel för att uppnå detta mål kan vara användandet av individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus. IMD innebär att boende i flerbostadshus endast ska betala för deras egen konsumtion, vilket ska ge dem ekonomiska incitament till ett energibesparande beteende. Den 30 april 2014 utfärdades lagen om energimätning i byggnader (SFS 2014:267) som en implementering av EU Direktiv 2012/27/EU. Lagen syftar till att energikostnader ska kunna fördelas efter faktisk energianvändning genom energimätning i enskilda lägenheter. Idag... (More)
Popular Abstract in Swedish

Europaparlamentet vill minska primärenergianvändningen samt minska beroendet av energiimport till unionen (EU Direktiv 2012/27/EU). Ett hjälpmedel för att uppnå detta mål kan vara användandet av individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus. IMD innebär att boende i flerbostadshus endast ska betala för deras egen konsumtion, vilket ska ge dem ekonomiska incitament till ett energibesparande beteende. Den 30 april 2014 utfärdades lagen om energimätning i byggnader (SFS 2014:267) som en implementering av EU Direktiv 2012/27/EU. Lagen syftar till att energikostnader ska kunna fördelas efter faktisk energianvändning genom energimätning i enskilda lägenheter. Idag används IMD endast i några få procent av de svenska flerbostadshusen.

Syftet med denna avhandling är att analysera tillämpbarheten med IMD av värme och varmvatten i flerbostadshus ur ett svenskt perspektiv. Forskningsprocessen startade med en litteraturstudie med efterföljande intervjuer av hyresgäster, fastighetsägare och styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar. Därefter fortsatte processen genom utveckling av modeller för att undersöka potentiella brister med mätmetoderna för IMD.

Individuell mätning av värme kan ske med olika metoder. Mätning av den tillförda värmen i respektive lägenhet är en metod vars mest signifikanta brist är värmetransporter mellan angränsande lägenheter. Individuell mätning av inomhustemperaturen är en annan mätmetod vars mest signifikanta brist är den stora variationen av internvärmeproduktion mellan olika hushåll. Individuell mätning av varmvatten sker vanligen genom mätning av dess volym och inte dess temperatur, vilket kan anses vara en brist i metoden.

Tillämpbarheten med IMD av värme och varmvatten påverkas idag av bristande kostnadseffektivitet och betydande brister med mätmetoderna. Det mest förekommande incitamentet för fastighetsägare som använder IMD av värme och varmvatten är att spara energi och miljön, men samtidigt är bristande kostnadseffektivitet det mest betydande incitamentet för fastighetsägare att inte

8

installera IMD varken för värme eller för varmvatten. De flesta boende är positiva till grundtanken med IMD vilken är att endast betala för den egna konsumtionen, men de boendes uppfattning påverkas negativt av bristerna med mätmetoderna. Vissa av bristerna med mätmetoderna är extra tydliga i energieffektiva byggnader och i kombination med dålig lönsamhet rekommenderas där inte IMD av värme. Däremot kan IMD av varmvatten på grund av sin besparingspotential vara ett användbart verktyg för att uppnå Europeiska Unionens mål med nära-nollenergibyggnader, men det bör övervägas att inte bara mäta varmvattnets volym utan även dess temperatur.

Avhandlingens bidrag är att den ger en mer nyanserad bild av IMD genom att belysa även andra aspekter än bara möjligheterna till energibesparing och reduktion av koldioxidutsläpp. (Less)
Abstract
Individual metering and charging (IMC) means that tenants in multi-apartment buildings should pay only for their own energy consumption, which gives an economic incentive for energy-conscious behaviour. In April, 2014, Swedish legislation about energy metering in buildings (SFS 2014:267) was passed by the Swedish Parliament as an implementation of the EU Energy Efficiency Directive 2012/27/EU. The legislation stipulates that energy costs have to be apportioned according to the actual energy use, with costs determined through energy measurement in individual apartments. Today only a few percent of Swedish multi-apartment buildings have IMC of heat and/or hot water.

The main purpose of this thesis is to analyse the applicability of... (More)
Individual metering and charging (IMC) means that tenants in multi-apartment buildings should pay only for their own energy consumption, which gives an economic incentive for energy-conscious behaviour. In April, 2014, Swedish legislation about energy metering in buildings (SFS 2014:267) was passed by the Swedish Parliament as an implementation of the EU Energy Efficiency Directive 2012/27/EU. The legislation stipulates that energy costs have to be apportioned according to the actual energy use, with costs determined through energy measurement in individual apartments. Today only a few percent of Swedish multi-apartment buildings have IMC of heat and/or hot water.

The main purpose of this thesis is to analyse the applicability of IMC of heat and hot water in multi-apartment buildings on the basis of Swedish conditions. The research process started with a literature review, and was followed by interviews with tenants, landlords and board members in housing cooperatives. The process continued with development of models for investigating potential shortcomings regarding IMC.

The applicability of IMC of heat and hot water is affected by lack of cost-efficiency and other significant shortcomings. While the main incentive for IMC is to save energy and thereby the environment, landlords are reluctant to introduce IMC because it is not cost-efficient. Most residents are positive to the basic idea of IMC, which is that the users pay only for their own consumption, but the shortcomings of IMC of heat affect the residents’ attitudes negatively. In energy-efficient buildings the shortcomings become especially significant. IMC has disadvantages, and only gives a marginal saving in costs, so IMC of heat is not being recommended in energy-efficient buildings. IMC of hot water does have savings potential, so it can be a useful tool in helping to achieve the European Union’s goal of nearly zero-energy buildings. However, IMC of hot water has also disadvantages, and measurement of water volume along with temperature should be considered. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Dalenbäck, Jan-Olof, Chalmers Tekniska Universitet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Heat, hot water, cost allocation, multi-apartment buildings, energy savings.
defense location
Lecture hall B, Building A, Lund University, Faculty of Engineering LTH, Sölvegatan 24, Lund
defense date
2015-04-15 09:15
ISBN
978-91-85257-10-2
language
English
LU publication?
yes
id
b354384d-348e-431f-80c1-94b2d46bcbf1 (old id 5153933)
date added to LUP
2015-03-13 08:47:27
date last changed
2018-11-21 21:15:26
@phdthesis{b354384d-348e-431f-80c1-94b2d46bcbf1,
 abstract   = {Individual metering and charging (IMC) means that tenants in multi-apartment buildings should pay only for their own energy consumption, which gives an economic incentive for energy-conscious behaviour. In April, 2014, Swedish legislation about energy metering in buildings (SFS 2014:267) was passed by the Swedish Parliament as an implementation of the EU Energy Efficiency Directive 2012/27/EU. The legislation stipulates that energy costs have to be apportioned according to the actual energy use, with costs determined through energy measurement in individual apartments. Today only a few percent of Swedish multi-apartment buildings have IMC of heat and/or hot water.<br/><br>
The main purpose of this thesis is to analyse the applicability of IMC of heat and hot water in multi-apartment buildings on the basis of Swedish conditions. The research process started with a literature review, and was followed by interviews with tenants, landlords and board members in housing cooperatives. The process continued with development of models for investigating potential shortcomings regarding IMC.<br/><br>
The applicability of IMC of heat and hot water is affected by lack of cost-efficiency and other significant shortcomings. While the main incentive for IMC is to save energy and thereby the environment, landlords are reluctant to introduce IMC because it is not cost-efficient. Most residents are positive to the basic idea of IMC, which is that the users pay only for their own consumption, but the shortcomings of IMC of heat affect the residents’ attitudes negatively. In energy-efficient buildings the shortcomings become especially significant. IMC has disadvantages, and only gives a marginal saving in costs, so IMC of heat is not being recommended in energy-efficient buildings. IMC of hot water does have savings potential, so it can be a useful tool in helping to achieve the European Union’s goal of nearly zero-energy buildings. However, IMC of hot water has also disadvantages, and measurement of water volume along with temperature should be considered.},
 author    = {Siggelsten, Simon},
 isbn     = {978-91-85257-10-2},
 keyword   = {Heat,hot water,cost allocation,multi-apartment buildings,energy savings.},
 language   = {eng},
 school    = {Lund University},
 title    = {Individual Metering and Charging of Heat and Hot Water in Multi-Apartment Buildings},
 year     = {2015},
}