Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En utbildningsgaranti – möjligheter på regional nivå

Panican, Alexandru LU orcid and Olofsson, Jonas LU (2014)
Abstract (Swedish)
Trots att gymnasiekompetensen är stark sammanlänkad med ungdomarnas framtida försörjnings- och etableringsmöjligheter framträder det i Skåne en dyster bild gällande ungdomarnas studieresultat (dock stora skillnader mellan kommunerna). Nästan hälften av Skånes kommuner ligger under riksgenomsnittet. När det gäller andelen elever som i årskurs 9 har uppnått målen i samtliga ämnen under våren 2013 är bilden inte lika nedslående. Skåne hävdar sig på ett positivt sätt i ett nationellt perspektiv och visar även bättre resultat jämfört med Stockholms län och Västra Götaland. Slutsatsen är att Skåne uppvisar tillfredsställande resultat på grundskolenivå dock betydligt sämre resultat på gymnasienivå.

Glappet mellan Skåne och andra delar av... (More)
Trots att gymnasiekompetensen är stark sammanlänkad med ungdomarnas framtida försörjnings- och etableringsmöjligheter framträder det i Skåne en dyster bild gällande ungdomarnas studieresultat (dock stora skillnader mellan kommunerna). Nästan hälften av Skånes kommuner ligger under riksgenomsnittet. När det gäller andelen elever som i årskurs 9 har uppnått målen i samtliga ämnen under våren 2013 är bilden inte lika nedslående. Skåne hävdar sig på ett positivt sätt i ett nationellt perspektiv och visar även bättre resultat jämfört med Stockholms län och Västra Götaland. Slutsatsen är att Skåne uppvisar tillfredsställande resultat på grundskolenivå dock betydligt sämre resultat på gymnasienivå.

Glappet mellan Skåne och andra delar av landet är stort gällande ungdomsarbetslöshet. För åldersgruppen 18-24 år uppgick arbetslösheten till nästan 21 procent i Skåne jämfört med drygt 17 procent i Sverige. Andelen arbetslösa är nästan dubbelt så stor som i Stockholms län. Andelen unga som varken studerar eller förvärvsarbetar (”unga utanför”) är högre i Skåne än i andra delar av landet. Det totala antalet ungdomar i åldersgruppen 20-24 med aktivitetsersättning (förtidspension) ökar i Skåne såväl som på riksnivå. Andelen unga vuxna med försörjningsstöd i befolkningen 18-24 år är något högre i Skåne jämfört med riket och nästan dubbel så hög jämfört med Stockholms län (återigen stora skillnader mellan kommunerna i Skåne).

Industrin i Skåne kommer att behöva yrkeskompetent arbeskraft, både för att möta ett starkare konjunkturläge och för att underlätta generationsväxlingen, men gymnasieskolor har svårt att rekrytera elever till industriprogrammet. Det handlar om en mismatch mellan arbetslivets behov och utbildningssystemet på gymnasial nivå. Unga väljer i flera fall gymnasieutbildningar utan hänsyn till arbetskraftsefterfrågan och de kvalifikationer som efterfrågas i arbetslivet. Framförallt de arbetslösa ungdomarna saknar i många fall efterfrågade yrkeskvalifikationer.

Sysselsättningen förväntas öka i Skåne både under 2014 och 2015. Efterfrågan på arbetskraft kommer att öka bland arbetstagare med längre eftergymnasial utbildning. Mycket pekar åt att en eftergymnasial utbildning blir allt viktigare för en framgångsrik etablering på arbetsmarknaden. Det kommer att bli ett överskott på arbetskraft inom yrken som kräver kortare utbildning. Små och medelstora företag inom byggverksamhet, IT, teknik och industri kommer att drabbas av rekryteringsproblem när det gäller yrkesutbildad arbetskraft.

De svaga resultaten på gymnasienivå som bidrar i sin tur till svårare etableringsförutsättningar på arbetsmarknaden talar för behovet av särskilda utbildningsinsatser. Vi betonar att utbildningsbakgrunden är avgörande för individens etableringsförutsättningar och försörjningsvillkor. Det är också den utgångspunkten som präglar de förslag som lämnas för att underlätta ungas möjligheter att få jobb och arbetsinkomster genom att presentera en utbildningsgaranti där vi skiljer mellan vad som bör ändras på nationell respektive regional nivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
gymnasiekompetens, ungdomsarbetslöshet, Skåne, försörjning, etablering, arbetsmarknad, unga vuxna, arbetskraft, utbildningsgaranti, rekryteringsproblem, mismatch, gymnasieskola, gymnasieutbildning, lärlingsutbildning
pages
43 pages
publisher
Region Skåne
language
Swedish
LU publication?
yes
id
b3d0292e-e05c-4fec-81f5-3875203f1635 (old id 4936518)
date added to LUP
2016-04-04 11:34:23
date last changed
2023-04-25 15:44:42
@techreport{b3d0292e-e05c-4fec-81f5-3875203f1635,
 abstract   = {{Trots att gymnasiekompetensen är stark sammanlänkad med ungdomarnas framtida försörjnings- och etableringsmöjligheter framträder det i Skåne en dyster bild gällande ungdomarnas studieresultat (dock stora skillnader mellan kommunerna). Nästan hälften av Skånes kommuner ligger under riksgenomsnittet. När det gäller andelen elever som i årskurs 9 har uppnått målen i samtliga ämnen under våren 2013 är bilden inte lika nedslående. Skåne hävdar sig på ett positivt sätt i ett nationellt perspektiv och visar även bättre resultat jämfört med Stockholms län och Västra Götaland. Slutsatsen är att Skåne uppvisar tillfredsställande resultat på grundskolenivå dock betydligt sämre resultat på gymnasienivå.<br/><br>
Glappet mellan Skåne och andra delar av landet är stort gällande ungdomsarbetslöshet. För åldersgruppen 18-24 år uppgick arbetslösheten till nästan 21 procent i Skåne jämfört med drygt 17 procent i Sverige. Andelen arbetslösa är nästan dubbelt så stor som i Stockholms län. Andelen unga som varken studerar eller förvärvsarbetar (”unga utanför”) är högre i Skåne än i andra delar av landet. Det totala antalet ungdomar i åldersgruppen 20-24 med aktivitetsersättning (förtidspension) ökar i Skåne såväl som på riksnivå. Andelen unga vuxna med försörjningsstöd i befolkningen 18-24 år är något högre i Skåne jämfört med riket och nästan dubbel så hög jämfört med Stockholms län (återigen stora skillnader mellan kommunerna i Skåne). <br/><br>
Industrin i Skåne kommer att behöva yrkeskompetent arbeskraft, både för att möta ett starkare konjunkturläge och för att underlätta generationsväxlingen, men gymnasieskolor har svårt att rekrytera elever till industriprogrammet. Det handlar om en mismatch mellan arbetslivets behov och utbildningssystemet på gymnasial nivå. Unga väljer i flera fall gymnasieutbildningar utan hänsyn till arbetskraftsefterfrågan och de kvalifikationer som efterfrågas i arbetslivet. Framförallt de arbetslösa ungdomarna saknar i många fall efterfrågade yrkeskvalifikationer. <br/><br>
Sysselsättningen förväntas öka i Skåne både under 2014 och 2015. Efterfrågan på arbetskraft kommer att öka bland arbetstagare med längre eftergymnasial utbildning. Mycket pekar åt att en eftergymnasial utbildning blir allt viktigare för en framgångsrik etablering på arbetsmarknaden. Det kommer att bli ett överskott på arbetskraft inom yrken som kräver kortare utbildning. Små och medelstora företag inom byggverksamhet, IT, teknik och industri kommer att drabbas av rekryteringsproblem när det gäller yrkesutbildad arbetskraft. <br/><br>
De svaga resultaten på gymnasienivå som bidrar i sin tur till svårare etableringsförutsättningar på arbetsmarknaden talar för behovet av särskilda utbildningsinsatser. Vi betonar att utbildningsbakgrunden är avgörande för individens etableringsförutsättningar och försörjningsvillkor. Det är också den utgångspunkten som präglar de förslag som lämnas för att underlätta ungas möjligheter att få jobb och arbetsinkomster genom att presentera en utbildningsgaranti där vi skiljer mellan vad som bör ändras på nationell respektive regional nivå.}},
 author    = {{Panican, Alexandru and Olofsson, Jonas}},
 institution = {{Region Skåne}},
 keywords   = {{gymnasiekompetens; ungdomsarbetslöshet; Skåne; försörjning; etablering; arbetsmarknad; unga vuxna; arbetskraft; utbildningsgaranti; rekryteringsproblem; mismatch; gymnasieskola; gymnasieutbildning; lärlingsutbildning}},
 language   = {{swe}},
 title    = {{En utbildningsgaranti – möjligheter på regional nivå}},
 year     = {{2014}},
}