Advanced

Optimalt val av värmemätares flödesgivare

Wollerstrand, Janusz LU (1999)
Abstract (Swedish)
Rapporten beskriver en experimentell/teoretisk undersökning av prestanda hos flödesmätare som används vid debitering av värmeförbrukning i fjärrvärmecentraler. Undersökningen belyser hur förbrukningsmönster av fjärrvärmevatten i olika stora fjärrvärmecentraler i samverkan med flödesmätarens varierande noggrannhet beroende på dess typ, storlek, arbetsområde och driftläge, inverkar på noggrannheten i värmedebitering. Fjärrvärmevattnets årsförbrukningsmönster simuleras fram med hjälp av en dynamisk modell, där olika stora bostadshus med hög- och lågtemperaturradiatorsystem, simulerad tappvarmvattenförbrukning samt tillhörande fjärrvärmecentral ingår. Flödesmätare karakteriseras genom antingen teoretiska eller uppmätta kalibreringskurvor. I... (More)
Rapporten beskriver en experimentell/teoretisk undersökning av prestanda hos flödesmätare som används vid debitering av värmeförbrukning i fjärrvärmecentraler. Undersökningen belyser hur förbrukningsmönster av fjärrvärmevatten i olika stora fjärrvärmecentraler i samverkan med flödesmätarens varierande noggrannhet beroende på dess typ, storlek, arbetsområde och driftläge, inverkar på noggrannheten i värmedebitering. Fjärrvärmevattnets årsförbrukningsmönster simuleras fram med hjälp av en dynamisk modell, där olika stora bostadshus med hög- och lågtemperaturradiatorsystem, simulerad tappvarmvattenförbrukning samt tillhörande fjärrvärmecentral ingår. Flödesmätare karakteriseras genom antingen teoretiska eller uppmätta kalibreringskurvor. I det senare fallet ingår både fabriksnya mätare och sådana som varit i drift under 2 alternativt 5 års tid. Undersökningen resulterar i ett antal slutsatser och rekommendationer användbara då man i värmemätningsammanhang skall välja optimal flödesmätarstorlek beroende på hur stort huset/fjärrvärmecentralen, där mätaren skall placeras, är. Det konstateras bl a att flödesmätare för värmedebitering i en villa kräver större arbetsområde än motsvarande mätare i flerbostadshus, samt att en och samma mätarstorlek kan användas i flerbostadshus av varierande storlek. Det konstateras även att Fjärrvärmeföreningens aktuella råd och anvisningar för dimensionering av fjärrvärmecentraler ger bra underlag för dimensionering av flödesmätare för värmedebitering. Rekommendationerna gäller med vissa inskränkningarna men är enkla att generalisera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
publisher
[Publisher information missing]
language
Swedish
LU publication?
yes
id
b407e919-5e90-4788-9349-af128b64330b (old id 526033)
date added to LUP
2007-09-12 12:51:58
date last changed
2018-11-21 21:18:35
@techreport{b407e919-5e90-4788-9349-af128b64330b,
 abstract   = {Rapporten beskriver en experimentell/teoretisk undersökning av prestanda hos flödesmätare som används vid debitering av värmeförbrukning i fjärrvärmecentraler. Undersökningen belyser hur förbrukningsmönster av fjärrvärmevatten i olika stora fjärrvärmecentraler i samverkan med flödesmätarens varierande noggrannhet beroende på dess typ, storlek, arbetsområde och driftläge, inverkar på noggrannheten i värmedebitering. Fjärrvärmevattnets årsförbrukningsmönster simuleras fram med hjälp av en dynamisk modell, där olika stora bostadshus med hög- och lågtemperaturradiatorsystem, simulerad tappvarmvattenförbrukning samt tillhörande fjärrvärmecentral ingår. Flödesmätare karakteriseras genom antingen teoretiska eller uppmätta kalibreringskurvor. I det senare fallet ingår både fabriksnya mätare och sådana som varit i drift under 2 alternativt 5 års tid. Undersökningen resulterar i ett antal slutsatser och rekommendationer användbara då man i värmemätningsammanhang skall välja optimal flödesmätarstorlek beroende på hur stort huset/fjärrvärmecentralen, där mätaren skall placeras, är. Det konstateras bl a att flödesmätare för värmedebitering i en villa kräver större arbetsområde än motsvarande mätare i flerbostadshus, samt att en och samma mätarstorlek kan användas i flerbostadshus av varierande storlek. Det konstateras även att Fjärrvärmeföreningens aktuella råd och anvisningar för dimensionering av fjärrvärmecentraler ger bra underlag för dimensionering av flödesmätare för värmedebitering. Rekommendationerna gäller med vissa inskränkningarna men är enkla att generalisera.},
 author    = {Wollerstrand, Janusz},
 institution = {[Publisher information missing]},
 language   = {swe},
 title    = {Optimalt val av värmemätares flödesgivare},
 year     = {1999},
}