Advanced

Preliminära resultat och analys av del 1 av enkätundersökningen ”Coronas påverkan på arbete och resor”

Arnfalk, Peter LU and Winslott Hiselius, Lena LU (2020) In IIIEE Working Papers p.1-6
Abstract (Swedish)
Här redovisas resultat och analyser från en webbaserad enkätundersökning som i april 2020 genomförts i fem statliga myndigheter: Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, DIGG Myndigheten för digital förvaltning och Trafikverket. Undersökningen är en första del i forskningsstudien; en uppföljande, andra enkät är planerad att skickas ut när restriktionerna på arbetsplatserna har lättats eller helt återkallats, samt kompletteras med intervjuer. Studien genomförs av forskarna Lena Hiselius och Peter Arnfalk vid Lunds Universitet, med forskningsmedel från K2.
Enkäten gick ut till slumpvis utvalda medarbetare, företrädelsevis på kontor i större städer då effekten på kollektivtrafiken var en prioriterad frågeställning i... (More)
Här redovisas resultat och analyser från en webbaserad enkätundersökning som i april 2020 genomförts i fem statliga myndigheter: Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, DIGG Myndigheten för digital förvaltning och Trafikverket. Undersökningen är en första del i forskningsstudien; en uppföljande, andra enkät är planerad att skickas ut när restriktionerna på arbetsplatserna har lättats eller helt återkallats, samt kompletteras med intervjuer. Studien genomförs av forskarna Lena Hiselius och Peter Arnfalk vid Lunds Universitet, med forskningsmedel från K2.
Enkäten gick ut till slumpvis utvalda medarbetare, företrädelsevis på kontor i större städer då effekten på kollektivtrafiken var en prioriterad frågeställning i undersökningen. Myndigheterna ombesörjde själva utskicket till de anställda, och på så sätt har forskarna ingen kännedom om vem som ombetts svara på enkäten. I tre av myndigheterna (Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket) gick enkäten ut till 200 anställda, i Trafikverket 360 och i DIGG 60 anställda (samtliga). Totalt inkom 719 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 70 %.
I enkätstudien ställdes frågor inom fyra områden: 1) Bakgrundsfrågor 2) resor till och från arbetet/arbetsresor, 3) tjänsteresor och digitala möten, samt 4) distansarbete. Följande redovisning av enkätresultaten är indelad enligt dessa fem områden, samt en sammanfattande analys/reflektion.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Working paper
publication status
published
subject
in
IIIEE Working Papers
pages
6 pages
publisher
International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University
language
Swedish
LU publication?
yes
id
b76d3f3e-341e-4844-b372-5664af4c3761
date added to LUP
2020-08-24 16:08:15
date last changed
2020-09-28 18:58:34
@misc{b76d3f3e-341e-4844-b372-5664af4c3761,
 abstract   = {Här redovisas resultat och analyser från en webbaserad enkätundersökning som i april 2020 genomförts i fem statliga myndigheter: Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, DIGG Myndigheten för digital förvaltning och Trafikverket. Undersökningen är en första del i forskningsstudien; en uppföljande, andra enkät är planerad att skickas ut när restriktionerna på arbetsplatserna har lättats eller helt återkallats, samt kompletteras med intervjuer. Studien genomförs av forskarna Lena Hiselius och Peter Arnfalk vid Lunds Universitet, med forskningsmedel från K2. <br/>Enkäten gick ut till slumpvis utvalda medarbetare, företrädelsevis på kontor i större städer då effekten på kollektivtrafiken var en prioriterad frågeställning i undersökningen. Myndigheterna ombesörjde själva utskicket till de anställda, och på så sätt har forskarna ingen kännedom om vem som ombetts svara på enkäten. I tre av myndigheterna (Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket) gick enkäten ut till 200 anställda, i Trafikverket 360 och i DIGG 60 anställda (samtliga). Totalt inkom 719 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 70 %. <br/>I enkätstudien ställdes frågor inom fyra områden: 1) Bakgrundsfrågor 2) resor till och från arbetet/arbetsresor, 3) tjänsteresor och digitala möten, samt 4) distansarbete. Följande redovisning av enkätresultaten är indelad enligt dessa fem områden, samt en sammanfattande analys/reflektion. <br/>},
 author    = {Arnfalk, Peter and Winslott Hiselius, Lena},
 language   = {swe},
 month    = {08},
 note     = {Working Paper},
 pages    = {1--6},
 publisher  = {International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University},
 series    = {IIIEE Working Papers},
 title    = {Preliminära resultat och analys av del 1 av enkätundersökningen ”Coronas påverkan på arbete och resor”},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/84310121/Prelimin_ra_resultat_och_analys_av_del_1_av_enk_tunders_kningen_Coronas_p_verkan_p_arbete_och_resor.pdf},
 year     = {2020},
}