Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

Wolmesjö, Maria LU (2005) In Lund Dissertations in Social Work 21.
Abstract
During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. This dissertation deals with three trends in the development of the organisation: The first trend is a market orientation, one example of which is the attempt to increase effectiveness and efficiency by utilising a purchaser/provider model in the organisation. Here the needs assessment model is studied. The second trend is the response to the pressed situation due to heavy workloads that staff members and their managers express, exemplified by self-managing work... (More)
During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. This dissertation deals with three trends in the development of the organisation: The first trend is a market orientation, one example of which is the attempt to increase effectiveness and efficiency by utilising a purchaser/provider model in the organisation. Here the needs assessment model is studied. The second trend is the response to the pressed situation due to heavy workloads that staff members and their managers express, exemplified by self-managing work teams and a year-based working hour system. Here called flexible work organisations. The third trend focused in this dissertation is the decentralisation of social services. It is connected to increased demands on involvement in, and participation from those who use the services, i.e. the elderly and people with disabilities.The aim of this dissertation is to shed light on how politicians and managers view, experience and describe management and leadership in three types of local authority organisations. The focus is on the demands on managers and how the working conditions for managers are described in the different organisations.The material includes three different empirical methods. The first is a questionnaire to politicians and local authority officials, mainly managers at different levels in the care of the elderly and persons with disabilities. The second method consists of qualitative interviews with politicians and managers. The third method involved a document study of local authority documents, e.g. official guidelines, plans and evaluations. The method of analysis, a ?qualified content analysis? is inspired by discourse analysis and focuses on a comparison between the different local authorities, between politicians and managers and between women and men.This dissertation shows that the organisational changes brought about unexpected consequenses for management and that the demands differ between politicians and managers and between different organisations. Politicians and higher-level management expect the managers to manage the organisation, and employees expect them to lead. The solution seems to be a high level of competence, but which competence is needed? There are two different ideals for leadership. One is associated with focus on effectiveness and efficiency and the other associated with focus on communication. The dissertation highlights the conditions of a management, which is currently being pushed further down in the organisation. The dilemma of leadership ? being a manager or a leader will not disappear. Somewhere in the organisation the perspective of effectiveness and efficiency and the perspective of communication have to meet. It might be seen as a dilemma that will not go away ? only be placed in different levels in the organisation. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. Chefer och ledare inom offentlig verksamhet har under de senaste åren tillskrivits en nästan magisk betydelse för verksamheten genom att de förväntas hitta lösningar på organisatoriska problem. Denna avhandling handlar om tre olika tendenser till förändring och utveckling inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen som är gemensamma för flera kommuner. Den första är utvecklingen mot en marknadsorientering. Ett sätt att hantera detta har varit... (More)
Popular Abstract in Swedish

Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. Chefer och ledare inom offentlig verksamhet har under de senaste åren tillskrivits en nästan magisk betydelse för verksamheten genom att de förväntas hitta lösningar på organisatoriska problem. Denna avhandling handlar om tre olika tendenser till förändring och utveckling inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen som är gemensamma för flera kommuner. Den första är utvecklingen mot en marknadsorientering. Ett sätt att hantera detta har varit att försöka öka effektiviteten, bl.a. genom införandet av en så kallad beställar-/utförarmodell. I detta sammanhang har biståndshandläggarmodellen, dvs. åtskiljande av biståndsbedömning och verksamhetsansvar i en handläggarroll och en arbetsledarroll studerats. Den andra tendensen som kan ses som ett uttryck för förändring i organisationen är att allt fler vård-, omsorgspersonal som chefer på olika nivåer tycks uppleva en pressad arbetssituation och arbetsotillfredsställelse. Detta är bakgrunden till att införandet av flexiblare arbetsorganisation genom så kallade självstyrande grupper och årsarbetstid studerats. Den tredje tendensen som studerats i denna avhandling är decentralisering av socialtjänsten, dvs. delegering av beslut och utlokalisering av administrative enheter. Denna förändring kan knytas till ökade krav på ökad brukarmedverkan/inflytande från dem som använder sig av dessa tjänster, här äldre och personer med funktionshinder.Syftet med avhandlingen var att belysa hur politiker och chefer ser på och upplever chef- och ledarskap inom kommunal äldre- och handikappomsorg. Fokus sattes på hur kraven på, och arbetsinnehållet för första linjens chefer formuleras i tre organisationsformer.Avhandlingen innehåller tre former av empiriskt material. Den första är en enkätstudie till politiker och tjänstemän i ledande befattningar på olika nivåer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Den andra materialinsamlingen består av kvalitativa intervjuer med politiker och chefer på olika nivåer. Den tredje materialinsamlingen består av en dokumentstudie av kommunala dokument såsom riktlinjer och utvärderingar som ligger till grund för organisationsförändringarna. Analysmetoden, en kvalificerad innehållsanalys är inspirerad av diskursanalys och fokuserar på jämförelser mellan olika kommuner, mellan politiker och tjänstemän och mellan kvinnor och män.Resultatet visar att organisationsförändringarna gav oväntade effekter för chef- och ledarskapet och att förväntningar och krav på ledningsfunktionen skiljer sig åt mellan politiker och tjänstemän och mellan olika organisationer. Politiker och högre tjänstemän förväntar sig i första hand av arbetsledarna att de ska vara chefer för verksamheten, och anställda förväntar sig i första hand att arbetsledarna ska vara ledare. Lösningen tycks vara kompetensutveckling, men vilka kompetenser ska då dagens och morgondagens chefer inneha och utbildas i? Två mönster kunde urskiljas. Det första kan relateras till kraven på effektivitet och det andra kan relateras till kraven på kommunikation. Avhandlingen belyser villkoren för chef- och ledarskap där chefskapet trycks allt längre ner i organisationen. Det innebär dock inte att det inbyggda dilemmat, som består i att vara både chef och ledare försvinner ur organisationen. Någonstans i organisationens ledningsfunktion måste effektivitetsperspektivet och kommunikationsperspektivet mötas. Detta ska kanske ses som ett dilemma som inte går att upplösa ? enbart förlägga på olika nivåer i en verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Berg, Elisabeth, Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
theory of social work, Social changes, Social sciences, discourse, social work, decentralisation, self-managed work team, New Public Management, organisational reform, care of persons with disabilities, leadership, care of the elderly, management, care manager, Social problems and welfare, national insurance, Care and help to handicapped, Sociala förändringar, Samhällsvetenskaper, teorier om socialt arbete, Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring, Handikappade, vård och rehabilitering
in
Lund Dissertations in Social Work
volume
21
pages
302 pages
publisher
Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg
defense location
Socialhögskolan, Bredgatan 26, Lund
defense date
2005-05-21 10:15:00
ISSN
1650-3872
ISBN
91-89604-28-8
language
Swedish
LU publication?
yes
id
bb27b07e-b70a-4169-9821-2b44b0049302 (old id 25089)
date added to LUP
2016-04-01 17:07:45
date last changed
2021-11-30 21:09:28
@phdthesis{bb27b07e-b70a-4169-9821-2b44b0049302,
 abstract   = {{During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. This dissertation deals with three trends in the development of the organisation: The first trend is a market orientation, one example of which is the attempt to increase effectiveness and efficiency by utilising a purchaser/provider model in the organisation. Here the needs assessment model is studied. The second trend is the response to the pressed situation due to heavy workloads that staff members and their managers express, exemplified by self-managing work teams and a year-based working hour system. Here called flexible work organisations. The third trend focused in this dissertation is the decentralisation of social services. It is connected to increased demands on involvement in, and participation from those who use the services, i.e. the elderly and people with disabilities.<br/><br>
<br/><br>
The aim of this dissertation is to shed light on how politicians and managers view, experience and describe management and leadership in three types of local authority organisations. The focus is on the demands on managers and how the working conditions for managers are described in the different organisations.<br/><br>
<br/><br>
The material includes three different empirical methods. The first is a questionnaire to politicians and local authority officials, mainly managers at different levels in the care of the elderly and persons with disabilities. The second method consists of qualitative interviews with politicians and managers. The third method involved a document study of local authority documents, e.g. official guidelines, plans and evaluations. The method of analysis, a ?qualified content analysis? is inspired by discourse analysis and focuses on a comparison between the different local authorities, between politicians and managers and between women and men.<br/><br>
<br/><br>
This dissertation shows that the organisational changes brought about unexpected consequenses for management and that the demands differ between politicians and managers and between different organisations. Politicians and higher-level management expect the managers to manage the organisation, and employees expect them to lead. The solution seems to be a high level of competence, but which competence is needed? There are two different ideals for leadership. One is associated with focus on effectiveness and efficiency and the other associated with focus on communication. The dissertation highlights the conditions of a management, which is currently being pushed further down in the organisation. The dilemma of leadership ? being a manager or a leader will not disappear. Somewhere in the organisation the perspective of effectiveness and efficiency and the perspective of communication have to meet. It might be seen as a dilemma that will not go away ? only be placed in different levels in the organisation.}},
 author    = {{Wolmesjö, Maria}},
 isbn     = {{91-89604-28-8}},
 issn     = {{1650-3872}},
 keywords   = {{theory of social work; Social changes; Social sciences; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; Social problems and welfare; national insurance; Care and help to handicapped; Sociala förändringar; Samhällsvetenskaper; teorier om socialt arbete; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Handikappade; vård och rehabilitering}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Dissertations in Social Work}},
 title    = {{Ledningsfunktion i omvandling : Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4883553/26532.pdf}},
 volume    = {{21}},
 year     = {{2005}},
}