Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Submerged Landscapes in the Hanö Bay : Early Holocene shoreline displacement and human environments in the southern Baltic Basin

Hansson, Anton LU (2018) In Lundqua thesis
Abstract
During times of lower global sea level, vast areas of the coastal shelf were exposed and converted into ecologically diverse coastal landscapes that were
attractive for human occupation. The landscapes were subsequently flooded during the deglaciation, but well-preserved remains of these landscapes and
their inhabitants can today be found on the seafloor. In the southern Baltic Basin, where the complex relative shoreline displacement history exposed
large coastal areas, many submerged landscapes can be found. However, in Swedish waters, the research interest in these landscapes has been limited.
The Hanö Bay area in southeastern Sweden, where well-preserved remains of early Holocene coastal landscapes can be found off the... (More)
During times of lower global sea level, vast areas of the coastal shelf were exposed and converted into ecologically diverse coastal landscapes that were
attractive for human occupation. The landscapes were subsequently flooded during the deglaciation, but well-preserved remains of these landscapes and
their inhabitants can today be found on the seafloor. In the southern Baltic Basin, where the complex relative shoreline displacement history exposed
large coastal areas, many submerged landscapes can be found. However, in Swedish waters, the research interest in these landscapes has been limited.
The Hanö Bay area in southeastern Sweden, where well-preserved remains of early Holocene coastal landscapes can be found off the coast at Haväng in
eastern Skåne and in the near-shore waters in western Blekinge, is an exception. The overall aim of this thesis is to increase the understanding of these
coastal landscapes, their inhabitants and the water level changes that formed, and later inundated, the landscapes.

High-resolution bathymetry data, organic sediment sequences, surveillance and sampling of wood remains and archaeological artefacts by divers and
GIS-based palaeogeography modelling were used in this multidisciplinary project to investigate the shoreline displacement, coastal environments and
human resource exploitation in the Hanö Bay region during the early Holocene.

Based on the depth and age of submerged rooted stumps and organic sediments from Haväng, the early Holocene shoreline displacement in the area
has been refined. The Yoldia Sea lowstand level was determined to 24–25 m b.s.l. and the subsequent Ancylus Lake transgression lasted approximately
500 years, from 10,800 to 10,300 cal BP, with a mean rate of 4 cm yr -1. The maximum Ancylus Lake level was determined to about 5 m b.s.l., while the
lowstand level of the subsequent Initial Littorina Sea Stage was determined to approximately 10 m b.s.l. The maximum level of the Littorina Sea Stage in
the area was determined to about 4 m a.s.l. at c. 6000 cal BP.

During the Yoldia Sea and Ancylus Lake Stages, the Haväng area was a pine-dominated open woodland with a slow-flowing nutrient-rich stream characterized by ponds and wetlands. Recovered bones with slaughter marks show that aurochs and beaver were hunted in the area. During the subsequent
Initial Littorina Sea Stage, the river mouth developed into a productive lagoon surrounded by a more closed forest with both coniferous and deciduous
trees. The findings of several stationary fishing constructions, dated to 9000–8400 cal BP, indicate that the subsistence was focused on large-scale fishing, which suggests a development towards a sedentary lifestyle and year-round presence in the coastal landscape. The area was finally inundated during the Littorina Sea transgression phase, at about 8000 cal BP.

The preservation of the submerged landscapes and their artefacts in the Hanö Bay region is dependent on generally sheltered conditions, either by covering
organic sediments in a river-mouth or lagoonal environment and/or little or no exposure to extreme wave activity. Even though these landscapes have
survived for thousands of years, their future is uncertain. By introducing marine nature reserves, these valuable archives can be better protected for future
generations.

This study shows that submerged landscapes can be excellent natural and cultural archives and that a geoarchaeological approach can maximise the
research output, providing detailed information on shoreline displacement, landscape dynamics and coastal human societies. (Less)
Abstract (Swedish)
Under istider, när stora mängder havsvatten var bundet i inlandsisar, var den globala havsnivån lägre än idag och stora delar av kontinentalsockeln torrlagd. Den senaste istiden (cirka 115 000–12 000 år sedan) var inget undantag, då torrlagda områden utvecklades till ekologiskt rika kustområden som möjliggjorde människans spridning över världen. När inlandsisarna smälte
steg havsnivån och dessa landskap dränktes. I dag finns rester och lämningar från dessa landskap och dess invånare väl bevarade på havsbottnen. I södra Östersjön, där stora områden tidvis har varit torrlagda, är arkeologiska
lämningar vanliga på havsbottnen. De flesta fynden har gjorts utanför de danska och tyska kusterna, medan de tidig-holocena (11 700–8200 år... (More)
Under istider, när stora mängder havsvatten var bundet i inlandsisar, var den globala havsnivån lägre än idag och stora delar av kontinentalsockeln torrlagd. Den senaste istiden (cirka 115 000–12 000 år sedan) var inget undantag, då torrlagda områden utvecklades till ekologiskt rika kustområden som möjliggjorde människans spridning över världen. När inlandsisarna smälte
steg havsnivån och dessa landskap dränktes. I dag finns rester och lämningar från dessa landskap och dess invånare väl bevarade på havsbottnen. I södra Östersjön, där stora områden tidvis har varit torrlagda, är arkeologiska
lämningar vanliga på havsbottnen. De flesta fynden har gjorts utanför de danska och tyska kusterna, medan de tidig-holocena (11 700–8200 år sedan)
undervattenslandskapen vid Haväng i östra Skåne och utanför kusten i västra Blekinge i Hanöbukten är unika för Sverige.

Det övergripande målet med den här avhandlingen är att öka förståelsen för dessa tidig-holocena kustlandskap och dess invånare samt de havsnivåförändringar som torrlade, och sedan dränkte, landskapen.
Högupplöst batymetridata, organiska lagerföljder, provtagning av träd och arkeologiska fynd av dykare och GIS-baserade landskapsrekonstruktioner
har använts i detta multidisciplinära projekt för att undersöka Hanöbuktens tidig-holocena havsnivåförändringar, kustlandskapets miljöutveckling och mänskliga resursutnyttjande.

Baserat på åldern och djupet av organiska lagerföljder och rotfasta stubbar från Haväng har de tidig-holocena havsnivåförändringarna rekonstruerats. Den lägsta nivån i Yoldiahavet har bestämts till 24–25 meter under nuvarande havsyta (m.u.n.h.) medan den påföljande Ancylustransgressionen varade cirka 500 år, från 10 800 till 10 300 år sedan, då Ancylussjön steg med ungefär 4 cm per år. Den högsta nivån i Ancylussjön var ungefär 5 m.u.n.h. innan nivån sjönk till som lägst 10 m.u.n.h. i det påföljande tidiga Littorinahavet (cirka 9000 år sedan). Littorinahavet nådde sin högsta nivå på ungefär 4 meter över nuvarande havsyta för cirka 6000 år sedan.

Under Yoldiahavets och Ancylussjöns tid (11 700–9800 år sedan) var Havängsområdet ett relativt öppet kustlandskap med en gles tallskog. Verkeån var vid den här tidpunkten en långsamt rinnande och näringsrik å med inslag av våtmarker och dammar. Benfynd med slaktmärken från uroxe och bäver visar att de människor som bodde i området åtminstone delvis livnärde sig på jakt. När Ancylussjön övergick i det tidiga Littorinahavet utvecklades Verkeåns mynning till en näringsrik lagun och det omkringliggande landskapet var präglat av en tät blandskog. Fynd av flera stationära fiskfällor, daterade till 9000–8400 år sedan, visar att stora mängder fisk kunde fångas och att den mänskliga dieten därför till stor del var baserad på fisk. Detta tyder i sin tur på att människorna kan ha befunnit sig, mer eller mindre bofast, i Havängsområdet året om. Havängsområdet dränktes sedan slutligen av Littorinatransgressionen för cirka 8000 år sedan. Baserat på den nya strandlinjeförskjutningskurvan från Haväng har det tidigare delvis osäkra tidig-holocena strandlinjeförskjutningsförloppet i Blekinge förfinats. Detaljerade GIS-modellerade paleogeografiska rekonstruktioner av kustlinjens läge och åarnas lopp under dagens havsyta visar på flera tidig-holocena åmynningsområden med hög arkeologisk potential i
västra Blekinge. Undervattenslandskapen har bevarats tack vare generellt skyddade förhållanden i Hanöbukten där den erosiva vågpåverkan är relativt begränsad. Träden och de arkeologiska lämningarna har skyddats av täckande organiska gyttjeavlagringar vilket visar att områden som låg vid laguner och åmynningar har stor chans att bevaras. Trots att dessa landskap bevarats i tusentals år finns det många hot mot deras fortlevnad. Införandet av marina naturreservat är ett sätt att öka skyddet för dessa värdefulla lämningar. Resultaten från denna avhandling visar att undervattenslandskap kan vara utmärkta arkiv för både naturliga och mänskliga organiska lämningar, samt att ett geoarkeologiskt angreppssätt kan ge detaljerad information om
havsnivåförändringar, landskapsdynamik och mänskliga kustsamhällen. Resultaten från Hanöbukten visar i vilken typ av miljö undervattenslandskap kan bevaras, vilket underlättar i sökandet av nya lämningar på havsbottnen.
Fortsatta undersökningar i Havängsområdet och i andra nyfunna undervattensområden kommer att öka förståelsen för dessa komplexa kustlandskap och dess invånare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr. Jensen, Jørn Bo, Department of Marine Geology, Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, Denmark
organization
alternative title
Undervattenslandskap i Hanöbukten : Tidig-holocen strandlinjeförskjutning och mänskliga miljöer i södra östersjöbassängen
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Submerged landscapes, Baltic Sea, Southern Sweden, Geoarchaeology, Mesolithic, Early Holocene, Environmental reconstruction, Shoreline displacement
in
Lundqua thesis
issue
85
pages
149 pages
publisher
Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Quaternary Sciences
defense location
Lecture hall “Pangea”, Geocentrum II, Sölvegatan 12, Lund
defense date
2018-06-15 13:15:00
external identifiers
 • scopus:85055167087
ISSN
0281-3033
ISBN
978-91-87847-43-1
978-91-87847-42-4
project
Blue Archaeology. Assembling the cultural and natural heritage of submerged Stone-Age Seascapes in Sweden
language
English
LU publication?
yes
id
bc9381d0-08a6-4720-914a-2eecdafea096
date added to LUP
2018-05-19 09:16:42
date last changed
2021-09-29 01:43:27
@phdthesis{bc9381d0-08a6-4720-914a-2eecdafea096,
 abstract   = {During times of lower global sea level, vast areas of the coastal shelf were exposed and converted into ecologically diverse coastal landscapes that were<br/>attractive for human occupation. The landscapes were subsequently flooded during the deglaciation, but well-preserved remains of these landscapes and<br/>their inhabitants can today be found on the seafloor. In the southern Baltic Basin, where the complex relative shoreline displacement history exposed<br/>large coastal areas, many submerged landscapes can be found. However, in Swedish waters, the research interest in these landscapes has been limited.<br/>The Hanö Bay area in southeastern Sweden, where well-preserved remains of early Holocene coastal landscapes can be found off the coast at Haväng in<br/>eastern Skåne and in the near-shore waters in western Blekinge, is an exception. The overall aim of this thesis is to increase the understanding of these<br/>coastal landscapes, their inhabitants and the water level changes that formed, and later inundated, the landscapes.<br/><br/>High-resolution bathymetry data, organic sediment sequences, surveillance and sampling of wood remains and archaeological artefacts by divers and<br/>GIS-based palaeogeography modelling were used in this multidisciplinary project to investigate the shoreline displacement, coastal environments and<br/>human resource exploitation in the Hanö Bay region during the early Holocene.<br/><br/>Based on the depth and age of submerged rooted stumps and organic sediments from Haväng, the early Holocene shoreline displacement in the area<br/>has been refined. The Yoldia Sea lowstand level was determined to 24–25 m b.s.l. and the subsequent Ancylus Lake transgression lasted approximately<br/>500 years, from 10,800 to 10,300 cal BP, with a mean rate of 4 cm yr -1. The maximum Ancylus Lake level was determined to about 5 m b.s.l., while the<br/>lowstand level of the subsequent Initial Littorina Sea Stage was determined to approximately 10 m b.s.l. The maximum level of the Littorina Sea Stage in<br/>the area was determined to about 4 m a.s.l. at c. 6000 cal BP.<br/><br/>During the Yoldia Sea and Ancylus Lake Stages, the Haväng area was a pine-dominated open woodland with a slow-flowing nutrient-rich stream characterized by ponds and wetlands. Recovered bones with slaughter marks show that aurochs and beaver were hunted in the area. During the subsequent<br/>Initial Littorina Sea Stage, the river mouth developed into a productive lagoon surrounded by a more closed forest with both coniferous and deciduous<br/>trees. The findings of several stationary fishing constructions, dated to 9000–8400 cal BP, indicate that the subsistence was focused on large-scale fishing, which suggests a development towards a sedentary lifestyle and year-round presence in the coastal landscape. The area was finally inundated during the Littorina Sea transgression phase, at about 8000 cal BP. <br/><br/>The preservation of the submerged landscapes and their artefacts in the Hanö Bay region is dependent on generally sheltered conditions, either by covering<br/>organic sediments in a river-mouth or lagoonal environment and/or little or no exposure to extreme wave activity. Even though these landscapes have<br/>survived for thousands of years, their future is uncertain. By introducing marine nature reserves, these valuable archives can be better protected for future<br/>generations.<br/><br/>This study shows that submerged landscapes can be excellent natural and cultural archives and that a geoarchaeological approach can maximise the<br/>research output, providing detailed information on shoreline displacement, landscape dynamics and coastal human societies.},
 author    = {Hansson, Anton},
 isbn     = {978-91-87847-43-1},
 issn     = {0281-3033},
 language   = {eng},
 number    = {85},
 publisher  = {Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Quaternary Sciences},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lundqua thesis},
 title    = {Submerged Landscapes in the Hanö Bay : Early Holocene shoreline displacement and human environments in the southern Baltic Basin},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/43355942/Lundqua_thesis_85_Hansson_kappa.pdf},
 year     = {2018},
}