Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hållbar samverkan? : En fallstudie av samverkan i hållbar offentlig byggupphandling

Wedin Hansson, Lina LU and Johansson, Susanna LU (2016) In Sociology of Law Research Report
Abstract (Swedish)
Offentlig upphandling spelar en central roll i samhällsplanering och stadsomvandlingsprojekt, där möjligheten att integrera hållbarhetshänsyn har kommit att uppmärksammas alltmer under de senaste decennierna. Bakgrunden till denna rapport härstammar ur projektet ”Samverkan och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen”, finansierat av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) samt med samfinansiering från Miljöförvaltningen, Malmö stad.
Malmö stads stadsomvandlingsprojekt ”Hållbara Rosengård” utgör ett aktuellt exempel på en satsning där offentlig upphandling inom bl.a. byggentreprenader har använts som ett medel för att bidra till hållbar stadsutveckling. Denna rapport... (More)
Offentlig upphandling spelar en central roll i samhällsplanering och stadsomvandlingsprojekt, där möjligheten att integrera hållbarhetshänsyn har kommit att uppmärksammas alltmer under de senaste decennierna. Bakgrunden till denna rapport härstammar ur projektet ”Samverkan och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen”, finansierat av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) samt med samfinansiering från Miljöförvaltningen, Malmö stad.
Malmö stads stadsomvandlingsprojekt ”Hållbara Rosengård” utgör ett aktuellt exempel på en satsning där offentlig upphandling inom bl.a. byggentreprenader har använts som ett medel för att bidra till hållbar stadsutveckling. Denna rapport presenterar en fallstudie av ett specifikt byggprojekt som genomfördes inom ramen för Hållbara Rosengård och som inkluderade både sociala och miljömässiga hållbarhetskrav i upphandlingen. Rapporten redovisar och diskuterar några centrala empiriska resultat från denna studie, med särskilt fokus på offentlig-privat samverkan å ena sidan och beslutsprocesser och hållbarhetsincitament å andra sidan. Rapporten syftar härutöver till att identifiera några särskilt viktiga områden för fortsatt forskning och utveckling, och att vara till nytta för det fortsatta implementeringsarbetet gällande samverkan kring hållbar offentlig upphandling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Samverkan, Upphandling, Hållbar utveckling, Byggforskning, Sociala hänsyn, Miljöhänsyn
in
Sociology of Law Research Report
pages
62 pages
publisher
Sociology of Law, Lund University
report number
1
ISSN
1404-1030
ISBN
978-91-7267-388-5
project
Samverkan och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen
language
Swedish
LU publication?
yes
id
c13e6a07-0fa5-4227-8ef6-a65a451a5fac
date added to LUP
2016-12-09 10:39:22
date last changed
2018-11-21 21:28:07
@techreport{c13e6a07-0fa5-4227-8ef6-a65a451a5fac,
 abstract   = {{Offentlig upphandling spelar en central roll i samhällsplanering och stadsomvandlingsprojekt, där möjligheten att integrera hållbarhetshänsyn har kommit att uppmärksammas alltmer under de senaste decennierna. Bakgrunden till denna rapport härstammar ur projektet ”Samverkan och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen”, finansierat av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) samt med samfinansiering från Miljöförvaltningen, Malmö stad.<br/>Malmö stads stadsomvandlingsprojekt ”Hållbara Rosengård” utgör ett aktuellt exempel på en satsning där offentlig upphandling inom bl.a. byggentreprenader har använts som ett medel för att bidra till hållbar stadsutveckling. Denna rapport presenterar en fallstudie av ett specifikt byggprojekt som genomfördes inom ramen för Hållbara Rosengård och som inkluderade både sociala och miljömässiga hållbarhetskrav i upphandlingen. Rapporten redovisar och diskuterar några centrala empiriska resultat från denna studie, med särskilt fokus på offentlig-privat samverkan å ena sidan och beslutsprocesser och hållbarhetsincitament å andra sidan. Rapporten syftar härutöver till att identifiera några särskilt viktiga områden för fortsatt forskning och utveckling, och att vara till nytta för det fortsatta implementeringsarbetet gällande samverkan kring hållbar offentlig upphandling.}},
 author    = {{Wedin Hansson, Lina and Johansson, Susanna}},
 institution = {{Sociology of Law, Lund University}},
 isbn     = {{978-91-7267-388-5}},
 issn     = {{1404-1030}},
 keywords   = {{Samverkan; Upphandling; Hållbar utveckling; Byggforskning; Sociala hänsyn; Miljöhänsyn}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{11}},
 number    = {{1}},
 series    = {{Sociology of Law Research Report}},
 title    = {{Hållbar samverkan? : En fallstudie av samverkan i hållbar offentlig byggupphandling}},
 year     = {{2016}},
}