Advanced

Hur påverkas kommunernas ekonomi av befolkningsförändringar?

Fjertorp, Jonas LU (2013) In Nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie 17.
Abstract (Swedish)
I denna studie klargörs vilka ekonomiska effekter befolkningsförändringar får

för svenska kommuner. I studien analyseras data från alla landets 290 kom-

muner. Studiens övergripande slutsats är att befolkningsförändringar har bety-

dande ekonomiska effekter för landets kommuner, sett till nivån per invånare

för kostnader, intäkter, resultat samt anläggningstillgångar och skulder.

Resultaten visar att ju starkare befolkningsutvecklingen är, desto lägre är

kostnadsnivåerna per invånare. Det finns vissa tendenser som pekar på att

det kan förklaras av en lägre servicekvalitet. Samtidigt är intäktsnivåerna allt

lägre ju starkare befolkningsutvecklingen är. Dessutom... (More)
I denna studie klargörs vilka ekonomiska effekter befolkningsförändringar får

för svenska kommuner. I studien analyseras data från alla landets 290 kom-

muner. Studiens övergripande slutsats är att befolkningsförändringar har bety-

dande ekonomiska effekter för landets kommuner, sett till nivån per invånare

för kostnader, intäkter, resultat samt anläggningstillgångar och skulder.

Resultaten visar att ju starkare befolkningsutvecklingen är, desto lägre är

kostnadsnivåerna per invånare. Det finns vissa tendenser som pekar på att

det kan förklaras av en lägre servicekvalitet. Samtidigt är intäktsnivåerna allt

lägre ju starkare befolkningsutvecklingen är. Dessutom är resultaten per in-

vånare allt högre ju starkare befolkningsutvecklingen är. De positiva resul-

taten behövs för att i någon mån självfinansiera de investeringsbehov som

befolkningstillväxt medför. Den större delen av investeringarna finansieras

dock med lån, vilket leder till att skulderna per invånare ökar allt mer ju

starkare befolkningsutvecklingen är.

När det gäller kommuner med minskande folkmängd visar resultaten att

kostnadsnivåerna är allt högre ju sämre befolkningsutvecklingen är. Det in-

nebär att det är allt svårare att få intäkterna att räcka till, vilket tvingar fram

högre skattesats och avgiftsnivåer. En relativt låg investeringsnivå innebär att

skuldsättningen inte utvecklas på samma sätt som i växande kommuner.

Sammantaget visar studien att befolkningsutvecklingen förklarar en bety-

dande del av skillnaderna i kommunernas ekonomi. Befolkningsförändringar

visar sig vara resurskrävande. Kommuner med minskande folkmängd har rel-

ativt sett högre kostnader och kommuner med ökande folkmängd en relativt

hög investeringsnivå. Det kommunala utjämningssystemet innebär att alla

får vara med och bära de merkostnader som det medför. I ett övergripande

kommunalekonomiskt perspektiv finns det därför anledning att eftersträva en

mer likartad befolkningsutveckling i landets kommuner. Förutom ett bättre

resursutnyttjande, skulle det innebära att fler kommuner och invånare fick

ta del av den positiva utvecklingskraft som verkar vara förknippad med en

positiv befolkningsutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
befolkningsutveckling, ekonomiska effekter, kommunal ekonomi, lokal tillväxt
in
Nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie
volume
17
pages
48 pages
publisher
Kommunforskning i Väst
report number
17
ISBN
978-91-87454-02-8
language
Swedish
LU publication?
yes
id
c599e22a-4b12-475b-b367-fe2c5e1c7a3b (old id 3364859)
alternative location
http://www.natkom.se/rapporter.htm
date added to LUP
2016-04-04 10:32:40
date last changed
2018-11-21 20:59:22
@techreport{c599e22a-4b12-475b-b367-fe2c5e1c7a3b,
 abstract   = {I denna studie klargörs vilka ekonomiska effekter befolkningsförändringar får <br/><br>
för svenska kommuner. I studien analyseras data från alla landets 290 kom- <br/><br>
muner. Studiens övergripande slutsats är att befolkningsförändringar har bety- <br/><br>
dande ekonomiska effekter för landets kommuner, sett till nivån per invånare <br/><br>
för kostnader, intäkter, resultat samt anläggningstillgångar och skulder. <br/><br>
 Resultaten visar att ju starkare befolkningsutvecklingen är, desto lägre är <br/><br>
kostnadsnivåerna per invånare. Det finns vissa tendenser som pekar på att <br/><br>
det kan förklaras av en lägre servicekvalitet. Samtidigt är intäktsnivåerna allt <br/><br>
lägre ju starkare befolkningsutvecklingen är. Dessutom är resultaten per in- <br/><br>
vånare allt högre ju starkare befolkningsutvecklingen är. De positiva resul- <br/><br>
taten behövs för att i någon mån självfinansiera de investeringsbehov som <br/><br>
befolkningstillväxt medför. Den större delen av investeringarna finansieras <br/><br>
dock med lån, vilket leder till att skulderna per invånare ökar allt mer ju <br/><br>
starkare befolkningsutvecklingen är. <br/><br>
 När det gäller kommuner med minskande folkmängd visar resultaten att <br/><br>
kostnadsnivåerna är allt högre ju sämre befolkningsutvecklingen är. Det in- <br/><br>
nebär att det är allt svårare att få intäkterna att räcka till, vilket tvingar fram <br/><br>
högre skattesats och avgiftsnivåer. En relativt låg investeringsnivå innebär att <br/><br>
skuldsättningen inte utvecklas på samma sätt som i växande kommuner. <br/><br>
 Sammantaget visar studien att befolkningsutvecklingen förklarar en bety- <br/><br>
dande del av skillnaderna i kommunernas ekonomi. Befolkningsförändringar <br/><br>
visar sig vara resurskrävande. Kommuner med minskande folkmängd har rel- <br/><br>
ativt sett högre kostnader och kommuner med ökande folkmängd en relativt <br/><br>
hög investeringsnivå. Det kommunala utjämningssystemet innebär att alla <br/><br>
får vara med och bära de merkostnader som det medför. I ett övergripande <br/><br>
kommunalekonomiskt perspektiv finns det därför anledning att eftersträva en <br/><br>
mer likartad befolkningsutveckling i landets kommuner. Förutom ett bättre <br/><br>
resursutnyttjande, skulle det innebära att fler kommuner och invånare fick <br/><br>
ta del av den positiva utvecklingskraft som verkar vara förknippad med en <br/><br>
positiv befolkningsutveckling.},
 author    = {Fjertorp, Jonas},
 institution = {Kommunforskning i Väst},
 isbn     = {978-91-87454-02-8},
 language   = {swe},
 number    = {17},
 series    = {Nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie},
 title    = {Hur påverkas kommunernas ekonomi av befolkningsförändringar?},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5563957/3364865.pdf},
 volume    = {17},
 year     = {2013},
}