Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys av och förslag till utveckning av BIMM60 - Examensarbete på masternivå i biomedicin

Nilsson, Rune LU (2012)
Abstract (Swedish)
Jag har analyserat det konstruktiva sambandet i kursen BIMM60 – examensarbete på masternivå i biomedicin. Kursen är den i sista kursen inom masterutbildningen. Eftersom alla biomedicinstudenter enligt utbildningsplanen även går BIMK30 - examensarbete på kandidatnivå i biomedicin är det viktigt att även beakta progressionen mellan dessa kurser. Jag fann en del brister i det konstruktiva sambandet med mål som inte examineras. Av analysen framgår också att läranderesultatet kan vara mycket beroende av handledare och examinators kunskap och förståelse av mål och krav i kursplanen och därför variera mellan studenter. Och detta riskerar vara den mer kvalitetspåverkande faktorn för kursen.Som underlag för mina förslag till... (More)
Jag har analyserat det konstruktiva sambandet i kursen BIMM60 – examensarbete på masternivå i biomedicin. Kursen är den i sista kursen inom masterutbildningen. Eftersom alla biomedicinstudenter enligt utbildningsplanen även går BIMK30 - examensarbete på kandidatnivå i biomedicin är det viktigt att även beakta progressionen mellan dessa kurser. Jag fann en del brister i det konstruktiva sambandet med mål som inte examineras. Av analysen framgår också att läranderesultatet kan vara mycket beroende av handledare och examinators kunskap och förståelse av mål och krav i kursplanen och därför variera mellan studenter. Och detta riskerar vara den mer kvalitetspåverkande faktorn för kursen.Som underlag för mina förslag till utveckling av kursen genomförde jag enkätundersökning i kombination med intervjuer av handledare/examinatorer. Baserat på denna undersökning föreslår jag följande åtgärder för att utveckla kursen:1. För behörighet införa krav på att handledare och examinator måste ha gått MedCuls kurs Handledning av självständigt arbete/examensarbete.2. Kursansvarig kallar, i samband med kursstart, handledare och examinatorer till ett möte för diskussion om kursmål, handledning och examinationskrav. Detta bör vara obligatoriskt för varje gång läraren är handledare eller examinator.3. Utöka tiden för handledning och ersättningen till handledare.4. Införa bruket av en portfolio.5. Uppdatering av kursplanen med information från stödjande dokument.Om dessa åtgärder genomförs bör det leda till att läranderesultatet för studenten höjs, variationen mellan olika studenters lärande minskar, samt att intentionerna i kursplanen bättre säkerställs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Biomedicin, master, handledning, examination, handledare, examinator, examensarbete, självständigt arbete
categories
Higher Education
pages
18 pages
publisher
[Publisher information missing]
language
Swedish
LU publication?
yes
id
c5cd9e34-0600-484c-9fa3-a730f87429f5 (old id 2628316)
date added to LUP
2016-04-04 13:09:14
date last changed
2018-11-21 21:12:27
@techreport{c5cd9e34-0600-484c-9fa3-a730f87429f5,
 abstract   = {{Jag har analyserat det konstruktiva sambandet i kursen BIMM60 – examensarbete på masternivå i biomedicin. Kursen är den i sista kursen inom masterutbildningen. Eftersom alla biomedicinstudenter enligt utbildningsplanen även går BIMK30 - examensarbete på kandidatnivå i biomedicin är det viktigt att även beakta progressionen mellan dessa kurser. Jag fann en del brister i det konstruktiva sambandet med mål som inte examineras. Av analysen framgår också att läranderesultatet kan vara mycket beroende av handledare och examinators kunskap och förståelse av mål och krav i kursplanen och därför variera mellan studenter. Och detta riskerar vara den mer kvalitetspåverkande faktorn för kursen.<br/><br>
<br/><br>
Som underlag för mina förslag till utveckling av kursen genomförde jag enkätundersökning i kombination med intervjuer av handledare/examinatorer. Baserat på denna undersökning föreslår jag följande åtgärder för att utveckla kursen:<br/><br>
<br/><br>
 1.	För behörighet införa krav på att handledare och examinator måste ha gått MedCuls kurs Handledning av självständigt arbete/examensarbete. <br/><br>
<br/><br>
2. 	Kursansvarig kallar, i samband med kursstart, handledare och examinatorer till ett möte för diskussion om kursmål, handledning och examinationskrav. Detta bör vara obligatoriskt för varje gång läraren är handledare eller examinator. <br/><br>
<br/><br>
3.	Utöka tiden för handledning och ersättningen till handledare. <br/><br>
<br/><br>
4.	Införa bruket av en portfolio.<br/><br>
<br/><br>
5. 	Uppdatering av kursplanen med information från stödjande dokument.<br/><br>
<br/><br>
Om dessa åtgärder genomförs bör det leda till att läranderesultatet för studenten höjs, variationen mellan olika studenters lärande minskar, samt att intentionerna i kursplanen bättre säkerställs.}},
 author    = {{Nilsson, Rune}},
 institution = {{[Publisher information missing]}},
 keywords   = {{Biomedicin; master; handledning; examination; handledare; examinator; examensarbete; självständigt arbete}},
 language   = {{swe}},
 title    = {{Analys av och förslag till utveckning av BIMM60 - Examensarbete på masternivå i biomedicin}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/6061667/2628336.pdf}},
 year     = {{2012}},
}