Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Granulation and recycling of polymers

Reftman, Toni LU (2002)
Abstract
The use of polymers and composite materials based on polymer matrix systems increases. With this raise the demands on recycling of both post-consumer and in house based material increase. The demands on the recycling process also increase. The reason is that the process more often has to be a part of the conventional production line. In order to incorporate such a process in a production line technical, economical and as important environmental demand has to be obtained. In many recycling processes the most important part is the granulation of the material. The granulation process is important in many ways i.e.: Mechanical properties of the produced material, final material price, working environment, productivity, Quality and disturbance.... (More)
The use of polymers and composite materials based on polymer matrix systems increases. With this raise the demands on recycling of both post-consumer and in house based material increase. The demands on the recycling process also increase. The reason is that the process more often has to be a part of the conventional production line. In order to incorporate such a process in a production line technical, economical and as important environmental demand has to be obtained. In many recycling processes the most important part is the granulation of the material. The granulation process is important in many ways i.e.: Mechanical properties of the produced material, final material price, working environment, productivity, Quality and disturbance. The granulation process has not developed with the same rate as other industrial applications. With the increased recycling demand there is a large interest of developing an efficient granulation process that includes properties as: Productivity, Quality and Disturbance. The main goal with the presented work is to develop a system in which the granulation process is explained in the same manner as a conventional turning process. This is done with a system in which a work material is given a cutting resistance and from the cutting resistance the machinability is calculated. For the granulation process a similar evaluation system is developed. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Produkter bestående av polymera material produceras i allt större omfattning. Materialen används därför i fler tillämpningar där deras specifika egenskaper kommer till användning. Materialens förmåga att modifieras för att passa en specifik tillämpning motiverar materialgruppens ökade betydelse. Idag används polymera material mer eller mindre i alla branscher t.ex. transport, förpackning, bygg, sjukvård, försvar, kemiteknisk industri, verkstadsindustri, jordbruk samt sport och fritid. Den stora bredden på användningsområden innebär att materialen oftast modifieras med en rad olika tillsatser för att uppnå de krav som ställs på de aktuella produkterna. Trots det breda tillämpningsområdet står... (More)
Popular Abstract in Swedish

Produkter bestående av polymera material produceras i allt större omfattning. Materialen används därför i fler tillämpningar där deras specifika egenskaper kommer till användning. Materialens förmåga att modifieras för att passa en specifik tillämpning motiverar materialgruppens ökade betydelse. Idag används polymera material mer eller mindre i alla branscher t.ex. transport, förpackning, bygg, sjukvård, försvar, kemiteknisk industri, verkstadsindustri, jordbruk samt sport och fritid. Den stora bredden på användningsområden innebär att materialen oftast modifieras med en rad olika tillsatser för att uppnå de krav som ställs på de aktuella produkterna. Trots det breda tillämpningsområdet står endast ca 10 polymerer för merparten av använd mängd material.Behovet av ett granulerbarhetsbegrepp har vuxit fram då kraven på sönderdelningsutrustningen har ökat i betydelse. Behovet har därför också medfört ökade krav på optimering av granuleringsprocessen. Nuvarande och förväntade bestämmelser och krav medför att allt flera material måste materialåtervinnas och därigenom sönderdelas mekaniskt, vilket ger upphov till en ökad mängd av olika arbetsmaterial som i sin tur ställer olika krav på sönderdelningsutrustningen. Förutom rena termoplaster kommer antalet kompositmaterial att öka. I takt med detta ökar kraven på det producerade materialet. De tekniska, ekonomiska och miljömässiga faktorerna på granuleringsprocessen blir allt viktigare och granuleringsutrustningen likställs med övrig processutrustning. Granuleringsutrustningen skall kunna integreras med övrig processutrustning, vilket ställer krav på t.ex. arbetsmiljön, buller och damm. Alla efterföljande processer påverkas av granuleringsarbetet, vilket medför kostnader och miljöpåverkan. Genom att bereda materialet på ett gynnsamt sätt kan ett större applikationsområde täckas in, vilket ökar sannolikheten för att avfallsströmmen materialåtervinns. Genom att skapa ett granuler-barhetsbegrepp kan en optimering av granuleringsprocessen göras med hänsyn till resultatet från granuleringen.Granulerbarhetsbegreppet är ett viktigt verktyg då olika arbetsmaterials reaktion på sönderdelningsprocessen skall bedöms vid optimala förutsättningar. Eftersom det i många beredningsprocesser ingår ett sönderdelningssteg är det viktigt att kunna utföra en teknisk, ekonomisk och miljömässig bedömning av sönderdelningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Troedsson, Morgan
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
materialteknik, Materiallära, Material technology, akustik, vibrationer, vakuumteknik, granulation, granulators, recycling, size reduction, cutting resistance, hydraulics, Mechanical engineering, vacuum technology, vibration and acoustic engineering, hydraulik, Maskinteknik, Polymer technology, biopolymers, Polymerteknik
pages
289 pages
publisher
Division of production and materials engineering,
defense location
M:E, M-huset, Ole Römersv 1, 221 00 Lund
defense date
2002-05-24 13:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUTMDN/(TMMN-1053)/1-289/2002
ISBN
91-628-5231-0
language
Swedish
LU publication?
yes
id
c7b0cd24-5a8c-45b3-bcfe-853edf5a7fab (old id 20563)
date added to LUP
2016-04-04 10:55:18
date last changed
2018-11-21 21:01:35
@phdthesis{c7b0cd24-5a8c-45b3-bcfe-853edf5a7fab,
 abstract   = {{The use of polymers and composite materials based on polymer matrix systems increases. With this raise the demands on recycling of both post-consumer and in house based material increase. The demands on the recycling process also increase. The reason is that the process more often has to be a part of the conventional production line. In order to incorporate such a process in a production line technical, economical and as important environmental demand has to be obtained. In many recycling processes the most important part is the granulation of the material. The granulation process is important in many ways i.e.: Mechanical properties of the produced material, final material price, working environment, productivity, Quality and disturbance. The granulation process has not developed with the same rate as other industrial applications. With the increased recycling demand there is a large interest of developing an efficient granulation process that includes properties as: Productivity, Quality and Disturbance. The main goal with the presented work is to develop a system in which the granulation process is explained in the same manner as a conventional turning process. This is done with a system in which a work material is given a cutting resistance and from the cutting resistance the machinability is calculated. For the granulation process a similar evaluation system is developed.}},
 author    = {{Reftman, Toni}},
 isbn     = {{91-628-5231-0}},
 keywords   = {{materialteknik; Materiallära; Material technology; akustik; vibrationer; vakuumteknik; granulation; granulators; recycling; size reduction; cutting resistance; hydraulics; Mechanical engineering; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; hydraulik; Maskinteknik; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Division of production and materials engineering,}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Granulation and recycling of polymers}},
 year     = {{2002}},
}