Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vägen till vinnarcirkeln. Travhästen och dess människor mellan sport och spel

Berglund, Sara LU (2007)
Abstract
The way we understand and treat our horses, like the purpose for which they are bred, is culturally conditioned. The transition between differing social formations involves not only new life circumstances for people and animals, but also changed social modes of relating between them. Certain of the animals? previous functions and types of use come to an end at the same time new ones arise in their place. In this dissertation, the focus is on harness racing, where the meaning and function of the horse over the years have been subject to renegotiation. The purpose is to examine how the trotting horse is made, in relation to the conceptions, expectations and requirements of the sport.The making of the trotting horse is... (More)
The way we understand and treat our horses, like the purpose for which they are bred, is culturally conditioned. The transition between differing social formations involves not only new life circumstances for people and animals, but also changed social modes of relating between them. Certain of the animals? previous functions and types of use come to an end at the same time new ones arise in their place. In this dissertation, the focus is on harness racing, where the meaning and function of the horse over the years have been subject to renegotiation. The purpose is to examine how the trotting horse is made, in relation to the conceptions, expectations and requirements of the sport.The making of the trotting horse is both social and physical; that is, it is manifested in the understanding of the animal as well as in its physicality. This process coincided with the organisation of the sport. Then as now, control was exercised over when, how and which individuals were allowed to reproduce. The work of breeding has fashioned trotting horses that are faster as well as built more for man's specific purposes than their predecessors. Physically and mentally they have been adapted to the racing form and the high speeds. Horses that enter race courses today differ in physiognomy and gait pattern not only from trotting horses of older times, but also, for example, from riding- and race horses. When the purpose of keeping horses changed, new groups of people became associated with the enterprise, such as gamblers, professional trainers and drivers, all of whom in their own ways affect the way the trotting horse is understood and made. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Hur vi förstår och behandlar våra hästar är kulturellt betingat, liksom vilka ändamål man avlar fram dem för. Övergången mellan skilda samhällsformationer innebär inte bara nya levnadsomständigheter för människor och djur, utan också förändrade sociala förhållningssätt dem emellan. Somliga av djurens tidigare funktioner och användningsområden upphör, samtidigt som nya uppstår istället. I denna avhandling står travsporten i fokus, där hästens mening och funktion ständigt är föremål för omförhandling. Avhandlingens syfte är att undersöka hur travhästen görs, i relation till föreställningar, förväntningar och sportens krav.Detta görande är både socialt och fysiskt, det vill säga... (More)
Popular Abstract in Swedish

Hur vi förstår och behandlar våra hästar är kulturellt betingat, liksom vilka ändamål man avlar fram dem för. Övergången mellan skilda samhällsformationer innebär inte bara nya levnadsomständigheter för människor och djur, utan också förändrade sociala förhållningssätt dem emellan. Somliga av djurens tidigare funktioner och användningsområden upphör, samtidigt som nya uppstår istället. I denna avhandling står travsporten i fokus, där hästens mening och funktion ständigt är föremål för omförhandling. Avhandlingens syfte är att undersöka hur travhästen görs, i relation till föreställningar, förväntningar och sportens krav.Detta görande är både socialt och fysiskt, det vill säga den tar sig uttryck såväl i förståelsen av djuret som i dennas kroppslighet. Processen har sammanfallit med sportens organisering. Då som nu skedde en styrning av vilka djur som fick reproducera sig, när och hur. Avelsarbetet har format travhästar som är såväl snabbare som mer ändamålsenligt byggda än sina föregångare. Kroppsligt och mentalt har de anpassats efter tävlingsformen och de höga hastigheterna. De hästar som idag äntrar travbanorna skiljer sig i fysionomi och rörelsemönster inte bara från äldre tiders travhästar, utan även från exempelvis ridhästar och galoppörer. När syftet med hästhållningen förändrades knöts också nya grupper av människor till verksamheten, såsom exempelvis spelare, professionella tränare och kuskar, vilka var och en på sitt sätt påverkar hur travhästen förstås och görs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr. Christensen, Olav, Universitetet i Oslo
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
harness racing, trotting, horse, gambling, competition, sport, training, breeding, pedigree, sportification, totalizator, quantification, organisation, cloning, insemination, etnologi, Kulturantropologi, Cultural anthropology, naming, ethnology, kinship
pages
224 pages
publisher
Gidlunds förlag
defense location
Kulturens auditorium
defense date
2007-01-12 10:15:00
ISBN
978-91-7844-726-8
language
Swedish
LU publication?
yes
id
c7daba81-9dfe-4aa5-a863-73df9a38f184 (old id 25542)
date added to LUP
2016-04-04 11:11:50
date last changed
2018-11-21 21:03:15
@phdthesis{c7daba81-9dfe-4aa5-a863-73df9a38f184,
 abstract   = {{The way we understand and treat our horses, like the purpose for which they are bred, is culturally conditioned. The transition between differing social formations involves not only new life circumstances for people and animals, but also changed social modes of relating between them. Certain of the animals? previous functions and types of use come to an end at the same time new ones arise in their place. In this dissertation, the focus is on harness racing, where the meaning and function of the horse over the years have been subject to renegotiation. The purpose is to examine how the trotting horse is made, in relation to the conceptions, expectations and requirements of the sport.<br/><br>
<br/><br>
The making of the trotting horse is both social and physical; that is, it is manifested in the understanding of the animal as well as in its physicality. This process coincided with the organisation of the sport. Then as now, control was exercised over when, how and which individuals were allowed to reproduce. The work of breeding has fashioned trotting horses that are faster as well as built more for man's specific purposes than their predecessors. Physically and mentally they have been adapted to the racing form and the high speeds. Horses that enter race courses today differ in physiognomy and gait pattern not only from trotting horses of older times, but also, for example, from riding- and race horses. When the purpose of keeping horses changed, new groups of people became associated with the enterprise, such as gamblers, professional trainers and drivers, all of whom in their own ways affect the way the trotting horse is understood and made.}},
 author    = {{Berglund, Sara}},
 isbn     = {{978-91-7844-726-8}},
 keywords   = {{harness racing; trotting; horse; gambling; competition; sport; training; breeding; pedigree; sportification; totalizator; quantification; organisation; cloning; insemination; etnologi; Kulturantropologi; Cultural anthropology; naming; ethnology; kinship}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Gidlunds förlag}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Vägen till vinnarcirkeln. Travhästen och dess människor mellan sport och spel}},
 year     = {{2007}},
}