Advanced

Avtalet som rättsligt och socialt instrument

Dahlstrand, Karl LU and Hydén, Håkan LU (2020) p.307-325
Abstract (Swedish)
Detta kapitel behandlar ett rättsligt instrument, avtalet, utifrån ett empiriskt perspektiv. Syftet är tvåfaldigt; dels att lyfta fram en inom rättssociologin försummad regleringsform, dels att ge en bild av vilka forskningsuppgifter studiet av avtal kan föra med sig. Det finns väsentliga skillnader mellan avtal och lag som rättsliga instrument. Lag som bekant är föreskrivande och talar om vad som ska gälla i olika hänseenden, medan avtalet är mer flexibelt och etableras av parterna självaDessa egenskaper hos avtalet ger upphov till en rad intressanta forskningsuppgifter som ännu inte har studerats; förekomsten av avtal inom näringslivet, hur konflikter löses och vilken betydelse tillit har för uppkomsten av avtal, för att nämna några. Här... (More)
Detta kapitel behandlar ett rättsligt instrument, avtalet, utifrån ett empiriskt perspektiv. Syftet är tvåfaldigt; dels att lyfta fram en inom rättssociologin försummad regleringsform, dels att ge en bild av vilka forskningsuppgifter studiet av avtal kan föra med sig. Det finns väsentliga skillnader mellan avtal och lag som rättsliga instrument. Lag som bekant är föreskrivande och talar om vad som ska gälla i olika hänseenden, medan avtalet är mer flexibelt och etableras av parterna självaDessa egenskaper hos avtalet ger upphov till en rad intressanta forskningsuppgifter som ännu inte har studerats; förekomsten av avtal inom näringslivet, hur konflikter löses och vilken betydelse tillit har för uppkomsten av avtal, för att nämna några. Här ligger fältet således öppet på olika nivåer för den intresserade forskaren.
Vi vill också betona att avtalet som rättsligt och socialt instrument är relevant såväl utifrån den formella rätten som inom vardagslivets rätt och dess normer. Avtal återfinns således både i formella som informella sammanhang och i båda fallen kan man förenklat säga att avtalet möjliggör olika former av samarbeten och samverkan.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
Normer, Rättssociologi, Civilrätt, Avtal, Kontrakt, Affärsrätt
host publication
Om rättssociologisk tillämpning
editor
Nafstad, ida and Schoultz, Isabel
pages
18 pages
publisher
Studentlitteratur AB
ISBN
978-91-44-13218-1
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Axelrod, Robert (1984). The evolution of cooperation. New York: Basic Books. Bachmann, Reinhard & Zaheer, Akbar (2006). Handbook of Trust Research. Edward Elgar Publishing. Arvidsson, Niklas (2012). Aktieägaravtal särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar. Johanneshov: TPB. Baier, Matthias, Svensson, Måns & Nafstad, Ida (2018). Om rättssociologi. Lund: Studentlitteratur. Baier, Matthias & Svensson, Måns (2018). Om normer. Lund: Studentlitteratur. Bergh, Andreas (2018). Is Migration Threatening Social Trust in Europe? I: Bakardjiev Engelbrekt, Antonina, Bremberg, Niklas, Michalski, Anna & Oxelheim, Lars (red.) Trust in the EU at Challenging Times: Interdisciplinary European Studies. New York: Palgrave Macmillan. Bergwall, Peter & Dahlstrand, Karl (2016) Law, Materiality & Justice. I: Wahlgren, Peter (red.) Scandinavian Studies in Law: Law without the state. Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law. Bernstein, Lisa (1992). Opting out of the Legal System: Extralegal contractual relations in the Diamond industry, The Journal of Legal studies s. 115 ff. Bies, Robert J. & Moag, J.F. (1986). Interactional Justice: Communication Criteria of Fairness. I: Lewicki, Roy J., Sheppard, Blair H. & Bazerman, Max H. (red.) Research on Negotiations in Organizations. Vol. 1, JAI Press, Greenwich, 43¬–¬55. Bjuggren, Per-Olof, Domeij, Bengt & Horn, Anna (2015). Swedish patent litigation in comparison to European [Elektronisk resurs]. NIR 5, s. 504–522. Braucher, Jean, Kidwell, John & Whitford, William (2013). Revisiting the Contracts Scholarship of Stewart Macaulay. Oxford & Portland: Hart publishing. Brousseau, Eric & Glachant, Jean-Michel (2002). The Economics of Contracts: Theories and Applications. Cambridge University Press. Castells, Manuel (2001). Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1 Nätverkssamhällets framväxt. 2 uppl. Göteborg: Daidalos. Chiappori, André & Salanié, Bernard (2002). Testing Contract Theory: A Survey of Some Recent Work (CESifo Working Paper Series No. 738). CESifo Group Munich. Colquitt, Jason A., Conlon, Donald E., Wesson, Michael J. & Porter, Christopher (2001). Justice at the Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research. Journal of Applied Psychology 86(3), s. 425–45. Cotterrell, Roger (1996). Law’s Community, Legal Theory in Sociological Perspective. Oxford: Clarendon Press. Dahlman, Christian (2011). Neutralitet i juridisk forskning. Johanneshov: TPB. Dahlstrand, Karl (2014) Rättens transcendens. Om skälighet inom avtalsrätten och relevansen av Rawls rättviseteori, I: Rahm, Henrik. (red.) Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014. Lund: Vetenskapssociteten i Lund. Dahlstrand, Karl (2012) Kränkning och upprättelse: en rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. Lund: Lunds universitet. Dinev, Tamara & Hart, Paul (2006). An extended privacy calculus model for E-commerce transactions. Information Systems Research, 17, s. 61¬–80. Dotevall, Rolf (2017). Avtal. Lund: Studentlitteratur. Durkheim, Émile (1973). On Morality and Society. The University of Chicago Press. Flodgren, Boel & Runesson, Eric M. (2015). Contract Law in Sweden. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Wolters Kluwer Law & Business. Fox, Nick J. & Alldred, Pam (2016) Sociology and the New Materialism: Theory, Research, Action. SAGE Publications Ltd. Hart, Oliver (2001) Norms and the Theory of the Firm (Working Paper No. 8286). National Bureau of Economic Research. Heidbrink, Jakob (2007). Avtals uppkomst – dags att se bortom avtalslagen, SvJT, s. 673–708. Hellner, Jan (1993). Kommersiell avtalsrätt: kompendium. 4 uppl. Stockholm: Juristförlaget. Hydén, Håkan (1988). Förmögenhetsrätten ur ett rättssociologiskt perspektiv. Svensk Juristtidning. Hydén, Håkan (1985). Arbetslivets reglering. Lund: Studentlitteratur. Hydén, Håkan & Hydén, Therese (2019). Rättsregler: En introduktion till juridiken. Lund: Studentlitteratur. Hydén, Håkan & Michelson, Staffan (2019, under arbete). Cirkel, kvadrat, par eller trekant. Om struktur och process vid rättslig konfliktlösning. Kruhl, Martin Christian (2011). Ejeraftaler. Köpenhamn: Karnov Group. Larsson, Stefan (2011). Metaphors and norms: understanding copyright law in a digital society. Diss. (sammanfattning). Lund: Lunds universitet. Larsson, Stefan & Svensson, Måns (2010) Compliance or Obscurity? Online Anonymity as a Consequence of Fighting Unauthorised File sharing. Policy & Internet: Vol. 2: Iss. 4, Article 4. Lindberg, Agne & Westman, Daniel (2001). Praktisk IT-rätt. 3 uppl. Stockholm: Norstedts juridik. Lindgren, Lena, Magnusson, Dan & Stjernquist, Per (1971). Sociala styrningsformer. Stockholm: A&W. Macauley, Stewart (1963). Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study. American Sociological Review, 28, s. 55–67. Magee, Stephen P. (1992). The Optimum Number of Lawyers: A Reply to Epp: [Commentary]. Law & Social Inquiry, 17(4), s. 667–693. Malloy, Robin Paul (2004). Law in a market context : an introduction to market concepts in legal reasoning. Cambridge, UK ; Cambridge University Press. Michelson, Staffan & Lundeberg, Åke (2014). Att processa i tvistemål. Stockholm: Jure. Michelson, Staffan (2018). Empowerment and private law: civil impetus for sustainable development. Stockholm: Jure. North, Douglass (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press. Olsson, Katarina (1996). Näringsdrivande stiftelser: en rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning. Stockholm: Nerenius & Santérus. Ramberg, Christina (2016). Malmströms civilrätt. Stockholm: Liber. Ramberg, Christina (2012). Aktieägaravtal i praktiken. Johanneshov: TPB. Roos, Carl Martin (1969). Avtal och rösträtt: en aktiebolagsrättslig studie. Diss. Lund: Lunds universitet. Smith, H. Jeff, Dinev, Tamara & Xu, Heng (2011). Information Privacy Research: An Interdisciplinary Review. December. MIS Quarterly 35(4), s. 989–1015. Serrano Cardona, Nicolas & Baier, Matthias (2015). Stockholm and Bogotá citizenship culture surveys comparison. Lund: Sociology of Law, Lund University. Simmel, Georg (1981). Hur är samhället möjligt? och andra essäer. Göteborg: Korpen. Slater, Don & Tonkiss, Fran (2001). Market Society: Markets and Modern Social Theory. Wiley. Solomon, Michael R., Bamossy, Gary J., Askegaard, Søren & Hogg, Margaret K. (2013). Consumer behaviour: a European perspective. Harlow: Pearson Education. de Sousa Santos, Boaventura (1987). Rätten – en karta för felläsningar. Mot ett postmodernt rättsbegrepp. Tidskrift för rattssociologi, 4: 2. Svensson, Ola (2012). Avtalsfrihet och rättvisa: en rättsfilosofisk studie. Lund: Juristförlaget. Wedin Hansson, Lina (2009) Going green: a study of public procurement regulation. Lund: Lunds universitet.
id
c886f42f-8a30-4f4c-884a-2bb38d46590a
date added to LUP
2019-11-07 16:34:32
date last changed
2020-01-21 16:31:28
@inbook{c886f42f-8a30-4f4c-884a-2bb38d46590a,
 abstract   = {Detta kapitel behandlar ett rättsligt instrument, avtalet, utifrån ett empiriskt perspektiv. Syftet är tvåfaldigt; dels att lyfta fram en inom rättssociologin försummad regleringsform, dels att ge en bild av vilka forskningsuppgifter studiet av avtal kan föra med sig. Det finns väsentliga skillnader mellan avtal och lag som rättsliga instrument. Lag som bekant är föreskrivande och talar om vad som ska gälla i olika hänseenden, medan avtalet är mer flexibelt och etableras av parterna självaDessa egenskaper hos avtalet ger upphov till en rad intressanta forskningsuppgifter som ännu inte har studerats; förekomsten av avtal inom näringslivet, hur konflikter löses och vilken betydelse tillit har för uppkomsten av avtal, för att nämna några. Här ligger fältet således öppet på olika nivåer för den intresserade forskaren. <br/>Vi vill också betona att avtalet som rättsligt och socialt instrument är relevant såväl utifrån den formella rätten som inom vardagslivets rätt och dess normer. Avtal återfinns således både i formella som informella sammanhang och i båda fallen kan man förenklat säga att avtalet möjliggör olika former av samarbeten och samverkan. <br/>},
 author    = {Dahlstrand, Karl and Hydén, Håkan},
 booktitle  = {Om rättssociologisk tillämpning},
 editor    = {Nafstad, ida and Schoultz, Isabel},
 isbn     = {978-91-44-13218-1},
 language   = {swe},
 month    = {01},
 pages    = {307--325},
 publisher  = {Studentlitteratur AB},
 title    = {Avtalet som rättsligt och socialt instrument},
 year     = {2020},
}