Advanced

Fortsatta erfarenheter av teduglutidbehandling vid extrema kort tarm syndrom i Skåne och Blekinge

Nilsson, Åke LU ; Hoffmann, Gunilla LU ; Söderholm, Mattias and Zhou, Li LU (2019) Svenska Gastrodagarna In Gastrokuriren 24(2). p.58-58
Abstract (Swedish)
Abstraktinlämning
Nutrition
Gastrodagarna-1027
Fortsatta erfarenheter av teduglutidbehandling vid extrema kort tarm syndrom i skåne och blekinge.
Å Nilsson* 1, G Hoffmann2, M Söderholm3, L Zhou1
1Gastroenterologisektionen, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 2Medicin, Gastroenterologi, Centralsjukhuset, Kristianstad, 3Kirurgiska Kliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona, Sverige

Bakgrund: Teduglutid (Revestive) är en GLP-2 (glucagone like peptide 2) analog som har en längre turnover tid än naturligt GLP-2. GLP 2 och som har en trofisk effekt på tunntarmen. Revestive kan minska det intravenösa vätske och näringsbehovet vid kort tarm syndrom, men kostnaden är extremt hög. Användningen måste därför vara mycket... (More)
Abstraktinlämning
Nutrition
Gastrodagarna-1027
Fortsatta erfarenheter av teduglutidbehandling vid extrema kort tarm syndrom i skåne och blekinge.
Å Nilsson* 1, G Hoffmann2, M Söderholm3, L Zhou1
1Gastroenterologisektionen, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 2Medicin, Gastroenterologi, Centralsjukhuset, Kristianstad, 3Kirurgiska Kliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona, Sverige

Bakgrund: Teduglutid (Revestive) är en GLP-2 (glucagone like peptide 2) analog som har en längre turnover tid än naturligt GLP-2. GLP 2 och som har en trofisk effekt på tunntarmen. Revestive kan minska det intravenösa vätske och näringsbehovet vid kort tarm syndrom, men kostnaden är extremt hög. Användningen måste därför vara mycket selektiv (1).
Metod: Läkemedelsrådet i Region Skåne kan efter enskild prövning bevilja medel för Revestive i särskilt krävande fall av tarmsvikt. Ett dokument benämnt ”Selektion av patienter för Revestivebehandling” har utarbetats. Utvärdering för ev förlängning görs senast efter 6 månaders behandling. Eftersom endast få patienter kommer ifråga för behandlingen är det viktigt att kontinuerligt redovisa erfarenheter av enskilda fall.
Resultat: Sex patienter har påbörjat behandling. Fyra fortsätter och har behandlats 11 månader till två år. Tre är Crohn patienter med hög stomi, höga stomiflöden och komplicerade förlopp. En tar normaldos, en normaldos varannan dag, och en ca halv normaldos varannan dag. Hos dessa tre har den positiva effekten kvarstått väsentligen oförändrad, men har ej tilltagit efter det första halvåret. Den fjärde är en kvinna som efter tarmischemi pga torkvering orsakad av en medfödd malrotation sedan 2015 har en extremkort tunntarm (30-40 cm nedom Lig Treitz, och fibrotiskt postischemiskt resttillstånd), anastomoserad till colon ascendens. Födde barn aug 2017 med parenteral nutrition under graviditeten. Efter avslutad amning fått Revestive fr o m mars 2018. Har under juni-oktober 2018 klarat sig utan intravenöst stöd. Normala prover men viktnedgång från ca 52 till ca 49 kg och något sämre välbefinnande efterhand. Parenteralt stöd men bara 1-2 gånger per vecka har därför insatts. Hos en patient med hög stomi pga Crohn, cirrhos, infektionsbenägenhet och kärlaccessproblem uppnåddes ej målet med behandlingen. Ej heller hos en patient med hög stomi efter mesenterialkärlsischemi och fallerad reanastomosering till colon, leverpåverkan, viss hjärtsvikt, njurpåverkan, och upprepade blödningar från kvarvarande tunntarm av svårfångad genes. Dessa två patienter är nu avlidna.
Slutsats: De positiva effekterna av behandlingen, där livskvalitetsvinsterna utgör en viktig stor del, kan klassas som mycket god i tre av fallen, som god i ett fall, och som otillfredsställande i två av fallen. Systemet med strikt patientselektion utgående från restriktiva kriterier, utvärdering av effekt senast efter 6 månader, och dosreduktion i vissa fall, har möjliggjort att hjälpa enstaka hårt drabbade patienter och ändå ta rimlig kostnadshänsyn.
Referenser: 1 M Schoeler et al. GLP-2 analogue teduglutide significantly reduces need for parenteral nutrition and stool frequency in a real life setting. Ther Adv Gastroenterol aug 2018.


(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
in
Gastrokuriren
volume
24
issue
2
article number
PT58
pages
58 - 58
publisher
Svensk Gastroenterologisk Förening
conference name
Svenska Gastrodagarna
conference location
Jönköping, Sweden
conference dates
2019-05-08 - 2019-05-10
ISSN
1651-0453
language
Swedish
LU publication?
no
id
ca64e553-4f4d-4817-9114-efa1c5a3fd2b
alternative location
http://svenskgastroenterologi.se/gastrokuriren/arkiv/#
date added to LUP
2019-05-26 18:45:17
date last changed
2019-05-27 12:47:04
@misc{ca64e553-4f4d-4817-9114-efa1c5a3fd2b,
 abstract   = {Abstraktinlämning <br/>Nutrition<br/>Gastrodagarna-1027<br/>Fortsatta erfarenheter av teduglutidbehandling vid extrema kort tarm syndrom i skåne och blekinge.<br/>Å Nilsson* 1, G Hoffmann2, M Söderholm3, L Zhou1<br/>1Gastroenterologisektionen, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 2Medicin, Gastroenterologi, Centralsjukhuset, Kristianstad, 3Kirurgiska Kliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona, Sverige<br/><br/>Bakgrund: Teduglutid (Revestive) är en GLP-2 (glucagone like peptide 2) analog som har en längre turnover tid än naturligt GLP-2. GLP 2 och som har en trofisk effekt på tunntarmen. Revestive kan minska det intravenösa vätske och näringsbehovet vid kort tarm syndrom, men kostnaden är extremt hög. Användningen måste därför vara mycket selektiv (1).<br/>Metod: Läkemedelsrådet i Region Skåne kan efter enskild prövning bevilja medel för Revestive i särskilt krävande fall av tarmsvikt. Ett dokument benämnt ”Selektion av patienter för Revestivebehandling” har utarbetats. Utvärdering för ev förlängning görs senast efter 6 månaders behandling. Eftersom endast få patienter kommer ifråga för behandlingen är det viktigt att kontinuerligt redovisa erfarenheter av enskilda fall. <br/>Resultat: Sex patienter har påbörjat behandling. Fyra fortsätter och har behandlats 11 månader till två år. Tre är Crohn patienter med hög stomi, höga stomiflöden och komplicerade förlopp. En tar normaldos, en normaldos varannan dag, och en ca halv normaldos varannan dag. Hos dessa tre har den positiva effekten kvarstått väsentligen oförändrad, men har ej tilltagit efter det första halvåret. Den fjärde är en kvinna som efter tarmischemi pga torkvering orsakad av en medfödd malrotation sedan 2015 har en extremkort tunntarm (30-40 cm nedom Lig Treitz, och fibrotiskt postischemiskt resttillstånd), anastomoserad till colon ascendens. Födde barn aug 2017 med parenteral nutrition under graviditeten. Efter avslutad amning fått Revestive fr o m mars 2018. Har under juni-oktober 2018 klarat sig utan intravenöst stöd. Normala prover men viktnedgång från ca 52 till ca 49 kg och något sämre välbefinnande efterhand. Parenteralt stöd men bara 1-2 gånger per vecka har därför insatts. Hos en patient med hög stomi pga Crohn, cirrhos, infektionsbenägenhet och kärlaccessproblem uppnåddes ej målet med behandlingen. Ej heller hos en patient med hög stomi efter mesenterialkärlsischemi och fallerad reanastomosering till colon, leverpåverkan, viss hjärtsvikt, njurpåverkan, och upprepade blödningar från kvarvarande tunntarm av svårfångad genes. Dessa två patienter är nu avlidna.<br/>Slutsats: De positiva effekterna av behandlingen, där livskvalitetsvinsterna utgör en viktig stor del, kan klassas som mycket god i tre av fallen, som god i ett fall, och som otillfredsställande i två av fallen. Systemet med strikt patientselektion utgående från restriktiva kriterier, utvärdering av effekt senast efter 6 månader, och dosreduktion i vissa fall, har möjliggjort att hjälpa enstaka hårt drabbade patienter och ändå ta rimlig kostnadshänsyn.  <br/>Referenser: 1 M Schoeler et al. GLP-2 analogue teduglutide significantly reduces need for parenteral nutrition and stool frequency in a real life setting. Ther Adv Gastroenterol aug 2018.<br/> <br/><br/>},
 author    = {Nilsson, Åke and Hoffmann, Gunilla and Söderholm, Mattias and Zhou, Li},
 issn     = {1651-0453},
 language   = {swe},
 month    = {05},
 note     = {Conference Abstract},
 number    = {2},
 pages    = {58--58},
 publisher  = {Svensk Gastroenterologisk Förening},
 series    = {Gastrokuriren},
 title    = {Fortsatta erfarenheter av teduglutidbehandling vid extrema kort tarm syndrom i Skåne och Blekinge},
 url     = {http://svenskgastroenterologi.se/gastrokuriren/arkiv/#},
 volume    = {24},
 year     = {2019},
}