Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Indirekt förändrad markanvändning och biodrivmedel - en kunskapsöversikt

Ahlgren, Serina LU and Börjesson, Pål LU (2011) In LUTFD2 / TFEM--11/3064--SE + (1-53)
Abstract (Swedish)
Under senare år har det pågått en debatt om biodrivmedels klimatnytta, detta sedan studier visat att indirekt förändrad markanvändning kan leda till stora utsläpp av växthusgaser. Ökad produktion av biodrivmedel i ett land kan leda till att annan produktion trängs undan, vilket i förlängningen kan leda till omvandling av skogs- eller betesmark till jordbruksmark i andra länder; detta benämns ofta som biodrivmedlets indirekta markanvändning (förkortat iLUC efter engelskans indirect land use change).

Syftet med denna studie är att sammanställa den stora mängd litteratur som finns om iLUC kopplad till biodrivmedel, att beskriva ett antal av de metoder som finns för att kvantifiera iLUC samt att sammanställa och analysera resultat... (More)
Under senare år har det pågått en debatt om biodrivmedels klimatnytta, detta sedan studier visat att indirekt förändrad markanvändning kan leda till stora utsläpp av växthusgaser. Ökad produktion av biodrivmedel i ett land kan leda till att annan produktion trängs undan, vilket i förlängningen kan leda till omvandling av skogs- eller betesmark till jordbruksmark i andra länder; detta benämns ofta som biodrivmedlets indirekta markanvändning (förkortat iLUC efter engelskans indirect land use change).

Syftet med denna studie är att sammanställa den stora mängd litteratur som finns om iLUC kopplad till biodrivmedel, att beskriva ett antal av de metoder som finns för att kvantifiera iLUC samt att sammanställa och analysera resultat från litteraturen. Vidare syftar rapporten till att beskriva om och hur iLUC kan integreras i livscykelanalysmetodik vid beräkning av växthusgaser från produktion av biodrivmedel samt respektive ingå i lagstiftning och certifiering.

Denna rapport visar att det finns många olika modeller för att kvantifiera iLUC, med väldigt varierande resultat. Skillnaderna i resultat beror på att modellerna har olika struktur och antaganden. I rapporten påvisas även problematiken med att koppla samman iLUC-modeller med livscykelanalysberäkningar. Alternativa sätt att hantera iLUC-frågan diskuteras också. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
alternative title
Indirect land use change and biofuels – a review
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Biodrivmedel, förändrad markanvändning, direkt, indirekt, modeller, växthusgaser, Biofuel, land use change, direct, indirect, models, greenhouse gases
in
LUTFD2 / TFEM--11/3064--SE + (1-53)
pages
53 pages
publisher
Lunds universitet. Avdelningen för miljö- och energisystem
report number
73
ISSN
1102-3651
ISBN
91-88360-99-7
language
Swedish
LU publication?
yes
id
cac46061-60ad-4602-99cc-e0b40256771f (old id 4462947)
date added to LUP
2016-04-01 14:08:51
date last changed
2018-11-21 20:23:59
@techreport{cac46061-60ad-4602-99cc-e0b40256771f,
 abstract   = {{Under senare år har det pågått en debatt om biodrivmedels klimatnytta, detta sedan studier visat att indirekt förändrad markanvändning kan leda till stora utsläpp av växthusgaser. Ökad produktion av biodrivmedel i ett land kan leda till att annan produktion trängs undan, vilket i förlängningen kan leda till omvandling av skogs- eller betesmark till jordbruksmark i andra länder; detta benämns ofta som biodrivmedlets indirekta markanvändning (förkortat iLUC efter engelskans indirect land use change). <br/><br>
Syftet med denna studie är att sammanställa den stora mängd litteratur som finns om iLUC kopplad till biodrivmedel, att beskriva ett antal av de metoder som finns för att kvantifiera iLUC samt att sammanställa och analysera resultat från litteraturen. Vidare syftar rapporten till att beskriva om och hur iLUC kan integreras i livscykelanalysmetodik vid beräkning av växthusgaser från produktion av biodrivmedel samt respektive ingå i lagstiftning och certifiering.<br/><br>
Denna rapport visar att det finns många olika modeller för att kvantifiera iLUC, med väldigt varierande resultat. Skillnaderna i resultat beror på att modellerna har olika struktur och antaganden. I rapporten påvisas även problematiken med att koppla samman iLUC-modeller med livscykelanalysberäkningar. Alternativa sätt att hantera iLUC-frågan diskuteras också.}},
 author    = {{Ahlgren, Serina and Börjesson, Pål}},
 institution = {{Lunds universitet. Avdelningen för miljö- och energisystem}},
 isbn     = {{91-88360-99-7}},
 issn     = {{1102-3651}},
 keywords   = {{Biodrivmedel; förändrad markanvändning; direkt; indirekt; modeller; växthusgaser; Biofuel; land use change; direct; indirect; models; greenhouse gases}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{73}},
 series    = {{LUTFD2 / TFEM--11/3064--SE + (1-53)}},
 title    = {{Indirekt förändrad markanvändning och biodrivmedel - en kunskapsöversikt}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/3815225/4462952.pdf}},
 year     = {{2011}},
}