Advanced

Äldre personers rätt till omvårdnad - Behov, kompetenser, myter och evidens

Ehrenberg, Anna ; Enarsson, Per ; Wijk, Helle and Condelius, Anna LU (2015)
Abstract (Swedish)
År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet och åldrandets sjukdomar och omvårdnad av äldre personer – i synnerhet när det gäller de allra äldsta. Äldre personer som bor på särskilda boenden är ofta multisjuka eller har nedsatt beslutsförmåga, i huvudsak till följd av demenssjukdom.

De finns i dag goda kunskapsunderlag som visar att hög omvårdnadskompetens inte bara ger en kvalitativt bättre omvårdnad, det ger också en effektivare vård. Ändå förefaller varken stat, landsting eller kommuner ha en strategi för hur omvårdnadskompetensen i vården av äldre skall kunna säkras och utvecklas. Vård och omsorg av äldre skall vara personcentrerad och bygga på... (More)
År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet och åldrandets sjukdomar och omvårdnad av äldre personer – i synnerhet när det gäller de allra äldsta. Äldre personer som bor på särskilda boenden är ofta multisjuka eller har nedsatt beslutsförmåga, i huvudsak till följd av demenssjukdom.

De finns i dag goda kunskapsunderlag som visar att hög omvårdnadskompetens inte bara ger en kvalitativt bättre omvårdnad, det ger också en effektivare vård. Ändå förefaller varken stat, landsting eller kommuner ha en strategi för hur omvårdnadskompetensen i vården av äldre skall kunna säkras och utvecklas. Vård och omsorg av äldre skall vara personcentrerad och bygga på evidensbaserad kunskap där vetenskapliga metoder används för att förstå

och bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov. Trots det stora behovet har idag bara två procent av sjuksköterskorna en specialistutbildning inom äldrevård.

Svensk sjuksköterskeförening har i mer än 100 år arbetat med att utveckla omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening vill gärna ha dialog med kommuner och landsting, staten, pensionärsorganisationer och alla som är intresserade av en god omvårdnad för äldre personer.

Broschyren har utarbetats på uppdrag av Svensk sjuksköterskeförening

av styrelseledamöterna:Anna Ehrenberg, leg sjuksköterska, professor

Per Enarsson, leg sjuksköterska, doktor i omvårdnad

Helle Wijk, leg sjuksköterska, docent i omvårdnadEtt varmt tack till

Anna Condelius, leg sjuksköterska, doktor i medicinsk

vetenskap, som författat avsnittet: Äldres överkonsumtion av vård och omsorg – en myt? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
categories
Popular Science
pages
24 pages
publisher
Svensk Sjuksköterskeförening
ISBN
978-91-85060-26-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
cd65bf93-aba4-4b3d-a583-e9a39bc1792d (old id 8168389)
alternative location
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/utbildning-publikationer/aldre.personers.ratt.till.omvardnad.webb.pdf
date added to LUP
2016-04-04 11:11:17
date last changed
2018-11-21 21:03:12
@techreport{cd65bf93-aba4-4b3d-a583-e9a39bc1792d,
 abstract   = {År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet och åldrandets sjukdomar och omvårdnad av äldre personer – i synnerhet när det gäller de allra äldsta. Äldre personer som bor på särskilda boenden är ofta multisjuka eller har nedsatt beslutsförmåga, i huvudsak till följd av demenssjukdom. <br/><br>
De finns i dag goda kunskapsunderlag som visar att hög omvårdnadskompetens inte bara ger en kvalitativt bättre omvårdnad, det ger också en effektivare vård. Ändå förefaller varken stat, landsting eller kommuner ha en strategi för hur omvårdnadskompetensen i vården av äldre skall kunna säkras och utvecklas. Vård och omsorg av äldre skall vara personcentrerad och bygga på evidensbaserad kunskap där vetenskapliga metoder används för att förstå <br/><br>
och bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov. Trots det stora behovet har idag bara två procent av sjuksköterskorna en specialistutbildning inom äldrevård. <br/><br>
Svensk sjuksköterskeförening har i mer än 100 år arbetat med att utveckla omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening vill gärna ha dialog med kommuner och landsting, staten, pensionärsorganisationer och alla som är intresserade av en god omvårdnad för äldre personer.<br/><br>
Broschyren har utarbetats på uppdrag av Svensk sjuksköterskeförening <br/><br>
av styrelseledamöterna:<br/><br>
<br/><br>
Anna Ehrenberg, leg sjuksköterska, professor <br/><br>
Per Enarsson, leg sjuksköterska, doktor i omvårdnad<br/><br>
Helle Wijk, leg sjuksköterska, docent i omvårdnad<br/><br>
<br/><br>
Ett varmt tack till <br/><br>
Anna Condelius, leg sjuksköterska, doktor i medicinsk <br/><br>
vetenskap, som författat avsnittet: Äldres överkonsumtion av vård och omsorg – en myt?},
 author    = {Ehrenberg, Anna and Enarsson, Per and Wijk, Helle and Condelius, Anna},
 institution = {Svensk Sjuksköterskeförening},
 isbn     = {978-91-85060-26-9},
 language   = {swe},
 title    = {Äldre personers rätt till omvårdnad - Behov, kompetenser, myter och evidens},
 url     = {http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/utbildning-publikationer/aldre.personers.ratt.till.omvardnad.webb.pdf},
 year     = {2015},
}