Advanced

Genetisk rådgivning : risker, ansvar och individuell autonomi

Tunlid, Anna LU (2016) In Socialmedicinsk tidskrift 93(3). p.321-331
Abstract
Genetic counseling was established within the Swedish healthcare system
in the 1960s and 1970s. During this period the idea of individual autonomy, which had been introduced into genetic counseling already in the 1950s, was gradually strengthened. The paper discusses the development of medical knowledge and technologies related to heredity during this period, from empi-rical risk calculations to the introduction of amniocentesis and chromosomal analysis, and how this development posed new choices to the individual. It is argued that although the ideal of individual autonomy was invariably stressed, the counselors’ attitudes and more general norms and values about genetic diseases and disability also influenced the individual decisions.
Abstract (Swedish)
Genetisk rådgivning (vägledning) etablerades inom svensk sjukvård under 1960- och 1970-talet. Samtidigt stärktes föreställningen om individens självbestämmande i reproduktiva frågor, en uppfattning som hade börjat formuleras redan under 1950-talet. I artikeln diskuteras hur den genetiska rådgivningen som tidigare baserats på empiriska riskberäkningar under 1960- och 1970-talet fick en delvis annan inriktning genom utvecklingen av ny kunskap och nya teknologier, särskilt möjligheten att göra fostervattenprov (amniocentes) och kromosomanalyser. Den prenatala diagnostiken medförde en ökad efterfrågan på genetisk rådgivning samtidigt som alltfler valsituationer för individen uppkom. Även om den individuella autonomin ständigt framhölls som ett... (More)
Genetisk rådgivning (vägledning) etablerades inom svensk sjukvård under 1960- och 1970-talet. Samtidigt stärktes föreställningen om individens självbestämmande i reproduktiva frågor, en uppfattning som hade börjat formuleras redan under 1950-talet. I artikeln diskuteras hur den genetiska rådgivningen som tidigare baserats på empiriska riskberäkningar under 1960- och 1970-talet fick en delvis annan inriktning genom utvecklingen av ny kunskap och nya teknologier, särskilt möjligheten att göra fostervattenprov (amniocentes) och kromosomanalyser. Den prenatala diagnostiken medförde en ökad efterfrågan på genetisk rådgivning samtidigt som alltfler valsituationer för individen uppkom. Även om den individuella autonomin ständigt framhölls som ett ideal påverkades självbestämmandet av såväl läkarnas förhållningssätt som samhällets normer och värderingar om genetisk sjukdom och funktionsnedsättning, och ytterst vad som utgör ett gott liv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
keywords
genetisk rådgivning, genetisk vägledning, individuell autonomi, prenatal diagnostik, genetiskt medborgarskap
in
Socialmedicinsk tidskrift
volume
93
issue
3
pages
11 pages
publisher
Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk
ISSN
0037-833X
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ced08d0c-9890-4dce-a725-823e7e21cdae
alternative location
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1465/1239
date added to LUP
2017-10-16 17:11:27
date last changed
2018-11-21 21:35:21
@article{ced08d0c-9890-4dce-a725-823e7e21cdae,
 abstract   = {Genetic counseling was established within the Swedish healthcare system <br/>in the 1960s and 1970s. During this period the idea of individual autonomy, which had been introduced into genetic counseling already in the 1950s, was gradually strengthened. The paper discusses the development of medical knowledge and technologies related to heredity during this period, from empi-rical risk calculations to the introduction of amniocentesis and chromosomal analysis, and how this development posed new choices to the individual. It is argued that although the ideal of individual autonomy was invariably stressed, the counselors’ attitudes and more general norms and values about genetic diseases and disability also influenced the individual decisions.},
 author    = {Tunlid, Anna},
 issn     = {0037-833X},
 language   = {swe},
 number    = {3},
 pages    = {321--331},
 publisher  = {Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk},
 series    = {Socialmedicinsk tidskrift},
 title    = {Genetisk rådgivning : risker, ansvar och individuell autonomi},
 url     = {http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1465/1239},
 volume    = {93},
 year     = {2016},
}