Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reformen av CAP 2013 : Lärdomar för en bättre jordbrukspolitik efter 2020

Larsson, Cecilia LU orcid ; Brady, Mark V. LU orcid ; Hristov, Jordan LU and Johansson, Helena LU (2018) In AgriFood Rapport 2018(1).
Abstract (Swedish)
Den senaste reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) sjösattes 2015 med avsikten att göra det europeiska jordbruket mer konkurrenskraftigt och mer hållbart. Syftet med den här rapporten är att analysera vilka effekter reformen kan väntas få på svenskt jordbruk på områdena konkurrenskraft och miljö, för att undersöka om målen med reformen uppfylls eller ej. Analysen bygger på simuleringar i AgriPoliS, en modell av svenskt jordbruk på gårdsnivå i fyra typiska bygder
Sammantaget visar analysen att 2013 års reform kan väntas få begränsad inverkan. Jordbrukets konkurrenskraft förbättras något i produktiva regioner, medan effekterna blir små i mindre produktiva regioner. Djurnäringens konkurrenskraft kan till och med försämras... (More)
Den senaste reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) sjösattes 2015 med avsikten att göra det europeiska jordbruket mer konkurrenskraftigt och mer hållbart. Syftet med den här rapporten är att analysera vilka effekter reformen kan väntas få på svenskt jordbruk på områdena konkurrenskraft och miljö, för att undersöka om målen med reformen uppfylls eller ej. Analysen bygger på simuleringar i AgriPoliS, en modell av svenskt jordbruk på gårdsnivå i fyra typiska bygder
Sammantaget visar analysen att 2013 års reform kan väntas få begränsad inverkan. Jordbrukets konkurrenskraft förbättras något i produktiva regioner, medan effekterna blir små i mindre produktiva regioner. Djurnäringens konkurrenskraft kan till och med försämras något. På miljöområdet drar vi slutsatsen att förgröningsstödet inte ger några märkbara miljöeffekter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
alternative title
The CAP 2013 Reform -- Lessons for a better agricultural policy after 2020
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
AgriFood Rapport
volume
2018
issue
1
pages
112 pages
publisher
AgriFood Economics Centre
language
Swedish
LU publication?
yes
id
cfed605c-3987-4118-a05e-5b6a99d6e496
date added to LUP
2019-01-14 13:49:09
date last changed
2020-04-20 12:03:44
@techreport{cfed605c-3987-4118-a05e-5b6a99d6e496,
 abstract   = {Den senaste reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) sjösattes 2015 med avsikten att göra det europeiska jordbruket mer konkurrenskraftigt och mer hållbart. Syftet med den här rapporten är att analysera vilka effekter reformen kan väntas få på svenskt jordbruk på områdena konkurrenskraft och miljö, för att undersöka om målen med reformen uppfylls eller ej. Analysen bygger på simuleringar i AgriPoliS, en modell av svenskt jordbruk på gårdsnivå i fyra typiska bygder<br/>Sammantaget visar analysen att 2013 års reform kan väntas få begränsad inverkan. Jordbrukets konkurrenskraft förbättras något i produktiva regioner, medan effekterna blir små i mindre produktiva regioner. Djurnäringens konkurrenskraft kan till och med försämras något. På miljöområdet drar vi slutsatsen att förgröningsstödet inte ger några märkbara miljöeffekter.},
 author    = {Larsson, Cecilia and Brady, Mark V. and Hristov, Jordan and Johansson, Helena},
 institution = {AgriFood Economics Centre},
 language   = {swe},
 month    = {09},
 number    = {1},
 series    = {AgriFood Rapport},
 title    = {Reformen av CAP 2013 : Lärdomar för en bättre jordbrukspolitik efter 2020},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/56830129/Larsson_2018_Reformen_av_CAP_2013_L_rdomar.pdf},
 volume    = {2018},
 year     = {2018},
}