Advanced

Närsjukvård : bakgrund, erfarenheter och pilotstudie

Springett, Jane ; Blomqvist, Kerstin ; Höglund, Birgitta ; Nilsson, Marie ; Säthersten Haraldsson, Sara ; Abrahamsson, Agneta ; Berg, Agneta ; Dychawy Rosner, Irena ; Hägglöf, Susanna and Johansson, Yvonne LU , et al. (2005) In Collaborative and integrated approaches to health 2005:6.
Abstract (Swedish)
Närsjukvård är ett centralt begrepp i ett förändringsarbete som för genomförs i nordöstra Skåne för att utveckla hälso- och sjukvårdsväsendet. Det ingår därmed som en av de centrala delarna av Region Skånes vision om hälso- och sjukvård: Skånsk livskraft – vård och hälsa. Syftet med denna rapport är att ge en bakgrund till begreppet (Del A) och att presentera en del preliminära rön beträffande hur olika aktörer i nordöstra Skåne uppfattar begreppet (Del B). Del A ger en översikt kring ursprunget till begreppet Närsjukvård inom ramen för de förändringar i hälso- och sjukvården som sker i Sverige i stort. Den beskriver sedan vilka slags förändringar som har planerats på politisk nivå och som nu håller på att genomföras under detta... (More)
Närsjukvård är ett centralt begrepp i ett förändringsarbete som för genomförs i nordöstra Skåne för att utveckla hälso- och sjukvårdsväsendet. Det ingår därmed som en av de centrala delarna av Region Skånes vision om hälso- och sjukvård: Skånsk livskraft – vård och hälsa. Syftet med denna rapport är att ge en bakgrund till begreppet (Del A) och att presentera en del preliminära rön beträffande hur olika aktörer i nordöstra Skåne uppfattar begreppet (Del B). Del A ger en översikt kring ursprunget till begreppet Närsjukvård inom ramen för de förändringar i hälso- och sjukvården som sker i Sverige i stort. Den beskriver sedan vilka slags förändringar som har planerats på politisk nivå och som nu håller på att genomföras under detta paraplybegrepp, nationellt, regionalt och lokalt. För detta syfte används statliga dokument och publicerade utvärderingsstudier i stor utsträckning som källmaterial. Denna del ska därför inte ses som en heltäckande översikt. Del B inriktas på att belysa hur långt förverkligandet av idén om Närsjukvård har kommit inom regionen. Avsnittet är en kartläggning av olika aktörers förståelse av Närsjukvård i den nordöstra delen av Region Skåne. Forskningsfrågorna inriktades på hur folk pratade om Närsjukvård, det vill säga på hur de förstod och använde begreppet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; ; ; ; ; and , et al. (More)
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; and (Less)
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
närsjukvård
in
Collaborative and integrated approaches to health
volume
2005:6
pages
67 pages
publisher
Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård
language
Swedish
LU publication?
no
id
d0f25354-9d80-4566-8222-6bd71e1be96a
date added to LUP
2021-04-15 13:11:53
date last changed
2021-04-15 13:53:35
@book{d0f25354-9d80-4566-8222-6bd71e1be96a,
 abstract   = {Närsjukvård är ett centralt begrepp i ett förändringsarbete som för genomförs i nordöstra Skåne för att utveckla hälso- och sjukvårdsväsendet. Det ingår därmed som en av de centrala delarna av Region Skånes vision om hälso- och sjukvård: Skånsk livskraft – vård och hälsa. Syftet med denna rapport är att ge en bakgrund till begreppet (Del A) och att presentera en del preliminära rön beträffande hur olika aktörer i nordöstra Skåne uppfattar begreppet (Del B). Del A ger en översikt kring ursprunget till begreppet Närsjukvård inom ramen för de förändringar i hälso- och sjukvården som sker i Sverige i stort. Den beskriver sedan vilka slags förändringar som har planerats på politisk nivå och som nu håller på att genomföras under detta paraplybegrepp, nationellt, regionalt och lokalt. För detta syfte används statliga dokument och publicerade utvärderingsstudier i stor utsträckning som källmaterial. Denna del ska därför inte ses som en heltäckande översikt. Del B inriktas på att belysa hur långt förverkligandet av idén om Närsjukvård har kommit inom regionen. Avsnittet är en kartläggning av olika aktörers förståelse av Närsjukvård i den nordöstra delen av Region Skåne. Forskningsfrågorna inriktades på hur folk pratade om Närsjukvård, det vill säga på hur de förstod och använde begreppet.},
 author    = {Springett, Jane and Blomqvist, Kerstin and Höglund, Birgitta and Nilsson, Marie and Säthersten Haraldsson, Sara and Abrahamsson, Agneta and Berg, Agneta and Dychawy Rosner, Irena and Hägglöf, Susanna and Johansson, Yvonne and Lindell, Lisbeth and Lindskov, Cecilia and Olsson, Ingela and Olsson, Sven-Erik and Petersson, Pia},
 language   = {swe},
 publisher  = {Forskningsplattformen för utveckling av närsjukvård},
 series    = {Collaborative and integrated approaches to health},
 title    = {Närsjukvård : bakgrund, erfarenheter och pilotstudie},
 volume    = {2005:6},
 year     = {2005},
}