Advanced

The otitis-prone child : studies of a condition with a multifactorial background

Stenström, Cecilia (1996)
Abstract
Acute otitis media (AOM) is a common complication after episodes of respiratory tract infections in childhood. Some children have recurrent episodes and they are often called otitis-prone. These children are prone not only to middle-ear diseases but also to other infectious diseases. The aims of the present study of otitis-prone children and controls were to describe the overall illness and need for medical care; to study whether heredity, perinatal factors, allergy, and environmental factors influenced the recurrence of AOM; to investigate the Eustachian tube function in extremely otitis-prone children and healthy controls; to evaluate the condition of the middle ear and tympanic membrane in otitis-prone children and controls; and to... (More)
Acute otitis media (AOM) is a common complication after episodes of respiratory tract infections in childhood. Some children have recurrent episodes and they are often called otitis-prone. These children are prone not only to middle-ear diseases but also to other infectious diseases. The aims of the present study of otitis-prone children and controls were to describe the overall illness and need for medical care; to study whether heredity, perinatal factors, allergy, and environmental factors influenced the recurrence of AOM; to investigate the Eustachian tube function in extremely otitis-prone children and healthy controls; to evaluate the condition of the middle ear and tympanic membrane in otitis-prone children and controls; and to follow the history of middle-ear disease and sequelae in extremely otitis-prone children. The findings from this work show that the otitis-prone children not only develop frequent middle-ear diseases, but are also susceptible to other diseases. They exhibited more middle-ear problems than the controls in terms of middle-ear fluid and ventilation tubes, pathological tympanograms and conductive hearing loss. At the follow-up investigation, the extremely otitis-prone children showed improved middle-ear status, but 14% still had problems, and 7% had chronic middle-ear problems. According to our findings, male gender, heredity for recurrent AOM, and poor active tubal function are the most important risk factors regarding otitis-proneness. Perinatal factors, breast-feeding, family size, and the education and occupation of the parents did not reveal any differences between our study groups. Allergy, parental smoking and day-care attendance, as single risk factors seem to be less important, but a combination of the three factors has an additive effect and contribute to otitis-proneness. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Akut öroninflammation är vanligt hos barn och många barn får sin första öroninflammation redan vid tidig ålder. Öronbarn kallas de barn som drabbas av upprepade öroninflammationer. Dessa barn drabbas oftare än andra barn också av andra infektioner. Flera undersökningar har utförts tidigare för att kartlägga olika riskfaktorer. Undersökningarna har visat varierande resultat, sannolikt beroende på att studierna utförts på olika sätt, med varierande definitioner av öronbarn, och att riskfaktorer inverkar olika i skilda delar av världen.Denna jämförande undersökning av öronbarn och friska barn (kontroller) har haft till syfte att studera barnens totala sjuklighet och behov av... (More)
Popular Abstract in Swedish

Akut öroninflammation är vanligt hos barn och många barn får sin första öroninflammation redan vid tidig ålder. Öronbarn kallas de barn som drabbas av upprepade öroninflammationer. Dessa barn drabbas oftare än andra barn också av andra infektioner. Flera undersökningar har utförts tidigare för att kartlägga olika riskfaktorer. Undersökningarna har visat varierande resultat, sannolikt beroende på att studierna utförts på olika sätt, med varierande definitioner av öronbarn, och att riskfaktorer inverkar olika i skilda delar av världen.Denna jämförande undersökning av öronbarn och friska barn (kontroller) har haft till syfte att studera barnens totala sjuklighet och behov av sjukvård. Vidare har avsikten varit att beskriva och jämföra resultatet av en öronundersökning, samt att undersöka om ärftlighet, perinatala faktorer, allergi och andra faktorer i omgivningen påverkar benägenheten att få öroninflammationer. Örontrumpetens tryckutjämningsfunktion har också undersökts hos de mest drabbade öronbarnen och de friska kontrollerna. De mest drabbade öronbarnen har undersökts ytterligare en gång, sex år senare, i syfte att studera deras fortsatta sjuklighet och om eventuella kroniska resttillstånd uppstått.Resultaten av dessa studier visar att öronbarnen inte bara är benägna att få öroninflammationer, utan de drabbas också oftare än andra barn av såväl andra öron-näs-hals sjukdomar som andra sjukdomar. Denna ökade sjuklighet resulterar i många mottagningsbesök och vårdtillfällen på sjukhus.Undersökningen av öronbarnen visade mer sjukliga förändringar i mellanöron och trumhinna än hos kontrollbarnen, vilket också avspeglade sig i antalet onormala mellanöretryck och hörselnedsättningar. Vid uppföljningsundersökningen hade dock öronbarnens mellanöron och trumhinnor förbättrats, men 14% av de mest drabbade öronbarnen hade fortfarande problem och 7% hade kroniska mellanöreproblem. Detta talar för att öronbarnen fortsätter med sina besvär upp i skolåldern, och att det är viktigt att följa dessa barn tills en stabil förbättring ses.Av de studerade riskfaktorerna framkom att pojkar är mer benägna att få öroninflammation än flickor, att ärftlighet och dålig tryckutjämnings-funktion via örontrumpeten spelar stor roll för utvecklingen av upprepade öroninflammationer. Vi fann inga skillnader mellan öronbarn och kontrollbarn avseende prematuritet, låg födelsevikt och amning, och dessa faktorer är sannolikt mindre viktiga i detta sammanhang. Andra faktorer av mindre betydelse är familjens storlek och föräldrarnas utbildning och yrke.Allergi, daghem och passiv rökning är ofta utpekade som riskfaktorer för öroninflammationer. Det fanns fler öronbarn än kontroller bland de som var utsatta för alla tre faktorerna. Om faktorerna jämfördes en och en framkom inga säkra skillnader. Resultaten talar för att dessa faktorer kan vara viktiga i samverkan. Fortsatta studier om samverkan av olika riskfaktorer skulle vara värdefulla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof Casselbrant, Margaretha, Dept. of Ped. Otolaryngology, Childrens Hospital of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15213-2583, USA
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
tympanic membrane pathology, Eustachian tube function, smoking, day care, allergy, heredity, Case-control-study, otitis-prone child, Otorhinolaryngology, audiology, auditive system and speech, Otorinolaryngologi, audiologi, hörsel- och talorganen
pages
130 pages
publisher
Cecilia Stenström, Läkargruppen Gustav Adolf, Baltzarsgatan 41 A, S-211 36 Malmö, Sweden,
defense location
Malmö University Hospital
defense date
1996-05-24 10:15:00
external identifiers
 • other:LUMEDW (MERM--1025)--SE
ISBN
91-628-2054-0
language
English
LU publication?
no
id
d473f2f0-dae6-4dd2-b252-54d47ec31f41 (old id 28466)
date added to LUP
2016-04-04 12:08:55
date last changed
2018-11-21 21:09:16
@phdthesis{d473f2f0-dae6-4dd2-b252-54d47ec31f41,
 abstract   = {Acute otitis media (AOM) is a common complication after episodes of respiratory tract infections in childhood. Some children have recurrent episodes and they are often called otitis-prone. These children are prone not only to middle-ear diseases but also to other infectious diseases. The aims of the present study of otitis-prone children and controls were to describe the overall illness and need for medical care; to study whether heredity, perinatal factors, allergy, and environmental factors influenced the recurrence of AOM; to investigate the Eustachian tube function in extremely otitis-prone children and healthy controls; to evaluate the condition of the middle ear and tympanic membrane in otitis-prone children and controls; and to follow the history of middle-ear disease and sequelae in extremely otitis-prone children. The findings from this work show that the otitis-prone children not only develop frequent middle-ear diseases, but are also susceptible to other diseases. They exhibited more middle-ear problems than the controls in terms of middle-ear fluid and ventilation tubes, pathological tympanograms and conductive hearing loss. At the follow-up investigation, the extremely otitis-prone children showed improved middle-ear status, but 14% still had problems, and 7% had chronic middle-ear problems. According to our findings, male gender, heredity for recurrent AOM, and poor active tubal function are the most important risk factors regarding otitis-proneness. Perinatal factors, breast-feeding, family size, and the education and occupation of the parents did not reveal any differences between our study groups. Allergy, parental smoking and day-care attendance, as single risk factors seem to be less important, but a combination of the three factors has an additive effect and contribute to otitis-proneness.},
 author    = {Stenström, Cecilia},
 isbn     = {91-628-2054-0},
 language   = {eng},
 publisher  = {Cecilia Stenström, Läkargruppen Gustav Adolf, Baltzarsgatan 41 A, S-211 36 Malmö, Sweden,},
 title    = {The otitis-prone child : studies of a condition with a multifactorial background},
 year     = {1996},
}