Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Postoperativ smärta efter thoraxkirurgi via sternotomi

Dahlman, Gull-Britt LU (2017)
Abstract (Swedish)
Övergripande syfte
Att undersöka kvinnors och mäns smärta efter hjärtkirurgi via sternotomi, med ett större perspektiv på kvinnors smärta samt om en dags utbildning i postoperativ smärta påverkar sjuksköterskors kunskaper och patienters smärta.

Metod
Såväl kvantitativ som kvalitativ metod har använts.
Studie I var en icke-experimentell kvantitativ studie med statistisk analys, och datainsamling före samt tre månader efter utbildningsintervention. I studien ingick daglig smärtskattning med Visuell Analog Skala (VAS), en strukturerad intervju till patienterna för utskrivning för utvärdering av smärtbehandling samt ett frågeformulär om kunskaper och inställning till smärta och smärtbehandling.
Studie II är en... (More)
Övergripande syfte
Att undersöka kvinnors och mäns smärta efter hjärtkirurgi via sternotomi, med ett större perspektiv på kvinnors smärta samt om en dags utbildning i postoperativ smärta påverkar sjuksköterskors kunskaper och patienters smärta.

Metod
Såväl kvantitativ som kvalitativ metod har använts.
Studie I var en icke-experimentell kvantitativ studie med statistisk analys, och datainsamling före samt tre månader efter utbildningsintervention. I studien ingick daglig smärtskattning med Visuell Analog Skala (VAS), en strukturerad intervju till patienterna för utskrivning för utvärdering av smärtbehandling samt ett frågeformulär om kunskaper och inställning till smärta och smärtbehandling.
Studie II är en icke-experimentell och longitudinell studie med en kvalitativ och en kvantitativ del bestående av intervjuer och kvalitativ innehållsanalys, samt uppföljande strukturerad telefonintervju.

Resultat
Såväl studie I som studie II visar att patienter upplever smärta postoperativt efter hjärtkirurgin och 8% av patienterna (studie I) skattade smärtan som svår. De flesta patienter i såväl studie I som studie II var nöjda med smärtbehandlingen, även vid svår smärta.
När patienterna (studie I) skattade smärtan retroaktivt, skattade de smärtan högre jämfört med de dagliga mätningarna, skillnaden var signifikant både före och efter utbildningsinterventionen. Utbildningsinterventionen (studie I) ledde till att patienterna fick större mängd opioider samt en signifikant minskning av smärtan. Sjuksköterskorna från intensivvårds- och vårdavdelningarna fick värdera opioiddoser vilka relaterades till noterade doser enligt patientjournalen. Det framkom att doserna som sjuksköterskorna ansåg att de gav var större jämfört med vad som dokumenterats i journalerna. Doserna enligt journalen var mindre än generella direktiv.
I kvinnornas berättelser (studie II) framkom en ovilja gentemot att opioider. Denna ovilja kunde vara generell eller på grund av illamående. I berättelserna var illamåendet ett besvärande symtom, ibland värre än smärtan. Intervjumaterialet visade att kvinnor ansträngde sig för att stå ut med sin smärta genom olika kognitiva eller fysiska strategier. Materialet visade också att inte känt sig respektfullt bemötta.

Konklusion
Studierna visade att patienter upplever, mild till outhärdlig, smärta efter Thoraxkirurgi via sternotomi. En dags utbildning för sjuksköterskor ledde till signifikant minskning av patienternas skattade smärta. Kvinnorna försökte uthärda svår smärta och det fanns en ovilja gentemot opioider. Illamående var ett betydande problem bland kvinnorna och relaterades ofta till opioidbehandling. Fyra av 25 kvinnor hade kvarvarande smärta cirka sex månader efter ingreppet.

Nyckelord
Postoperativ smärta, långvarig smärta, kunskaper om smärta, thoraxkirurgi via sternotomi, kvinnor, VAS.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Postoperativ smärta, långvarig smärta, kunskaper om smärta, thoraxkirurgi via sternotomi, kvinnor, VAS.
pages
50 pages
publisher
Lund University: Faculty of Medicine
language
Swedish
LU publication?
yes
id
d731fd77-f8f4-445a-a4cb-20389d7dd735
date added to LUP
2017-03-24 11:14:52
date last changed
2019-11-19 13:49:21
@misc{d731fd77-f8f4-445a-a4cb-20389d7dd735,
 abstract   = {{Övergripande syfte <br/>Att undersöka kvinnors och mäns smärta efter hjärtkirurgi via sternotomi, med ett större perspektiv på kvinnors smärta samt om en dags utbildning i postoperativ smärta påverkar sjuksköterskors kunskaper och patienters smärta. <br/><br/>Metod<br/>Såväl kvantitativ som kvalitativ metod har använts.<br/>Studie I var en icke-experimentell kvantitativ studie med statistisk analys, och datainsamling före samt tre månader efter utbildningsintervention. I studien ingick daglig smärtskattning med Visuell Analog Skala (VAS), en strukturerad intervju till patienterna för utskrivning för utvärdering av smärtbehandling samt ett frågeformulär om kunskaper och inställning till smärta och smärtbehandling.<br/>Studie II är en icke-experimentell och longitudinell studie med en kvalitativ och en kvantitativ del bestående av intervjuer och kvalitativ innehållsanalys, samt uppföljande strukturerad telefonintervju.<br/><br/>Resultat<br/>Såväl studie I som studie II visar att patienter upplever smärta postoperativt efter hjärtkirurgin och 8% av patienterna (studie I) skattade smärtan som svår. De flesta patienter i såväl studie I som studie II var nöjda med smärtbehandlingen, även vid svår smärta.<br/>När patienterna (studie I) skattade smärtan retroaktivt, skattade de smärtan högre jämfört med de dagliga mätningarna, skillnaden var signifikant både före och efter utbildningsinterventionen. Utbildningsinterventionen (studie I) ledde till att patienterna fick större mängd opioider samt en signifikant minskning av smärtan. Sjuksköterskorna från intensivvårds- och vårdavdelningarna fick värdera opioiddoser vilka relaterades till noterade doser enligt patientjournalen. Det framkom att doserna som sjuksköterskorna ansåg att de gav var större jämfört med vad som dokumenterats i journalerna. Doserna enligt journalen var mindre än generella direktiv. <br/>I kvinnornas berättelser (studie II) framkom en ovilja gentemot att opioider. Denna ovilja kunde vara generell eller på grund av illamående. I berättelserna var illamåendet ett besvärande symtom, ibland värre än smärtan. Intervjumaterialet visade att kvinnor ansträngde sig för att stå ut med sin smärta genom olika kognitiva eller fysiska strategier. Materialet visade också att inte känt sig respektfullt bemötta.<br/><br/>Konklusion<br/>Studierna visade att patienter upplever, mild till outhärdlig, smärta efter Thoraxkirurgi via sternotomi. En dags utbildning för sjuksköterskor ledde till signifikant minskning av patienternas skattade smärta. Kvinnorna försökte uthärda svår smärta och det fanns en ovilja gentemot opioider. Illamående var ett betydande problem bland kvinnorna och relaterades ofta till opioidbehandling. Fyra av 25 kvinnor hade kvarvarande smärta cirka sex månader efter ingreppet.<br/><br/>Nyckelord<br/>Postoperativ smärta, långvarig smärta, kunskaper om smärta, thoraxkirurgi via sternotomi, kvinnor, VAS.<br/>}},
 author    = {{Dahlman, Gull-Britt}},
 keywords   = {{Postoperativ smärta, långvarig smärta, kunskaper om smärta, thoraxkirurgi via sternotomi, kvinnor, VAS.}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Licentiate Thesis}},
 publisher  = {{Lund University: Faculty of Medicine}},
 title    = {{Postoperativ smärta efter thoraxkirurgi via sternotomi}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/23008154/Kappan.pdf}},
 year     = {{2017}},
}