Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Biologisk mångfald i urbana miljöer : förutsättningar, fördelar och förvaltning

Persson, Anna S. LU and Smith, Henrik G. LU (2014) In CEC Syntes
Abstract (Swedish)
Den ökande urbaniseringen leder till att städer breder ut sig över om-givande landskap, med förlust av jordbruksmark och naturmiljöer som följd. Ambitionen att städer inte skall breda ut sig leder istället till att kvarvarande naturliga, obebyggda och övergivna miljöer inom städer får stryka på foten till förmån för förtätad bebyggelse och infrastruktur. Urbaniseringen går på så sätt ut över biologisk mångfald, vilket hotar både skyddsvärda arter och de ekosystemtjänster som gynnar människors välbefinnande. Att bevara, skapa och sköta naturmiljöer i städer kan vara ett effektivt sätt att förvalta både urban biologisk mångfald och eko-systemtjänster.

Biologisk mångfald bör ses som något föränderligt som påverkas av såväl den lokala... (More)
Den ökande urbaniseringen leder till att städer breder ut sig över om-givande landskap, med förlust av jordbruksmark och naturmiljöer som följd. Ambitionen att städer inte skall breda ut sig leder istället till att kvarvarande naturliga, obebyggda och övergivna miljöer inom städer får stryka på foten till förmån för förtätad bebyggelse och infrastruktur. Urbaniseringen går på så sätt ut över biologisk mångfald, vilket hotar både skyddsvärda arter och de ekosystemtjänster som gynnar människors välbefinnande. Att bevara, skapa och sköta naturmiljöer i städer kan vara ett effektivt sätt att förvalta både urban biologisk mångfald och eko-systemtjänster.

Biologisk mångfald bör ses som något föränderligt som påverkas av såväl den lokala miljöns kvalitet som av ekologiska processer på större skalor i tid och rum. Att gynna biologisk mångfald handlar därför om att bevara och sköta befintliga värdefulla miljöer, samt om att skapa ett varierande nätverk av dessa miljöer med t.ex. parker, industritomter och infrastruktur.

Rapporten beskriver hur väl underbyggda landskapsekologiska teorier om fragmentering och konnektivitet kan användas för att bättre införliva frågor om urban biologisk mångfald i en långsiktig stadsplanering och visar genom exempel på åtgärder hur detta kan genomföras i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
CEC Syntes
issue
2
pages
71 pages
publisher
Lund University
ISBN
978-91-981577-2-7
language
Swedish
LU publication?
yes
id
d9a69e3a-93f9-41aa-b5f5-51e255b1ba66
date added to LUP
2019-06-12 11:21:49
date last changed
2021-06-13 22:47:40
@techreport{d9a69e3a-93f9-41aa-b5f5-51e255b1ba66,
 abstract   = {Den ökande urbaniseringen leder till att städer breder ut sig över om-givande landskap, med förlust av jordbruksmark och naturmiljöer som följd. Ambitionen att städer inte skall breda ut sig leder istället till att kvarvarande naturliga, obebyggda och övergivna miljöer inom städer får stryka på foten till förmån för förtätad bebyggelse och infrastruktur. Urbaniseringen går på så sätt ut över biologisk mångfald, vilket hotar både skyddsvärda arter och de ekosystemtjänster som gynnar människors välbefinnande. Att bevara, skapa och sköta naturmiljöer i städer kan vara ett effektivt sätt att förvalta både urban biologisk mångfald och eko-systemtjänster.<br/><br/>Biologisk mångfald bör ses som något föränderligt som påverkas av såväl den lokala miljöns kvalitet som av ekologiska processer på större skalor i tid och rum. Att gynna biologisk mångfald handlar därför om att bevara och sköta befintliga värdefulla miljöer, samt om att skapa ett varierande nätverk av dessa miljöer med t.ex. parker, industritomter och infrastruktur.<br/><br/>Rapporten beskriver hur väl underbyggda landskapsekologiska teorier om fragmentering och konnektivitet kan användas för att bättre införliva frågor om urban biologisk mångfald i en långsiktig stadsplanering och visar genom exempel på åtgärder hur detta kan genomföras i praktiken.},
 author    = {Persson, Anna S. and Smith, Henrik G.},
 institution = {Lund University},
 isbn     = {978-91-981577-2-7},
 language   = {swe},
 number    = {2},
 series    = {CEC Syntes},
 title    = {Biologisk mångfald i urbana miljöer : förutsättningar, fördelar och förvaltning},
 year     = {2014},
}