Advanced

Vägar mot ett hållbart digitalt arbetsliv

Rosengren, Calle LU ; Bergman, Ann and Palm, Kristina (2017) Forum för arbetslivsforskning (FALF)
Abstract (Swedish)
Bärbara datorer och smarta telefoner har kommit att utmana arbetets traditionella gränser och bidragit till nya former att kombinera arbete med övrigt liv. När arbete sker på bekostnad av engagemang i den privata sfären, leder det ofta till upplevelser av stress och rollkon ikter, sk ”spillover”. ”Spillover” är en riskfaktor för hälsa och välbe nnande, men forskningen har ännu luckor för hur denna risk kan hanteras av såväl enskilda individer som organisationer. Detta papper baseras på ett pågående AFA- nansierat forskningsprojekt där det övergripande syftet är att utveckla riktlinjer för hur organisationer kan arbeta för ett hållbart digitalt arbetsliv med särskilt fokus på att kvinnor och män i olika livsfaser ges goda förutsättningar... (More)
Bärbara datorer och smarta telefoner har kommit att utmana arbetets traditionella gränser och bidragit till nya former att kombinera arbete med övrigt liv. När arbete sker på bekostnad av engagemang i den privata sfären, leder det ofta till upplevelser av stress och rollkon ikter, sk ”spillover”. ”Spillover” är en riskfaktor för hälsa och välbe nnande, men forskningen har ännu luckor för hur denna risk kan hanteras av såväl enskilda individer som organisationer. Detta papper baseras på ett pågående AFA- nansierat forskningsprojekt där det övergripande syftet är att utveckla riktlinjer för hur organisationer kan arbeta för ett hållbart digitalt arbetsliv med särskilt fokus på att kvinnor och män i olika livsfaser ges goda förutsättningar att förena arbete och övrigt liv. I nära samarbete med två globala företag genomförs en explorativ loggboks- och intervjustudie med anställda, anställdas familjer samt chefer och HR om hur de hanterar det digitala arbetslivets utmaningar. Resultaten från projektet förväntas bidra till att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbete inklusive den arbetsmiljö och de arbetsvillkor som chefer normalt inte ser och har kontroll över, det vill säga utanför kontorets väggar och den normala arbetstiden, som ingår i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbets- miljö. I pappret presenteras preliminära resultat från loggboksstudien som genomförs på cirka 40-50 anställda med möjlighet att förlägga delar av sitt arbete utanför arbetsplatsen och utanför normal kontorsarbetstid. Respondenterna ska under en vecka föra en analog loggbok där de anger hur de 1) under normal kontorsarbetstid genomför privatrelaterade uppgifter (exempel- vis talar i telefon med partner/barn eller bokar läkartid) och 2) utanför normal kontorsarbetstid genomför arbetsuppgifter (exempelvis läser och/eller svarar på mail i telefonen, förbereder ett möte i datorn). Loggboken innehåller vilken typ av uppgift som genomförts, med vilka digitala hjälpmedel den genomförts, hur lång tid den tagit, när och var den genomförts, vilka andra personer som varit närvarande i rummet när den genomförts, varför den genomförts och med vilken känsla den genomförts. Loggboksmaterialet analyseras utifrån dimensioner som kön, livs- fas och upplevelser av relationen mellan arbetsliv och privatliv, samt arbetsvillkor och välbefinnande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
published
subject
conference name
Forum för arbetslivsforskning (FALF)
conference location
Alnarp, Sweden
conference dates
2017-06-13 - 2017-06-15
language
Swedish
LU publication?
yes
id
dc634c13-f0e2-4217-997c-281ca12da587
date added to LUP
2017-08-23 19:12:38
date last changed
2018-11-21 21:34:02
@misc{dc634c13-f0e2-4217-997c-281ca12da587,
 abstract   = {Bärbara datorer och smarta telefoner har kommit att utmana arbetets traditionella gränser och bidragit till nya former att kombinera arbete med övrigt liv. När arbete sker på bekostnad av engagemang i den privata sfären, leder det ofta till upplevelser av stress och rollkon ikter, sk ”spillover”. ”Spillover” är en riskfaktor för hälsa och välbe nnande, men forskningen har ännu luckor för hur denna risk kan hanteras av såväl enskilda individer som organisationer. Detta papper baseras på ett pågående AFA- nansierat forskningsprojekt där det övergripande syftet är att utveckla riktlinjer för hur organisationer kan arbeta för ett hållbart digitalt arbetsliv med särskilt fokus på att kvinnor och män i olika livsfaser ges goda förutsättningar att förena arbete och övrigt liv. I nära samarbete med två globala företag genomförs en explorativ loggboks- och intervjustudie med anställda, anställdas familjer samt chefer och HR om hur de hanterar det digitala arbetslivets utmaningar. Resultaten från projektet förväntas bidra till att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbete inklusive den arbetsmiljö och de arbetsvillkor som chefer normalt inte ser och har kontroll över, det vill säga utanför kontorets väggar och den normala arbetstiden, som ingår i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbets- miljö. I pappret presenteras preliminära resultat från loggboksstudien som genomförs på cirka 40-50 anställda med möjlighet att förlägga delar av sitt arbete utanför arbetsplatsen och utanför normal kontorsarbetstid. Respondenterna ska under en vecka föra en analog loggbok där de anger hur de 1) under normal kontorsarbetstid genomför privatrelaterade uppgifter (exempel- vis talar i telefon med partner/barn eller bokar läkartid) och 2) utanför normal kontorsarbetstid genomför arbetsuppgifter (exempelvis läser och/eller svarar på mail i telefonen, förbereder ett möte i datorn). Loggboken innehåller vilken typ av uppgift som genomförts, med vilka digitala hjälpmedel den genomförts, hur lång tid den tagit, när och var den genomförts, vilka andra personer som varit närvarande i rummet när den genomförts, varför den genomförts och med vilken känsla den genomförts. Loggboksmaterialet analyseras utifrån dimensioner som kön, livs- fas och upplevelser av relationen mellan arbetsliv och privatliv, samt arbetsvillkor och välbefinnande.},
 author    = {Rosengren, Calle and Bergman, Ann and Palm, Kristina },
 language   = {swe},
 location   = {Alnarp, Sweden},
 title    = {Vägar mot ett hållbart digitalt arbetsliv},
 year     = {2017},
}