Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Minne och manipulation : om det kollektiva minnets praktiker

Törnquist-Plewa, Barbara LU orcid and Rasch, Ingrid (2013) In CFE Conference Papers Series 6.
Abstract (Swedish)
Boken är ett resultat av tre symposier ordnade av Centrum för Europaforskning vid LU och NGO ” Citizens without Boundaries”, Syftet med symposierna var att inbjuda forskare och allmänheten till diskussion om det kollektiva minnets praktiker med fokus på hur de påverkar vår förmåga att kritiskt förhålla oss till historiska fakta och vårt sätt att se på den Andre.

Under det första symposiet avhandlades generellt förhållandet mellan minne, fakta och fiktion med empiriskt fokus på undersökningen av kristna förvrängningar och stereotyperingen av det judiska. De första fem artiklarna i volymen kommer från detta symposium. Den danska filosofen, Peter Kemps bidrag ”Fakta och fiktion” öppnar hela volymen eftersom den innehåller en... (More)
Boken är ett resultat av tre symposier ordnade av Centrum för Europaforskning vid LU och NGO ” Citizens without Boundaries”, Syftet med symposierna var att inbjuda forskare och allmänheten till diskussion om det kollektiva minnets praktiker med fokus på hur de påverkar vår förmåga att kritiskt förhålla oss till historiska fakta och vårt sätt att se på den Andre.

Under det första symposiet avhandlades generellt förhållandet mellan minne, fakta och fiktion med empiriskt fokus på undersökningen av kristna förvrängningar och stereotyperingen av det judiska. De första fem artiklarna i volymen kommer från detta symposium. Den danska filosofen, Peter Kemps bidrag ”Fakta och fiktion” öppnar hela volymen eftersom den innehåller en teoretiskt orienterad introduktion till symposiernas och volymens övergripande tema. Författaren diskuterar bland annat viktiga frågor om skillnaden mellan minne och historia samt minnets etik. Därefter följer bidrag av rabbinen Morton Narrowe och teologen Jesper Svartvik som behandlar förvrängningar av den judiska traditionen i det kristna minnet. Författaren och journalisten Göran Rosenberg samt teologen Jayne Svennungsson ansluter sedan till detta tema, men fokuserar på samspelet mellan det universella och det partikulära.

Det andra symposiet i serien behandlade minnets betydelse i den ryska kulturen och det politiska livet. Symposiets innehåll illustreras här av två bidrag. Det ena är skrivet av slavisten och kulturhistorikern Per Arne Bodin och visar hur minnet av olika historiska erfarenheter som t ex revolutionen, Gulag eller terrordådet i Beslan har förmedlats och bearbetats inom den ryska ortodoxa kyrkan, inte minst genom liturgin. Det andra bidraget, författat av historikern Kristian Gerner åskådliggör hur den sovjetiska kommunistiska makten tillägnade sig de väletablerade, religiösa, ryskortodoxa minnespraktikerna (former) och fyllde dem med ett nytt innehåll för att vinna stöd och legitimering.

Det tredje symposiet handlade om religionens roll i den politiska utvecklingen på Balkan samt den ständigt pågående manipulationen av det kollektiva minnet i denna region. Det exemplifieras i volymen med ett bidrag skrivet av historikern Evelina Kelbetcheva som tar upp hur det bulgariska kollektiva minnet har manipulerats till att betrakta turkar som bulgarers ”eviga fiende”. Relationen till det osmanska arvet och minnet av det är nämligen en mycket brännbar fråga för alla nationer på Balkan. Bidraget är skrivet på engelska, då författaren är en bulgarisk forskare utan kunskaper i svenska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
editor
LU orcid and Rasch, Ingrid
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Balkan, Ryssland, kollektivt minne, historiebruk, fakta och fiktion, judisk-kristna relationer
in
CFE Conference Papers Series
volume
6
pages
110 pages
publisher
Centrum for Europaforskning, Lunds Universitet
ISSN
1654-2185
language
Swedish
LU publication?
yes
id
df5e8aa1-6322-4822-af86-f93b9baf0061 (old id 4248536)
date added to LUP
2016-04-01 13:37:25
date last changed
2018-11-21 20:18:03
@book{df5e8aa1-6322-4822-af86-f93b9baf0061,
 abstract   = {{Boken är ett resultat av tre symposier ordnade av Centrum för Europaforskning vid LU och NGO ” Citizens without Boundaries”, Syftet med symposierna var att inbjuda forskare och allmänheten till diskussion om det kollektiva minnets praktiker med fokus på hur de påverkar vår förmåga att kritiskt förhålla oss till historiska fakta och vårt sätt att se på den Andre. <br/><br>
Under det första symposiet avhandlades generellt förhållandet mellan minne, fakta och fiktion med empiriskt fokus på undersökningen av kristna förvrängningar och stereotyperingen av det judiska. De första fem artiklarna i volymen kommer från detta symposium. Den danska filosofen, Peter Kemps bidrag ”Fakta och fiktion” öppnar hela volymen eftersom den innehåller en teoretiskt orienterad introduktion till symposiernas och volymens övergripande tema. Författaren diskuterar bland annat viktiga frågor om skillnaden mellan minne och historia samt minnets etik. Därefter följer bidrag av rabbinen Morton Narrowe och teologen Jesper Svartvik som behandlar förvrängningar av den judiska traditionen i det kristna minnet. Författaren och journalisten Göran Rosenberg samt teologen Jayne Svennungsson ansluter sedan till detta tema, men fokuserar på samspelet mellan det universella och det partikulära.<br/><br>
Det andra symposiet i serien behandlade minnets betydelse i den ryska kulturen och det politiska livet. Symposiets innehåll illustreras här av två bidrag. Det ena är skrivet av slavisten och kulturhistorikern Per Arne Bodin och visar hur minnet av olika historiska erfarenheter som t ex revolutionen, Gulag eller terrordådet i Beslan har förmedlats och bearbetats inom den ryska ortodoxa kyrkan, inte minst genom liturgin. Det andra bidraget, författat av historikern Kristian Gerner åskådliggör hur den sovjetiska kommunistiska makten tillägnade sig de väletablerade, religiösa, ryskortodoxa minnespraktikerna (former) och fyllde dem med ett nytt innehåll för att vinna stöd och legitimering.<br/><br>
Det tredje symposiet handlade om religionens roll i den politiska utvecklingen på Balkan samt den ständigt pågående manipulationen av det kollektiva minnet i denna region. Det exemplifieras i volymen med ett bidrag skrivet av historikern Evelina Kelbetcheva som tar upp hur det bulgariska kollektiva minnet har manipulerats till att betrakta turkar som bulgarers ”eviga fiende”. Relationen till det osmanska arvet och minnet av det är nämligen en mycket brännbar fråga för alla nationer på Balkan. Bidraget är skrivet på engelska, då författaren är en bulgarisk forskare utan kunskaper i svenska.}},
 editor    = {{Törnquist-Plewa, Barbara and Rasch, Ingrid}},
 issn     = {{1654-2185}},
 keywords   = {{Balkan; Ryssland; kollektivt minne; historiebruk; fakta och fiktion; judisk-kristna relationer}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Book Editor}},
 publisher  = {{Centrum for Europaforskning, Lunds Universitet}},
 series    = {{CFE Conference Papers Series}},
 title    = {{Minne och manipulation : om det kollektiva minnets praktiker}},
 volume    = {{6}},
 year     = {{2013}},
}