Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur förstå "och" i "vetenskap och beprövad erfarenhet"?

Persson, Johannes LU ; Anttila, Sten and Sahlin, Nils-Eric LU (2018) In Filosofisk tidskrift 39(1). p.44-54
Abstract (Swedish)
”Varje läkare, vare sig han är i allmän tjänst eller enskilt utövar läkaryrket, åligger att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet meddela patient de råd och, såvitt möjligt, den behandling, som patientens tillstånd fordrar,”

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet har åtminstone sedan 1800-talet följt svenska läkare, inte minst genom ovanstående bestämmelse i de läkarinstruktioner som gällde 1890-1994. Man tänker ofta på den som en ”relativt klar och preciserande bestämmelse” (SOU1989:60, 58), men både bestämmelsen och begreppet är numera så viktiga – för en mängd professioner – att man inte bör slå sig till ro med en känsla av lättnad.

En av svårigheterna med att förstå innebörden i begreppet... (More)
”Varje läkare, vare sig han är i allmän tjänst eller enskilt utövar läkaryrket, åligger att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet meddela patient de råd och, såvitt möjligt, den behandling, som patientens tillstånd fordrar,”

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet har åtminstone sedan 1800-talet följt svenska läkare, inte minst genom ovanstående bestämmelse i de läkarinstruktioner som gällde 1890-1994. Man tänker ofta på den som en ”relativt klar och preciserande bestämmelse” (SOU1989:60, 58), men både bestämmelsen och begreppet är numera så viktiga – för en mängd professioner – att man inte bör slå sig till ro med en känsla av lättnad.

En av svårigheterna med att förstå innebörden i begreppet består i att förstå hur de två komponenterna vetenskap och beprövad erfarenhet hänger ihop. Vad betyder det att en behandling ska vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet? Det är om denna betydelsefulla men svårgripbara konjunktion som denna text handlar. Den användning av vetenskap och beprövad erfarenhet som vi är intresserade av här är när en bestämmelse där begreppet ingår används som en måttstock eller standard för våra handlingar. Det finns många sätt att uttrycka en sådan standard. Man kan kräva att handlingen ska vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, eller att den ska vara förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet, och så vidare. Att det vi gör är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet betyder ju inte att det just nu finns vetenskapligt stöd för våra handlingar eller att vi kan legitimera dem genom att referera till beprövad erfarenhet. Förenlighetskravet är avsevärt svagare än enlighetskravet. Vi ska här utgå ifrån att det är speciellt intressant att förbättra vår förståelse av vad som krävs för att en behandling ska vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kravet är starkare än förenligt med men kanske svårare att precisera än i enlighet med. Det är en vanlig formulering när till exempel Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, granskar frågor som har med vetenskap och beprövad erfarenhet att göra, och den speglar också bestämmelsen läkarinstruktionen. Vår text vill alltså bidra med en analys av:

(VBE) X är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
vetenskap och beprövad erfarenhet, Evidence based medicine
in
Filosofisk tidskrift
volume
39
issue
1
pages
44 - 54
publisher
Thales
ISSN
0348-7482
project
Science and Proven Experience
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e0e83e18-ac9d-4770-bed1-24f5c4d49cf0
date added to LUP
2016-08-15 14:53:09
date last changed
2019-05-17 18:53:14
@article{e0e83e18-ac9d-4770-bed1-24f5c4d49cf0,
 abstract   = {”Varje läkare, vare sig han är i allmän tjänst eller enskilt utövar läkaryrket, åligger att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet meddela patient de råd och, såvitt möjligt, den behandling, som patientens tillstånd fordrar,”<br/><br/>Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet har åtminstone sedan 1800-talet följt svenska läkare, inte minst genom ovanstående bestämmelse i de läkarinstruktioner som gällde 1890-1994. Man tänker ofta på den som en ”relativt klar och preciserande bestämmelse” (SOU1989:60, 58), men både bestämmelsen och begreppet är numera så viktiga – för en mängd professioner – att man inte bör slå sig till ro med en känsla av lättnad.<br/><br/>En av svårigheterna med att förstå innebörden i begreppet består i att förstå hur de två komponenterna vetenskap och beprövad erfarenhet hänger ihop. Vad betyder det att en behandling ska vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet? Det är om denna betydelsefulla men svårgripbara konjunktion som denna text handlar. Den användning av vetenskap och beprövad erfarenhet som vi är intresserade av här är när en bestämmelse där begreppet ingår används som en måttstock eller standard för våra handlingar. Det finns många sätt att uttrycka en sådan standard. Man kan kräva att handlingen ska vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, eller att den ska vara förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet, och så vidare. Att det vi gör är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet betyder ju inte att det just nu finns vetenskapligt stöd för våra handlingar eller att vi kan legitimera dem genom att referera till beprövad erfarenhet. Förenlighetskravet är avsevärt svagare än enlighetskravet. Vi ska här utgå ifrån att det är speciellt intressant att förbättra vår förståelse av vad som krävs för att en behandling ska vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kravet är starkare än förenligt med men kanske svårare att precisera än i enlighet med. Det är en vanlig formulering när till exempel Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, granskar frågor som har med vetenskap och beprövad erfarenhet att göra, och den speglar också bestämmelsen läkarinstruktionen. Vår text vill alltså bidra med en analys av:<br/><br/>(VBE) X är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet},
 author    = {Persson, Johannes and Anttila, Sten and Sahlin, Nils-Eric},
 issn     = {0348-7482},
 language   = {swe},
 number    = {1},
 pages    = {44--54},
 publisher  = {Thales},
 series    = {Filosofisk tidskrift},
 title    = {Hur förstå "och" i "vetenskap och beprövad erfarenhet"?},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/10949445/Och_i_VBE_preprint_160815_slutgiltig.pdf},
 volume    = {39},
 year     = {2018},
}