Advanced

Projectification : The Trojan horse of local government

Fred, Mats LU (2018)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna avhandling är att begreppsliggöra projektifiering av offentlig sektor genom att besvara frågorna hur projektifiering yttrar sig i den kommunala praktiken och hur det påverkar kommunal organisering och kommunalt anställda. Avhandlingen är en institutionell etnografi som tar sin utgångspunkt i den svenska kommunen Eslöv och dess organisatoriska och institutionella omgivning. Med ett ”institutional logic” perspektiv och översättningsteori begripliggörs projektifiering som 1, spridning - vilket betonar den ökande användningen och utbredningen av projekt och projektidéer, 2, som omvandling och anpassning – vilket belyser processer för omvandling av "permanenta" organisatoriska aktiviteter till tillfälliga projekt och anpassning... (More)
Syftet med denna avhandling är att begreppsliggöra projektifiering av offentlig sektor genom att besvara frågorna hur projektifiering yttrar sig i den kommunala praktiken och hur det påverkar kommunal organisering och kommunalt anställda. Avhandlingen är en institutionell etnografi som tar sin utgångspunkt i den svenska kommunen Eslöv och dess organisatoriska och institutionella omgivning. Med ett ”institutional logic” perspektiv och översättningsteori begripliggörs projektifiering som 1, spridning - vilket betonar den ökande användningen och utbredningen av projekt och projektidéer, 2, som omvandling och anpassning – vilket belyser processer för omvandling av "permanenta" organisatoriska aktiviteter till tillfälliga projekt och anpassning av de omgivande organisatoriska strukturerna, samt 3, organisatoriskt kapacitetsbygge – vilket innebär att projektlogiken sprids i lokala organisationer, inte i första hand genom specifika projekt, utan genom olika praktiker som uppmuntrar projektlogiken, vilket förstärker den kommunala organisatoriska projektkapaciteten.
Tre slutsatser dras. Först måste projektifiering betraktas som något mer än ”en massa projekt”. För det andra är projekt inte "bara" organisatoriska transportörer av någonting, utan tekniker, verktyg och praktiker som oberoende av projektmål producerar effekter av sig själva. För det tredje är det praktiska resultatet av projektlogiken mer influerade av de rationella och tekniska aspekterna av projektet än de innovativa och flexibla aspekterna. På så vis tycks den kommunala byråkratin bekämpa byråkratin med mer byråkrati.
(Less)
Abstract
This thesis aims to conceptualize local government projectification by answering the questions of how projectification is manifested in practice, and what the consequences of the project logic are for local government organizations and their employees. An institutional ethnography is conducted in the Swedish municipality of Eslöv and its organizational and institutional surroundings. Through an institutional logic perspective informed by translation theory, local government projectification is conceptualized as a process of proliferation, transformation and adaptation, as well as organizational capacity building. Projectification as proliferation emphasizes the increasing use and diffusion of projects and project ideas. Projectification as... (More)
This thesis aims to conceptualize local government projectification by answering the questions of how projectification is manifested in practice, and what the consequences of the project logic are for local government organizations and their employees. An institutional ethnography is conducted in the Swedish municipality of Eslöv and its organizational and institutional surroundings. Through an institutional logic perspective informed by translation theory, local government projectification is conceptualized as a process of proliferation, transformation and adaptation, as well as organizational capacity building. Projectification as proliferation emphasizes the increasing use and diffusion of projects and project ideas. Projectification as transformation and adaptation highlights processes of transformation of “permanent” ordinary organizational activities to temporary projects, and adaptation in the surrounding organizations and structures. Projectification as organizational capacity building implies that the project logic diffuses in local government organizations, not primarily through specific projects, but through practices encouraging the project logic, which reinforces the organizational project capacity of local government. Three conclusions are drawn. First, projectification must be regarded as something more than many projects. Second, projects are not “just” vehicles carrying something forward, but techniques, tools and practices that produce specific effects of their own, independently of their stated objectives or aims ascribed to them.Third, the practical outcome of the project logic is more related to the rational and technical aspects of the project as a form than the innovative and flexible aspects of the project as a process. Hence, local government bureaucracy appears to be battle bureaucracy with more bureaucracy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Montin, Stig, University of Gothenburg
organization
alternative title
Projektifiering : offentlig sektors trojanska häst
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Projektifiering, kommuner, institutional logic, översättning, action net, Projectification, local goverment, institutional logic, translation, action net
pages
230 pages
defense location
Niagara, auditorium NI:COE11, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö
defense date
2018-02-16 10:15
ISBN
978-91-7753-453-2
978-91-7753-452-5
language
English
LU publication?
yes
id
e11a163b-eda3-4252-9c52-6cec01c9ef0b
date added to LUP
2018-01-08 15:50:43
date last changed
2018-05-29 12:17:34
@phdthesis{e11a163b-eda3-4252-9c52-6cec01c9ef0b,
 abstract   = {This thesis aims to conceptualize local government projectification by answering the questions of how projectification is manifested in practice, and what the consequences of the project logic are for local government organizations and their employees. An institutional ethnography is conducted in the Swedish municipality of Eslöv and its organizational and institutional surroundings. Through an institutional logic perspective informed by translation theory, local government projectification is conceptualized as a process of proliferation, transformation and adaptation, as well as organizational capacity building. Projectification as proliferation emphasizes the increasing use and diffusion of projects and project ideas. Projectification as transformation and adaptation highlights processes of transformation of “permanent” ordinary organizational activities to temporary projects, and adaptation in the surrounding organizations and structures. Projectification as organizational capacity building implies that the project logic diffuses in local government organizations, not primarily through specific projects, but through practices encouraging the project logic, which reinforces the organizational project capacity of local government. Three conclusions are drawn. First, projectification must be regarded as something more than many projects. Second, projects are not “just” vehicles carrying something forward, but techniques, tools and practices that produce specific effects of their own, independently of their stated objectives or aims ascribed to them.Third, the practical outcome of the project logic is more related to the rational and technical aspects of the project as a form than the innovative and flexible aspects of the project as a process. Hence, local government bureaucracy appears to be battle bureaucracy with more bureaucracy.},
 author    = {Fred, Mats},
 isbn     = {978-91-7753-453-2},
 keyword   = {Projektifiering,kommuner,institutional logic,översättning,action net,Projectification,local goverment,institutional logic,translation,action net},
 language   = {eng},
 month    = {01},
 pages    = {230},
 school    = {Lund University},
 title    = {Projectification : The Trojan horse of local government},
 year     = {2018},
}