Advanced

Återställandets konst - Svenska frivilliga läkares erfarenheter av militärmedicin i utländska krig 1864–1964

Bro, Tomas LU (2017)
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sverige är besparat från direkt inblandning i krig sedan 200 år.
Under samma tid har svenska läkare vid flera tillfällen medverkat i utländska
konflikter. Samlade studier om dessa individer har hittills saknats.
Frågeställning: Vad har motiverat svenska läkare att delta i utländska
konflikters militärsjukvård? Vad har de uträttat och hur har de tolkat sina
erfarenheter?
Material: Studien inkluderar alla konflikter där svenska läkare verkat inom
militärsjukvården från 1864 till 1964. Primära källor har inkluderat
arkivmaterial som rapporter, brev och dagböcker samt tryckta källor som
biografier och matriklar. Därtill har en stor mängd historievetenskaplig
sekundärlitteratur som böcker och... (More)
Bakgrund: Sverige är besparat från direkt inblandning i krig sedan 200 år.
Under samma tid har svenska läkare vid flera tillfällen medverkat i utländska
konflikter. Samlade studier om dessa individer har hittills saknats.
Frågeställning: Vad har motiverat svenska läkare att delta i utländska
konflikters militärsjukvård? Vad har de uträttat och hur har de tolkat sina
erfarenheter?
Material: Studien inkluderar alla konflikter där svenska läkare verkat inom
militärsjukvården från 1864 till 1964. Primära källor har inkluderat
arkivmaterial som rapporter, brev och dagböcker samt tryckta källor som
biografier och matriklar. Därtill har en stor mängd historievetenskaplig
sekundärlitteratur som böcker och artiklar använts.
Metod: Fyra av konflikterna har studerats mer utförligt. Dessa utgör
avhandlingens delarbeten: dansk-tyska kriget 1894, Boerkriget 1899–1902,
finska vinterkriget 1939–1940, samt Kongokrisen 1960–1964. För de övriga
sex konflikterna har ytligare redogörelser sammanställts. Frågeställningarna
har sedan applicerats på samtliga konflikter för att identifiera vad som
förändrats och vad som förblivit oförändrat.
Resultat: Deltagandet har skett i ett samspel av kunskapsinhämtning,
sympatier och ren äventyrslust. Insatserna har ofta inneburit en risk vilken
ökat i och med flygattacker mot sjukvårdsinrättningar och konflikter utan
front. Trots en förhoppning om neutral sjukvård har detta ofta varit svårt att
uppnå. Erfarenheterna har ofta upplevts som meningsfulla men har ibland
också kunnat leda till kvarvarande nedstämdhet.
Slutsatser: Denna historiska studie ger redskap att förstå och påverka
liknande händelser i vår egen tid. Den kan därför ha betydelse för att lindra
nöd och öka säkerhet för sjukvårdspersonal i en nutida konfliktfylld värld. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • docent von Schreeb, Johan, Karolinska institutet, Stockholm
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
history of medicine, International cooperation, Neutrality, Military, Nursing, Red Cross, War Studies
pages
78 pages
publisher
Lund University, Faculty of Medicine
defense location
Föreläsningssal F2, Centralblocket, Skånes Universitetssjukhus i Lund
defense date
2017-12-01 09:00
ISBN
1652-8220
978-91-7619-504-8
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e71ce793-2b80-46ff-b31c-08fb7f83a956
date added to LUP
2017-11-15 10:58:54
date last changed
2018-11-21 21:36:03
@phdthesis{e71ce793-2b80-46ff-b31c-08fb7f83a956,
 abstract   = {Bakgrund: Sverige är besparat från direkt inblandning i krig sedan 200 år.<br/>Under samma tid har svenska läkare vid flera tillfällen medverkat i utländska<br/>konflikter. Samlade studier om dessa individer har hittills saknats.<br/>Frågeställning: Vad har motiverat svenska läkare att delta i utländska<br/>konflikters militärsjukvård? Vad har de uträttat och hur har de tolkat sina<br/>erfarenheter?<br/>Material: Studien inkluderar alla konflikter där svenska läkare verkat inom<br/>militärsjukvården från 1864 till 1964. Primära källor har inkluderat<br/>arkivmaterial som rapporter, brev och dagböcker samt tryckta källor som<br/>biografier och matriklar. Därtill har en stor mängd historievetenskaplig<br/>sekundärlitteratur som böcker och artiklar använts.<br/>Metod: Fyra av konflikterna har studerats mer utförligt. Dessa utgör<br/>avhandlingens delarbeten: dansk-tyska kriget 1894, Boerkriget 1899–1902,<br/>finska vinterkriget 1939–1940, samt Kongokrisen 1960–1964. För de övriga<br/>sex konflikterna har ytligare redogörelser sammanställts. Frågeställningarna<br/>har sedan applicerats på samtliga konflikter för att identifiera vad som<br/>förändrats och vad som förblivit oförändrat.<br/>Resultat: Deltagandet har skett i ett samspel av kunskapsinhämtning,<br/>sympatier och ren äventyrslust. Insatserna har ofta inneburit en risk vilken<br/>ökat i och med flygattacker mot sjukvårdsinrättningar och konflikter utan<br/>front. Trots en förhoppning om neutral sjukvård har detta ofta varit svårt att<br/>uppnå. Erfarenheterna har ofta upplevts som meningsfulla men har ibland<br/>också kunnat leda till kvarvarande nedstämdhet.<br/>Slutsatser: Denna historiska studie ger redskap att förstå och påverka<br/>liknande händelser i vår egen tid. Den kan därför ha betydelse för att lindra<br/>nöd och öka säkerhet för sjukvårdspersonal i en nutida konfliktfylld värld.},
 author    = {Bro, Tomas},
 isbn     = {1652-8220},
 keyword   = {history of medicine,International cooperation,Neutrality,Military,Nursing,Red Cross,War Studies},
 language   = {swe},
 pages    = {78},
 publisher  = {Lund University, Faculty of Medicine},
 school    = {Lund University},
 title    = {Återställandets konst - Svenska frivilliga läkares erfarenheter av militärmedicin i utländska krig 1864–1964},
 year     = {2017},
}