Advanced

Att äga framtiden : Perspektiv på kommunal utveckling

Syssner, Josefina; Ramberg, Ulf LU and Hägglund, Sören (2017)
Abstract (Swedish)
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har i två decennier verkat som ett centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet. CKS bedriver forskning med målet att fördjupa strategiskt relevant kunskap för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom akademiska fora och genom samverkan med kommuner och regioner. Genom det långsiktiga stödet från Linköpings universitet och kommunerna i Östergötland har kännedom om CKS verksamhet spridits och vi har kunnat erfara att vi utvecklats i riktning mot att etablera oss som ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning.

I samband med att CKS fyller tjugo år vill vi stanna upp och reflektera över den brytningstid som vi uppfattar att svenska... (More)
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har i två decennier verkat som ett centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet. CKS bedriver forskning med målet att fördjupa strategiskt relevant kunskap för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom akademiska fora och genom samverkan med kommuner och regioner. Genom det långsiktiga stödet från Linköpings universitet och kommunerna i Östergötland har kännedom om CKS verksamhet spridits och vi har kunnat erfara att vi utvecklats i riktning mot att etablera oss som ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning.

I samband med att CKS fyller tjugo år vill vi stanna upp och reflektera över den brytningstid som vi uppfattar att svenska kommuner befinner sig i. Det finns en offentlig diskussion och debatt om vilken väg kommunerna ska ta och den debatten vill vi delta i. Detta är bakgrunden till denna antologi, till vilken ett 30-tal författare som alla har stor erfarenhet av kommunala frågor har bjudits in. Forskare, experter, journalister, politiker och tjänstepersoner skriver alla om frågor som rör kommunernas framtid.

Författarna behandlar olika frågor som i dag hamnar högt uppe på kommunernas agendor; förutsättningarna för lokal demokrati, spänningar mellan stad och land, global uppvärmning, lokal utveckling och näringslivsutveckling, migration och integration och effekterna av demografisk förändring. Genom att låta författarna diskutera och reflektera kring dessa frågor hoppas vi att den här antologin bidrar till en kunskapsbaserad, nyanserad och konstruktiv framtidsdiskussion. Vår förhoppning är att antologin ska komma att läsas av politiker, tjänstepersoner, experter, lärare, studenter, journalister och andra som är intresserade av de frågor som boken behandlar. (Less)
Abstract
The municipalities of Sweden are in motion. Some are growing strongly, while others shrink. The population's composition changes. The municipalities are becoming more different, which raises questions about structure and self-government.
Climate and sustainability issues will be more central and how should the municipalities be governed in order to meet future demands for financial stability,democracy and development? This book is a collection of studies and reflections from 30 authors about the future of Swedish municipalities.
Please use this url to cite or link to this publication:
editor
Syssner, Josefina; LU and Hägglund, Sören
organization
alternative title
To own the future : Perspectives on the development in local government
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
pages
243 pages
publisher
Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, Linköping
ISBN
978-91-7685-420-4
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e84ca8da-553e-44e5-877c-d957a02bca5d
alternative location
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-142783
date added to LUP
2017-11-17 13:09:12
date last changed
2018-11-21 21:36:07
@book{e84ca8da-553e-44e5-877c-d957a02bca5d,
 abstract   = {The municipalities of Sweden are in motion. Some are growing strongly, while others shrink. The population's composition changes. The municipalities are becoming more different, which raises questions about structure and self-government. <br/>Climate and sustainability issues will be more central and how should the municipalities be governed in order to meet future demands for financial stability,democracy and development? This book is a collection of studies and reflections from 30 authors about the future of Swedish municipalities. <br/>},
 editor    = {Syssner, Josefina and Ramberg, Ulf and Hägglund, Sören},
 isbn     = {978-91-7685-420-4},
 language   = {swe},
 month    = {10},
 note     = {Book Editor},
 pages    = {243},
 publisher  = {Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, Linköping},
 title    = {Att äga framtiden : Perspektiv på kommunal utveckling},
 year     = {2017},
}