Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Verktyg för optimering av byggtorkning

Brander, Peter LU (2009)
Abstract (Swedish)
För att bättre kunna kostnadsoptimera byggtorkningar har ett optimeringsverktyg innefattande ett antal olika beräknings och bedömningsparametrar tagits fram. Byggtorkning innefattar stora kostnader för energi, provisorier och kontroller. Vid misslyckade byggtorkningar adderas det ytterligare kostnader via fuktskador samt ökade omkostnader på grund av byggtorkningar som drar ut på tiden. Alternativet till torkning är att använda robusta system som inte behöver torkas eller som säkerställer en torr produktionskedja där material aldrig blir för fuktiga. Robusta

system innebär oftast ökade investeringskostnader, t ex robustare material och tält, även om totalkostnaden för byggtorkningen kan bli lägre.

Antalet parametrar som... (More)
För att bättre kunna kostnadsoptimera byggtorkningar har ett optimeringsverktyg innefattande ett antal olika beräknings och bedömningsparametrar tagits fram. Byggtorkning innefattar stora kostnader för energi, provisorier och kontroller. Vid misslyckade byggtorkningar adderas det ytterligare kostnader via fuktskador samt ökade omkostnader på grund av byggtorkningar som drar ut på tiden. Alternativet till torkning är att använda robusta system som inte behöver torkas eller som säkerställer en torr produktionskedja där material aldrig blir för fuktiga. Robusta

system innebär oftast ökade investeringskostnader, t ex robustare material och tält, även om totalkostnaden för byggtorkningen kan bli lägre.

Antalet parametrar som är kostnadsdrivande i en byggtorkning är många och

flertalet av dem har stora variationer. Därför blir spannet av möjliga kostnadsutfall stort. I studien har kostnadsdrivande parametrar identifierats och kvantifierats. I optimeringsverktyget kan, olika angreppssätt i produktionen bedömas mot varandra, utvecklingen av klimatskalet över tid hanteras, tur och otur med väder hanteras, förväntade torkmiljöer bedömas samt energibehov bedömas. För att få en rimlig tidsåtgång för hantering av indata och beräkningar i verktyget har de

flesta beräkningsmodeller och indata förenklats grovt vilket ger stora möjliga felkällor. Gjorda förenklingar och möjliga felkällor beskrivs i studien. Ett antal slutsatser redovisas angående kostnadsdrivande parametrar i en byggtorkning. Den viktigaste slutsatsen är att byggnaden måste vara tillräckligt lufttät i klimatskalet om en bra torkmiljö ska kunna skapas med rimliga insatser. Behov av förbättringar i ptimeringsverktyget samt rekommenderade vidare forskningsinsatser presenteras.

Inom studien har även ett kontrollsystem för torkmiljöer utvecklats. Kontrollerna ger en förbättrad möjlighet att styra torkmiljön baserat på fakta. Kontrollsystemet har i olika utvecklingsfaser testats på arbetsplatser och innefattar ett antal mättekniker. Målet har varit att få fram ett enkelt kontrollsystem som kan användas av personal på byggarbetsplatsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
konstroller, fukt, kostnader, byggkonstruktioner, byggnadskonstruktion, controls, tools, system, risks, costs, Building materials, optimizing, drying, Building construction, byggnadsmaterial, moisture, byggtorkning, verktyg
pages
101 pages
publisher
Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola
external identifiers
 • other:TVBM-3148
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e85c34ef-7774-403f-b1e0-b49f9b3e20c4 (old id 1301159)
date added to LUP
2016-04-01 14:48:47
date last changed
2018-11-21 20:30:21
@misc{e85c34ef-7774-403f-b1e0-b49f9b3e20c4,
 abstract   = {{För att bättre kunna kostnadsoptimera byggtorkningar har ett optimeringsverktyg innefattande ett antal olika beräknings och bedömningsparametrar tagits fram. Byggtorkning innefattar stora kostnader för energi, provisorier och kontroller. Vid misslyckade byggtorkningar adderas det ytterligare kostnader via fuktskador samt ökade omkostnader på grund av byggtorkningar som drar ut på tiden. Alternativet till torkning är att använda robusta system som inte behöver torkas eller som säkerställer en torr produktionskedja där material aldrig blir för fuktiga. Robusta<br/><br>
system innebär oftast ökade investeringskostnader, t ex robustare material och tält, även om totalkostnaden för byggtorkningen kan bli lägre.<br/><br>
Antalet parametrar som är kostnadsdrivande i en byggtorkning är många och<br/><br>
flertalet av dem har stora variationer. Därför blir spannet av möjliga kostnadsutfall stort. I studien har kostnadsdrivande parametrar identifierats och kvantifierats. I optimeringsverktyget kan, olika angreppssätt i produktionen bedömas mot varandra, utvecklingen av klimatskalet över tid hanteras, tur och otur med väder hanteras, förväntade torkmiljöer bedömas samt energibehov bedömas. För att få en rimlig tidsåtgång för hantering av indata och beräkningar i verktyget har de<br/><br>
flesta beräkningsmodeller och indata förenklats grovt vilket ger stora möjliga felkällor. Gjorda förenklingar och möjliga felkällor beskrivs i studien. Ett antal slutsatser redovisas angående kostnadsdrivande parametrar i en byggtorkning. Den viktigaste slutsatsen är att byggnaden måste vara tillräckligt lufttät i klimatskalet om en bra torkmiljö ska kunna skapas med rimliga insatser. Behov av förbättringar i ptimeringsverktyget samt rekommenderade vidare forskningsinsatser presenteras.<br/><br>
Inom studien har även ett kontrollsystem för torkmiljöer utvecklats. Kontrollerna ger en förbättrad möjlighet att styra torkmiljön baserat på fakta. Kontrollsystemet har i olika utvecklingsfaser testats på arbetsplatser och innefattar ett antal mättekniker. Målet har varit att få fram ett enkelt kontrollsystem som kan användas av personal på byggarbetsplatsen.}},
 author    = {{Brander, Peter}},
 keywords   = {{konstroller; fukt; kostnader; byggkonstruktioner; byggnadskonstruktion; controls; tools; system; risks; costs; Building materials; optimizing; drying; Building construction; byggnadsmaterial; moisture; byggtorkning; verktyg}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Licentiate Thesis}},
 publisher  = {{Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola}},
 title    = {{Verktyg för optimering av byggtorkning}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4183715/1301398.pdf}},
 year     = {{2009}},
}