Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Folkrätt och krigsvetenskap

Haupt, Dirk Roland LU (2020)
Abstract
This second edition’s fourteen chapters—thirteen of which have been published previously as articles in volumes 218–223 (2014–2019) of the “Proceedings and Journal of the Royal Swedish Academy of Military Sciences”—deal with selected international law issues concerning the use of force, nuclear nonproliferation, arms control, intelligence and cyber operations, armed conflicts as well as the relationship between military doctrine and international law, in particular with regard to the People’s Liberation Army in China. The book is published as a PDF e-book to simplify the updating of the content and the insertion of new chapters.
Abstract (Swedish)
I denna andra upplagas fjorton kapitel – varav tretton publicerats tidigare som artiklar i årgångarna 218-223 (2014-2019) av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift – behandlas valda spörsmål rörande våldsanvändningens, den nukleära icke-spridningens, rustningskontrollens, underrättelseverksamhetens och cyberoperationers folkrätt, krigets lagar samt förhållandet mellan militär doktrin och folkrätt, i synnerhet med avseende på Folkets befrielsearmé i Kina. Boken ges ut som PDF-e-bok för att förenkla innehållets ajourförande och tillägg av nya kapitel.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
International Law and War Sciences
publishing date
type
Book/Report
publication status
in press
subject
keywords
Folkrätt, Den nukleära icke-spridningens folkrätt, Rustningskontrollens folkrätt, Underrättelseverksamhet, Cyberoperationers folkrätt, Krigets lagar, Kinas folkrättsövertygelse, Krigsvetenskap, Nato, Missilförsvar, Autonoma vapensystem, Militär doktrin och folkrätt, Kinas militära strategier, Kinas försvarsmakt (Folkets befrielsearmé), Våldsanvändningens folkrätt, Public international law, Nuclear nonproliferation, Arms control, Intelligence operations, Cyber operations, Law of armed conflict, War sciences, NATO, Missile defense, Autonomous weapon systems, Military doctrine and international law, China's armed forces (People's Liberation Army), Chinese international law strategy, International Law, Use of force
edition
2
pages
224 pages
publisher
Jus Gentium
ISBN
978-91-986003-6-0
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
The first edition (2018) was published under the title "International Law and War Sciences: Ten Articles Published in 'Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift | Proceedings and Journal of the Royal Swedish Academy of War Sciences,' 2014-2017" (ISBN 978-91-639-6305-6).
id
e87b388d-6f0a-47d0-bb41-2fae9f8124d6
date added to LUP
2020-07-18 10:34:41
date last changed
2020-07-21 07:53:22
@book{e87b388d-6f0a-47d0-bb41-2fae9f8124d6,
 abstract   = {{This second edition’s fourteen chapters—thirteen of which have been published previously as articles in volumes 218–223 (2014–2019) of the “Proceedings and Journal of the Royal Swedish Academy of Military Sciences”—deal with selected international law issues concerning the use of force, nuclear nonproliferation, arms control, intelligence and cyber operations, armed conflicts as well as the relationship between military doctrine and international law, in particular with regard to the People’s Liberation Army in China. The book is published as a PDF e-book to simplify the updating of the content and the insertion of new chapters.}},
 author    = {{Haupt, Dirk Roland}},
 isbn     = {{978-91-986003-6-0}},
 keywords   = {{Folkrätt; Den nukleära icke-spridningens folkrätt; Rustningskontrollens folkrätt; Underrättelseverksamhet; Cyberoperationers folkrätt; Krigets lagar; Kinas folkrättsövertygelse; Krigsvetenskap; Nato; Missilförsvar; Autonoma vapensystem; Militär doktrin och folkrätt; Kinas militära strategier; Kinas försvarsmakt (Folkets befrielsearmé); Våldsanvändningens folkrätt; Public international law; Nuclear nonproliferation; Arms control; Intelligence operations; Cyber operations; Law of armed conflict; War sciences; NATO; Missile defense; Autonomous weapon systems; Military doctrine and international law; China's armed forces (People's Liberation Army); Chinese international law strategy; International Law; Use of force}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{08}},
 publisher  = {{Jus Gentium}},
 title    = {{Folkrätt och krigsvetenskap}},
 year     = {{2020}},
}