Advanced

Luftmätningar i barns utemiljö – ett Citizen Science projekt vid Malmö förskolor

Stroh, Emilie LU (2019)
Abstract (Swedish)
Denna rapport redovisar resultaten från ett pilotprojekt i ett större EU baserat Citizen Science projekt
som initierats av EEA (European Environmental Agency Area) och ska bidra med kunskap om hur
ett större Citizen Science projekt kan organiseras när det gäller utskick av information och
utdelning/uppsamling av mätutrustning för luftkvalitetmätningar.
Studien är finansierad av Naturvårdsverket och syftet med projektet var att engagera personalen vid
ett urval av förskolor i Malmö stad i att utföra egna luftföroreningsmätningar samt utvärdera hur väl
ett sådant mätprojekt utföll. Förhoppningen är att på detta sätt bidra till ökat medvetande om
luftföroreningsnivåerna i förskolornas utemiljöer samt... (More)
Denna rapport redovisar resultaten från ett pilotprojekt i ett större EU baserat Citizen Science projekt
som initierats av EEA (European Environmental Agency Area) och ska bidra med kunskap om hur
ett större Citizen Science projekt kan organiseras när det gäller utskick av information och
utdelning/uppsamling av mätutrustning för luftkvalitetmätningar.
Studien är finansierad av Naturvårdsverket och syftet med projektet var att engagera personalen vid
ett urval av förskolor i Malmö stad i att utföra egna luftföroreningsmätningar samt utvärdera hur väl
ett sådant mätprojekt utföll. Förhoppningen är att på detta sätt bidra till ökat medvetande om
luftföroreningsnivåerna i förskolornas utemiljöer samt förhoppningsvis skapa engagemang kring
luftfrågorna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Luftföroreningar, Förskolor, Malmö, Citizen Science
edition
2019:1
pages
32 pages
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e8e5d08a-2772-4ca2-8074-ad0ea2a2d357
alternative location
https://sodrasjukvardsregionen.se/download/rapport-12019-luftmatningar-i-barns-utemiljo-ett-citizen-science-projekt-vid-malmo-forskolor/
date added to LUP
2019-05-03 13:24:06
date last changed
2019-05-03 14:03:14
@techreport{e8e5d08a-2772-4ca2-8074-ad0ea2a2d357,
 abstract   = {Denna rapport redovisar resultaten från ett pilotprojekt i ett större EU baserat Citizen Science projekt<br/>som initierats av EEA (European Environmental Agency Area) och ska bidra med kunskap om hur<br/>ett större Citizen Science projekt kan organiseras när det gäller utskick av information och<br/>utdelning/uppsamling av mätutrustning för luftkvalitetmätningar.<br/>Studien är finansierad av Naturvårdsverket och syftet med projektet var att engagera personalen vid<br/>ett urval av förskolor i Malmö stad i att utföra egna luftföroreningsmätningar samt utvärdera hur väl<br/>ett sådant mätprojekt utföll. Förhoppningen är att på detta sätt bidra till ökat medvetande om<br/>luftföroreningsnivåerna i förskolornas utemiljöer samt förhoppningsvis skapa engagemang kring<br/>luftfrågorna.},
 author    = {Stroh, Emilie},
 language   = {swe},
 month    = {01},
 title    = {Luftmätningar i barns utemiljö – ett Citizen Science projekt vid Malmö förskolor},
 url     = {https://sodrasjukvardsregionen.se/download/rapport-12019-luftmatningar-i-barns-utemiljo-ett-citizen-science-projekt-vid-malmo-forskolor/},
 year     = {2019},
}