Advanced

Hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvården : enkätsvar om hur 11 902 medarbetare upplever sin arbetssituation

Nilsson, Kerstin LU (2017) In Arbets- och miljömedicin Syd 2017(13).
Abstract (Swedish)
Medellivslängden ökar och är idag över 80 år i 34 av världens länder, jämfört med i 19 länder år 2005. Detta ärpositivt, men den åldrande befolkningens hälsa är också en samhällsutmaning inte minst för välfärdssystemen.Hälso- och sjukvården riskerar blir särskilt belastad med allt fler vårdsökande äldre. Yrkesgrupperna inom hälsoochsjukvården har dessutom en hög medelålder och är samtidigt bland de största yrkesgrupperna i Sverige.Under våren 2017 genomfördes en studie om hållbart arbetsliv för alla åldrar tillsammans med det totala antalet avRegion Skånes hälso- och sjukvårdsanställda. Bakgrunden till studien var att samla in hur hälso- ochsjukvårdspersonal upplever sin arbetssituation och sina möjligheter för ett långt och hållbart... (More)
Medellivslängden ökar och är idag över 80 år i 34 av världens länder, jämfört med i 19 länder år 2005. Detta ärpositivt, men den åldrande befolkningens hälsa är också en samhällsutmaning inte minst för välfärdssystemen.Hälso- och sjukvården riskerar blir särskilt belastad med allt fler vårdsökande äldre. Yrkesgrupperna inom hälsoochsjukvården har dessutom en hög medelålder och är samtidigt bland de största yrkesgrupperna i Sverige.Under våren 2017 genomfördes en studie om hållbart arbetsliv för alla åldrar tillsammans med det totala antalet avRegion Skånes hälso- och sjukvårdsanställda. Bakgrunden till studien var att samla in hur hälso- ochsjukvårdspersonal upplever sin arbetssituation och sina möjligheter för ett långt och hållbart arbetsliv. Dennarapport är den första från materialet och innehåller en deskriptiv resultatredovisning av svaren från de 11 902medarbetarna som besvarade enkäten. De yrkesgrupper som ingick i undersökningsgruppen var: arbetsterapeut,fysioterapeuter, läkare, läkare med specialistutbildning, medicinska sekreterare, psykologer, psykoterapeuter,sjuksköterskor, barnmorskor, sjuksköterskor med specialist utbildning, social kurativ personal, undersköterska,skötare, biträden, m.fl.Frågeformuläret som användes i undersökningen utgick från swAge- modellen – Hållbart arbetsliv för allaåldrar (Se bl.a. http://www.swage.org/). Rapporten tar därför upp nio områden med betydelse för att ingå i arbetslivet, dvs.: 1) självskattad hälsaoch diagnoser; 2) fysisk arbetsmiljö; 3) mental arbetsmiljö; 4) arbetstid, arbetstakt och återhämtningstid; 5)ekonomi; 6) familj och fritid; 7) organisationsattityder, ledarskap, diskriminering, inklusion och socialt stöd påarbetsplatsen; 8) arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, meningsfullhet och stimulans; 9) kunskap, kompetens ochutveckling.I undersökningen framgår att 22 procent av deltagarna angav att de hade en diagnostiserad ohälsa som till någongrad var orsakad av deras arbete. Av diskrimineringsgrunderna var det vanligast att uppleva sig diskriminerad pågrund av ålder. Rapporten redovisar också vad deltagarna ansåg kunde öka deras möjligheter till att arbeta.Dessutom innehåller rapporten även en deskriptiv resultatredovisning av svaren från delundersökningen medmedarbetare i åldern 55-67 år.Resultaten från undersökningen kommer att användas som ett kunskapsunderlag för att skapa friska och hållbaraarbetsplatser för alla åldrar, och kommer att analyseras fördjupat och publiceras i kommande artiklar och rapporter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Sustainable working life in health care : survey about how 11 902 employees experience their work situation
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Äldre i arbetslivet, Hållbart arbetsliv för alla åldrar, Åldrande, arbetsmiljö, arbetsliv, organisering, arbetsmedicin, miljömedicin
in
Arbets- och miljömedicin Syd
volume
2017
issue
13
pages
84 pages
publisher
Arbets- och miljömedicin
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ebebc609-79f5-4a9c-94cb-cb681ef087c2
date added to LUP
2017-10-19 16:22:53
date last changed
2017-10-23 11:35:14
@techreport{ebebc609-79f5-4a9c-94cb-cb681ef087c2,
 abstract   = {Medellivslängden ökar och är idag över 80 år i 34 av världens länder, jämfört med i 19 länder år 2005. Detta ärpositivt, men den åldrande befolkningens hälsa är också en samhällsutmaning inte minst för välfärdssystemen.Hälso- och sjukvården riskerar blir särskilt belastad med allt fler vårdsökande äldre. Yrkesgrupperna inom hälsoochsjukvården har dessutom en hög medelålder och är samtidigt bland de största yrkesgrupperna i Sverige.Under våren 2017 genomfördes en studie om hållbart arbetsliv för alla åldrar tillsammans med det totala antalet avRegion Skånes hälso- och sjukvårdsanställda. Bakgrunden till studien var att samla in hur hälso- ochsjukvårdspersonal upplever sin arbetssituation och sina möjligheter för ett långt och hållbart arbetsliv. Dennarapport är den första från materialet och innehåller en deskriptiv resultatredovisning av svaren från de 11 902medarbetarna som besvarade enkäten. De yrkesgrupper som ingick i undersökningsgruppen var: arbetsterapeut,fysioterapeuter, läkare, läkare med specialistutbildning, medicinska sekreterare, psykologer, psykoterapeuter,sjuksköterskor, barnmorskor, sjuksköterskor med specialist utbildning, social kurativ personal, undersköterska,skötare, biträden, m.fl.Frågeformuläret som användes i undersökningen utgick från swAge- modellen – Hållbart arbetsliv för allaåldrar (Se bl.a. http://www.swage.org/). Rapporten tar därför upp nio områden med betydelse för att ingå i arbetslivet, dvs.: 1) självskattad hälsaoch diagnoser; 2) fysisk arbetsmiljö; 3) mental arbetsmiljö; 4) arbetstid, arbetstakt och återhämtningstid; 5)ekonomi; 6) familj och fritid; 7) organisationsattityder, ledarskap, diskriminering, inklusion och socialt stöd påarbetsplatsen; 8) arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, meningsfullhet och stimulans; 9) kunskap, kompetens ochutveckling.I undersökningen framgår att 22 procent av deltagarna angav att de hade en diagnostiserad ohälsa som till någongrad var orsakad av deras arbete. Av diskrimineringsgrunderna var det vanligast att uppleva sig diskriminerad pågrund av ålder. Rapporten redovisar också vad deltagarna ansåg kunde öka deras möjligheter till att arbeta.Dessutom innehåller rapporten även en deskriptiv resultatredovisning av svaren från delundersökningen medmedarbetare i åldern 55-67 år.Resultaten från undersökningen kommer att användas som ett kunskapsunderlag för att skapa friska och hållbaraarbetsplatser för alla åldrar, och kommer att analyseras fördjupat och publiceras i kommande artiklar och rapporter.},
 author    = {Nilsson, Kerstin},
 institution = {Arbets- och miljömedicin},
 keyword   = {Äldre i arbetslivet, Hållbart arbetsliv för alla åldrar, Åldrande, arbetsmiljö, arbetsliv, organisering, arbetsmedicin, miljömedicin},
 language   = {swe},
 number    = {13},
 pages    = {84},
 series    = {Arbets- och miljömedicin Syd},
 title    = {Hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvården : enkätsvar om hur 11 902 medarbetare upplever sin arbetssituation},
 volume    = {2017},
 year     = {2017},
}