Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nominering av Malin Espersson till Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling 2010 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö

Kjellberg, Anders LU (2011)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Other contribution
publication status
published
subject
keywords
team, Max Weber, variabel, Kronofogden, organisationsförändring, Kronofogdemyndigheten, nominering, pris, avhandling, Malin Espersson, Arbetsmiljöhögskolan, FALF, arbetslivsforskning, arbetsliv, arbetsmiljö, byråkratiska värden, byråkrati, Forum för arbetslivsforskning, sociologi, sociology, samhällsvetenskap, social sciences, bureaucracy, Enforcement Authority
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Anders Kjellbergs hemsida

Malin Espersson tilldelades den 16 juni 2011 Arbetsmiljöhögskolans nyinstiftade pris på 10 000 kronor för bästa avhandling i Sverige under år 2010 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Det skedde vid den arbetslivskonferens, Det nya arbetslivet, som Forum för arbetslivsforskning (FALF ) tillsammans med Luleå tekniska universitet arrangerade i Luleå 15-17 juni 2011.

Juryn utgjordes av FALF:s styrelse, som bestod av Lena Abrahamsson (ordförande; Luleå Tekniska Universitet), Kerstin Isaksson (Mälardalens högskola), Mikael Ottosson (Malmö högskola), Margareta Oudhuis (Högskolan i Borås), Måns Svensson (Lunds universitet) och Katarina Wijk (Högskolan i Gävle).
De nominerade avhandlingarna bedömdes utifrån följande tre lika starkt vägande kriterier: 1. Relevans för forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö (i bred mening) 2. Tillämpbarhet och samhällsnytta 3. Vetenskaplig kvalitet

FALF:s utdelande av priset för bästa avhandling 2010 till Malin Espersson – juryns motivering: Forum för arbetslivsforskning i Sverige delar ut priset ”Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö” Priset för bästa avhandling 2010 går till Malin Espersson Juryns motivering: Malin Espersson tilldelas Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling i Sverige inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö 2011 för sin avhandling Mer eller mindre byråkratisk – en studie av organisationsförändringar inom Kronofogdemyndigheten som lades fram 2010 vid Lunds universitet. Avhandlingen håller hög vetenskaplig kvalitet och utgör ett viktigt bidrag till forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Slutsatserna vilar på en gedigen empirisk och teoretisk grund. Med en problematiserande ansats ger avhandlingen ny förståelse av organisationsförändringars effekter och möjligheter i byråkratiska organisationer. Genom detta bidrar avhandlingen med ny kunskap till nytta för arbetslivets aktörer.

Malin Esperssons hemsida på Centrum för Genusvetenskap, Lunds universitet: Klicka här

Hemsida för Forum för arbetslivsforskning: FALF:s hemsida

Nyheten om att Malin Espersson fick priset på Forum för arbetslivsforsknings hemsida: FALF:s hemsida

Utförlig information om Malin Esperssons doktorsavhandling i sociologi i LUP (Lunds universitets publikationer): Läs här, bl.a. Abstract

Läs artikeln "Effektivare byråkrati med lagarbete" publicerad 29/6 2011 på arbetsmiljöforskning.se
id
f09bcc80-e517-48f4-8421-a4395f7bf4bd (old id 1979100)
date added to LUP
2016-04-04 13:20:26
date last changed
2018-11-21 21:13:19
@misc{f09bcc80-e517-48f4-8421-a4395f7bf4bd,
 author    = {{Kjellberg, Anders}},
 keywords   = {{team; Max Weber; variabel; Kronofogden; organisationsförändring; Kronofogdemyndigheten; nominering; pris; avhandling; Malin Espersson; Arbetsmiljöhögskolan; FALF; arbetslivsforskning; arbetsliv; arbetsmiljö; byråkratiska värden; byråkrati; Forum för arbetslivsforskning; sociologi; sociology; samhällsvetenskap; social sciences; bureaucracy; Enforcement Authority}},
 language   = {{swe}},
 title    = {{Nominering av Malin Espersson till Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling 2010 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/6095866/1979101.pdf}},
 year     = {{2011}},
}