Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen : Ett estetiskt och existentiellt bekymmer

LINDEGREN, KENNETH LU (2016)
Abstract
This thesis deals with improbable events in the realistic novel. The overarching
idea is that realism is distinguished by dealing with improbable events on the
basis of a double perspective: both as an existential and as an aesthetic problem.

As an existential problem the improbable events of narrative fiction represent
the constantly present possibility of an unexpected and unforeseen event suddenly occurring and changing our lives in the most dramatic manner, and this
without any person being responsible for it. These improbable events concern
key moral and ethical values, such as responsibility, freedom, power, and justice.

When this existential condition is portrayed in realism by means of... (More)
This thesis deals with improbable events in the realistic novel. The overarching
idea is that realism is distinguished by dealing with improbable events on the
basis of a double perspective: both as an existential and as an aesthetic problem.

As an existential problem the improbable events of narrative fiction represent
the constantly present possibility of an unexpected and unforeseen event suddenly occurring and changing our lives in the most dramatic manner, and this
without any person being responsible for it. These improbable events concern
key moral and ethical values, such as responsibility, freedom, power, and justice.

When this existential condition is portrayed in realism by means of improbable
events another problem appears, an aesthetic concern. Improbable events risk
(unintentionally) breaking the illusion of reality and giving the impression that
the author has resorted to a makeshift solution in order to lead the story in the
desired direction at the expense of the narrative’s mimetic credibility.

The thesis’ first part presents a theoretical model that distinguishes between
different kinds of improbable events: conventional improbable events, parodic
improbable events, and realistic improbable events. After that follows detailed
analyses of six Swedish novels – of how they, in different ways, struggles with the
problem of improbable events – covering the period 1830–1971.

In the conclusion it is suggested that this double-pronged problem is a historically limited phenomenon that may be said to have played out its role.
(Less)
Abstract (Swedish)
Avhandlingens ämne är osannolika händelser i den realistiska romanen. Den övergripande idén är att realismen utmärks av att osannolika händelser hanteras utifrån ett dubbelt perspektiv: både som ett existentiellt och ett estetiskt bekymmer.
Som ett existentiellt bekymmer representerar den narrativa fiktionsberättelsens osannolika händelser den ständigt närvarande möjligheten att en oförutsägbar och oväntad händelse kan förändra våra liv på det mest dramatiska sätt, och detta utan att någon person kan hållas ansvarig. Dessa osannolika händelser aktualiserar centrala moraliska och etiska värden, så som ansvar, frihet, makt och rättvisa.
När den realistiska romanen ska skildra detta existentiella villkor med hjälp av osannolika... (More)
Avhandlingens ämne är osannolika händelser i den realistiska romanen. Den övergripande idén är att realismen utmärks av att osannolika händelser hanteras utifrån ett dubbelt perspektiv: både som ett existentiellt och ett estetiskt bekymmer.
Som ett existentiellt bekymmer representerar den narrativa fiktionsberättelsens osannolika händelser den ständigt närvarande möjligheten att en oförutsägbar och oväntad händelse kan förändra våra liv på det mest dramatiska sätt, och detta utan att någon person kan hållas ansvarig. Dessa osannolika händelser aktualiserar centrala moraliska och etiska värden, så som ansvar, frihet, makt och rättvisa.
När den realistiska romanen ska skildra detta existentiella villkor med hjälp av osannolika händelser tillstöter emellertid ett annan problem, ett estetiskt bekymmer. Osannolika händelser riskerar att (oavsiktligt) bryta verklighetsillusionen och ge intryck av att författaren tillgripit en nödlösning för att leda händelseförloppet i önskad riktning på bekostnad av den mimetiska trovärdigheten.
Avhandlingens första del presenterar en teoretisk modell som skiljer mellan olika former av osannolika händelser: konventionella, parodiska och realistiska osannolika händelser. Efter det följer analyser av sex svenska romaner – av hur de, på olika sätt, kämpar med den bekymmersamma osannolika händelsen – från 1830 till 1971.
I avslutningen föreslås att detta dubbla bekymmer är ett historiskt avgränsat fenomen som kanske kan sägas ha spelat ur sin roll.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Pettersson, Anders, Umeå universitet
organization
alternative title
Improbable Events and the Swedish Realistic Novel : An Aestethic and Existential Problem
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Swedish fiction, causality, tellability, coincidence, chance, improbability, fiction-technique, realism, 20th century, 19th century, Carl Jonas Love Almqvist, Fredrika Bremer, Victoria Benedictsson, Hjalmar Söderberg, Willy Kyrklund, Per Gunnar Evander, Svensk fiktion, kausalitet, berättarbarhet, sammanträffande, slump, osannolikhet, berättarteknik, realism, 1900-talet, 1800-talet, Carl Johan Love Almqvist, Fredrika Bremer, Victoria Benedictsson, Hjalmar Söderberg, Willy Kyrklund, Per Gunnar Evander
pages
256 pages
publisher
Makadam förlag
defense location
Hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund
defense date
2016-11-19 10:15:00
ISBN
978-91-7061-222-0
978-91-7061-722-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
f367f8d9-1822-426b-b2ee-44f8bab6e3c2
date added to LUP
2016-10-14 14:46:27
date last changed
2018-11-21 21:26:38
@phdthesis{f367f8d9-1822-426b-b2ee-44f8bab6e3c2,
 abstract   = {{This thesis deals with improbable events in the realistic novel. The overarching<br/>idea is that realism is distinguished by dealing with improbable events on the<br/>basis of a double perspective: both as an existential and as an aesthetic problem.<br/><br/>As an existential problem the improbable events of narrative fiction represent<br/>the constantly present possibility of an unexpected and unforeseen event suddenly occurring and changing our lives in the most dramatic manner, and this<br/>without any person being responsible for it. These improbable events concern<br/>key moral and ethical values, such as responsibility, freedom, power, and justice.<br/><br/>When this existential condition is portrayed in realism by means of improbable<br/>events another problem appears, an aesthetic concern. Improbable events risk<br/>(unintentionally) breaking the illusion of reality and giving the impression that<br/>the author has resorted to a makeshift solution in order to lead the story in the<br/>desired direction at the expense of the narrative’s mimetic credibility.<br/><br/>The thesis’ first part presents a theoretical model that distinguishes between<br/>different kinds of improbable events: conventional improbable events, parodic<br/>improbable events, and realistic improbable events. After that follows detailed<br/>analyses of six Swedish novels – of how they, in different ways, struggles with the<br/>problem of improbable events – covering the period 1830–1971.<br/><br/>In the conclusion it is suggested that this double-pronged problem is a historically limited phenomenon that may be said to have played out its role.<br/>}},
 author    = {{LINDEGREN, KENNETH}},
 isbn     = {{978-91-7061-222-0}},
 keywords   = {{Swedish fiction; causality; tellability; coincidence; chance; improbability; fiction-technique; realism; 20th century; 19th century; Carl Jonas Love Almqvist; Fredrika Bremer; Victoria Benedictsson; Hjalmar Söderberg; Willy Kyrklund; Per Gunnar Evander; Svensk fiktion; kausalitet; berättarbarhet; sammanträffande; slump; osannolikhet; berättarteknik; realism; 1900-talet; 1800-talet; Carl Johan Love Almqvist; Fredrika Bremer; Victoria Benedictsson; Hjalmar Söderberg; Willy Kyrklund; Per Gunnar Evander}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{10}},
 publisher  = {{Makadam förlag}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen : Ett estetiskt och existentiellt bekymmer}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/15558735/Lindegren_Osannolika_f_r_OA.pdf}},
 year     = {{2016}},
}