Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Every breath you take every move you make. Studies on Asthma and Sports in Adolescent Athletes

Romberg, Kerstin LU (2013) In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2013:141.
Abstract
Asthma and allergies are common diseases in adolescents and have increased during the last few decades. All elite level sports activities result in increased risk of asthma and rhinitis regardless of sport practised. Physical activity is at the same time regarded as a health-promoting factor and is recommended both for the prevention and treatment of diseases. The aim of this study was to explore the prevalence of asthma and allergy among aspiring elite athletes, swimmers and tennis players, and to compare them with a reference group. A second aim was to characterize the asthmatic presentation in both sports trying to identify factors that can help us to diagnos better. We also aimed to explore gender-related differences and factors... (More)
Asthma and allergies are common diseases in adolescents and have increased during the last few decades. All elite level sports activities result in increased risk of asthma and rhinitis regardless of sport practised. Physical activity is at the same time regarded as a health-promoting factor and is recommended both for the prevention and treatment of diseases. The aim of this study was to explore the prevalence of asthma and allergy among aspiring elite athletes, swimmers and tennis players, and to compare them with a reference group. A second aim was to characterize the asthmatic presentation in both sports trying to identify factors that can help us to diagnos better. We also aimed to explore gender-related differences and factors related to life quality and physical activity in the different Groups.Methods: All groups answered a questionnaire to explore the frequency of respiratory symptom, health behaviour and life quality. To assess allergic sensitization, and airway hyper-reactivity skin-prick test, fractionated exhaled nitric oxide, mannitol provocation and exercise challenge tests were used. Clara Cell protein (CC16), 11β-prostaglandin

(11-βPGF2α) and leukotriene E4 (LTE4) were measured in urine as biomarkers reflecting inflammatory reactions in the airways.Results: Respiratory symptoms and asthma were more common among the athletes and most common among the swimmers. The frequency of positive mannitol provocation test was higher among the swimmers than the tennis players while the number of positive exercise tests did not differ between the groups. There was an

elevation of Clara Cell protein 16 in both groups after exercise challenge test, significantly higher among the tennis players, not seen after the mannitol provocation. Females had a higher frequency of respiratory symptoms and positive provocation tests, despite the same frequency of doctor-diagnosed asthma and asthma treatment. Physical

activity led to a healthier life style and indicated better life quality most prominently among females.Conclusion: We found a high prevalence of asthma among elite swimmers and tennis players. The swimmers had a higher frequency of respiratory symptoms, current asthma and a higher rate of positive mannitol provocation tests. This may indicate an unfavorable exercise environment where trichloramine might play a role. The discrepancy between respiratory symptoms and airway hyper-reactivity on one hand and doctor-diagnosed asthma on the other could be in line with a tendency of not being sufficiently aware of the asthma diagnosis in females. Physical activity, even among athletes, seems to be a health-promoting factor. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Every breath you take – Every move you make

Astma och allergier tillhör våra vanligaste folksjukdomar och de har ökat under de senaste fyra decennierna, särskilt bland barn och ungdomar. Under samma period så har inställningen till fysisk aktivitet och olika livsstilsfaktorer i samhället förändrats. Det är allmänt accepterat att fysisk aktivitet är bra for hälsan och vi använder fysisk aktivitet inom sjukvåden både för att behandla och förhindra många kroniska sjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig både minska risken for att dö i förtid och minska förekomsten av många vanliga sjukdomar. Är man fysiskt aktiv under ungdomsåren blir man mer fysiskt aktiv även som vuxen.... (More)
Popular Abstract in Swedish

Every breath you take – Every move you make

Astma och allergier tillhör våra vanligaste folksjukdomar och de har ökat under de senaste fyra decennierna, särskilt bland barn och ungdomar. Under samma period så har inställningen till fysisk aktivitet och olika livsstilsfaktorer i samhället förändrats. Det är allmänt accepterat att fysisk aktivitet är bra for hälsan och vi använder fysisk aktivitet inom sjukvåden både för att behandla och förhindra många kroniska sjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig både minska risken for att dö i förtid och minska förekomsten av många vanliga sjukdomar. Är man fysiskt aktiv under ungdomsåren blir man mer fysiskt aktiv även som vuxen. Samtidigt har det visat sig att träning på elitnivå oberoende av vilken sport som utövas ökar risken att bli allergisk eller insjukna i astma. Hur stor denna risk är hänger samman med vilken typ av träning som utförs och den miljö som den utförs i.

Ansträngningsastma, det vill säga astmabesvär i anslutning till ansträngning, är ett av de vanligaste symptomen hos patienter med astma och är ofta det mest besvärande symptomet hos ungdomar. En del har astmatiska symptom bara i anslutning till ansträngning. Diagnosen ansträngningsastma är inte alltid lätt att ställa eftersom symptomen ofta är ospecifika vilket medför att samtidigt som diagnosen ofta missas kan den också sattas på felaktiga grunder.

Målet med var studie var att undersöka hur vanligt förekommande astma och allergier var hos elittränande simmare och tennisspelare, jämföra dem med varandra och med en referensgrupp av skolbarn i samma ålder. Vi ville också studera olika diagnostiska metoder som kan användas for att säkerställa diagnosen astma vilket i sin tur medverkar till en korrekt behandling. Samtidigt ville vi kontrollera om det fanns några könsskillnader i förekomsten av andningsbesvär och också se hur fysisk aktivitet påverkade livsstil och välbefinnande.

Vi fann att andningsbesvär i anslutning till fysisk aktivitet och astma var vanligare bland idrottare än deras jämnåriga kamrater. Vanligast var symptomen bland simmarna. Av de två olika testerna som vi använde for att undersöka idrottarnas känslighet i luftvägarna, så visade den ena, mannitoltestet, (inhalation av ett luftvägsirriterande ämne, mannitol) på en högre känslighet i luftvägarna hos simmarna jämfört med tennisspelarna. Känsligheten i luftvägarna vid det idrottsspecifika ansträngningstestet (ansträngning i idrottarnas vanliga träningsmiljö) var däremot lika stor hos både simmare och tennisspelare. Vi fann också en förhöjning av inflammatoriska nedbrytningsprodukter i urinen efter ansträngningstesten som inte fanns i anslutning till mannitoltesten.

Kvinnorna i studien, både idrottare och referensgrupp, hade mer luftvägs- och astmasymptom och de kvinnliga idrottarna visade också en större känslighet i sina luftvägar jämfört med männen. Detta trots att de lika ofta hade en astmadiagnos satt av läkare och lika ofta var insatta på astmamedicin som de manliga deltagarna i studien.

De fysiskt aktiva i studien både idrottare och referensgrupp hade en hälsosammare livsstil, större självkänsla och mindre psykosomatiska symptom. Mest positiv påverkan av fysisk aktivitet fanns hos de kvinnliga deltagarna i studien.

Vår studie talar för att idrott leder till ökade andningsbesvär, astmasymptom och ökad känslighet i luftvägarna, mest uttalat hos simmarna. Detta kan tala för en ogynnsam träningsmiljö, där för simmarna trikloramin, en nedbrytningsprodukt, av klor kan spela en viktig roll.

Skillnaden som vi fann mellan könen avseende symptom och luftvägskänslighet å ena sidan och diagnosen astma satt av läkare å andra sidan, skulle kunna tala för att vi inte är tillräckligt uppmärksamma på astmadiagnosen hos unga kvinnor. Fysisk aktivitet oberoende om den bestod av motionsträning eller elitidrott verkar vara en hälsofrämjande faktor inte minst hos kvinnorna.

Ovanstående fynd visar att det kravs bättre kontroll över de miljöer och träningslokaler där barn och unga vuxna som idrottar tillbringar stora delar av sin lediga tid. De fördelar som ett fysisk aktivt liv skapar ska inte behöva spolieras av en dålig träningsmiljö med en ökad risk att utveckla astma. Samma krav på våra idrottares träningsmiljö bör ställas som på våra arbetsmiljöer. Vid bedömning av träningsmiljön bör även hänsyn tas till den ökade andningen, hyperventilationen, som inträffar i anslutning till träning. Hyperventilationen i sin tur medför en ökad inandning av de skadliga ämnen, såsom trikloramin som kan förekomma i omgivande luft. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • MD Professor Moriera, André, University of Porto
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Adolescence, asthma, airway hyper-reactivity, mannitol provocation, exercise challenge, CC16, gender, life style, quality of life
in
Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2013:141
pages
93 pages
publisher
Department of Clinical Sciences, Lund University
defense location
Rune Grubb salen BMC Sölvegatan 19 Lund
defense date
2013-12-13 10:00:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-87651-16-8
language
English
LU publication?
yes
id
f3ced828-bd18-41e1-8d9c-50a1c31c62eb (old id 4174106)
date added to LUP
2016-04-01 13:42:39
date last changed
2019-05-22 04:23:29
@phdthesis{f3ced828-bd18-41e1-8d9c-50a1c31c62eb,
 abstract   = {{Asthma and allergies are common diseases in adolescents and have increased during the last few decades. All elite level sports activities result in increased risk of asthma and rhinitis regardless of sport practised. Physical activity is at the same time regarded as a health-promoting factor and is recommended both for the prevention and treatment of diseases. The aim of this study was to explore the prevalence of asthma and allergy among aspiring elite athletes, swimmers and tennis players, and to compare them with a reference group. A second aim was to characterize the asthmatic presentation in both sports trying to identify factors that can help us to diagnos better. We also aimed to explore gender-related differences and factors related to life quality and physical activity in the different Groups.<br/><br>
<br/><br>
Methods: All groups answered a questionnaire to explore the frequency of respiratory symptom, health behaviour and life quality. To assess allergic sensitization, and airway hyper-reactivity skin-prick test, fractionated exhaled nitric oxide, mannitol provocation and exercise challenge tests were used. Clara Cell protein (CC16), 11β-prostaglandin<br/><br>
(11-βPGF2α) and leukotriene E4 (LTE4) were measured in urine as biomarkers reflecting inflammatory reactions in the airways. <br/><br>
<br/><br>
Results: Respiratory symptoms and asthma were more common among the athletes and most common among the swimmers. The frequency of positive mannitol provocation test was higher among the swimmers than the tennis players while the number of positive exercise tests did not differ between the groups. There was an<br/><br>
elevation of Clara Cell protein 16 in both groups after exercise challenge test, significantly higher among the tennis players, not seen after the mannitol provocation. Females had a higher frequency of respiratory symptoms and positive provocation tests, despite the same frequency of doctor-diagnosed asthma and asthma treatment. Physical<br/><br>
activity led to a healthier life style and indicated better life quality most prominently among females. <br/><br>
<br/><br>
Conclusion: We found a high prevalence of asthma among elite swimmers and tennis players. The swimmers had a higher frequency of respiratory symptoms, current asthma and a higher rate of positive mannitol provocation tests. This may indicate an unfavorable exercise environment where trichloramine might play a role. The discrepancy between respiratory symptoms and airway hyper-reactivity on one hand and doctor-diagnosed asthma on the other could be in line with a tendency of not being sufficiently aware of the asthma diagnosis in females. Physical activity, even among athletes, seems to be a health-promoting factor.}},
 author    = {{Romberg, Kerstin}},
 isbn     = {{978-91-87651-16-8}},
 issn     = {{1652-8220}},
 keywords   = {{Adolescence; asthma; airway hyper-reactivity; mannitol provocation; exercise challenge; CC16; gender; life style; quality of life}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Clinical Sciences, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series}},
 title    = {{Every breath you take every move you make. Studies on Asthma and Sports in Adolescent Athletes}},
 volume    = {{2013:141}},
 year     = {{2013}},
}