Advanced

Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6

Molnár, Miklós LU and Gustavsson, Tomas LU (2016)
Abstract (Swedish)
Handboken har utarbetats som hjälp för intressenter i byggbranschen att tillämpa Eurokodsystemet på murade konstruktioner. Handboken avses bli ett stöd för projektörer och byggare som varit vana vid att använda nationella svenska byggregler, som BKR, i samband med projekt som uppförs i Sverige. Men handboken kan också vara till nytta för bedömning från beställar- och myndighetssidan av projekt som byggs i Sverige av byggföretag som har sin bas i andra länder samt när svenska byggföretag arbetar utomlands och svenska byggmaterialproducenter exporterar till andra länder.
Handboken behandlar dimensionering av murverk enligt SS-EN 1996: Eurokod 6 – Dimensionering av murverkskonstruktioner. Grundläggande regler för dimensionering av... (More)
Handboken har utarbetats som hjälp för intressenter i byggbranschen att tillämpa Eurokodsystemet på murade konstruktioner. Handboken avses bli ett stöd för projektörer och byggare som varit vana vid att använda nationella svenska byggregler, som BKR, i samband med projekt som uppförs i Sverige. Men handboken kan också vara till nytta för bedömning från beställar- och myndighetssidan av projekt som byggs i Sverige av byggföretag som har sin bas i andra länder samt när svenska byggföretag arbetar utomlands och svenska byggmaterialproducenter exporterar till andra länder.
Handboken behandlar dimensionering av murverk enligt SS-EN 1996: Eurokod 6 – Dimensionering av murverkskonstruktioner. Grundläggande regler för dimensionering av murverkskonstruktioner finns i SS-EN 1996-1-1. Reglerna avser dels oarmerade och dels armerade konstruktioner samt såväl slak- som spännarmerade konstruktioner. I SS-EN 1996-2 framgår hur dimensionering enligt SS-EN 1996-1-1 ska följas upp vid val av material i utförandeskedet och vilka krav som gäller för utförandet.
Ett viktigt dokument vid tillämpning av Eurokoderna är respektive lands nationella bilaga. I respektive Eurokod medges för vissa parametrar att de olika länderna tillämpar olika värden. Innehållet i den nationella bilagan fastslås för svensk del av Boverket och kungörs som en del i ”Boverkets författningssamling”, med beteckningen EKS, som är en förkortning för Europeiska Konstruktionsstandarder. EKS kan hämtas avgiftsfritt från Boverkets hemsida, www.boverket.se. Nu (2016) gällande version betecknas EKS 10.
Handboken innehåller konstruktionsanvisningar, förklaringar och kommentarer som berör viktiga frågeställningar vid dimensionering av murade konstruktioner. Läsaren hänvisas till Eurokoderna när en uttömmande hantering av frågor som rör dimensionering av murade konstruktioner efterlyses. I kapitel 4 ges sju beräkningsexempel som belyser viktiga aspekter vid dimensionering av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
murverk , murverkskonstruktioner, dimensionering, Eurokod 6
categories
Popular Science
pages
99 pages
publisher
AB Svensk Byggtjänst
ISBN
978-91-7333-794-6
language
Swedish
LU publication?
yes
id
f57ee1b9-5e43-4826-ac94-4b0426463750
date added to LUP
2016-10-31 09:14:18
date last changed
2018-11-21 21:26:59
@book{f57ee1b9-5e43-4826-ac94-4b0426463750,
 abstract   = {Handboken har utarbetats som hjälp för intressenter i byggbranschen att tillämpa Eurokodsystemet på murade konstruktioner. Handboken avses bli ett stöd för projektörer och byggare som varit vana vid att använda nationella svenska byggregler, som BKR, i samband med projekt som uppförs i Sverige. Men handboken kan också vara till nytta för bedömning från beställar- och myndighetssidan av projekt som byggs i Sverige av byggföretag som har sin bas i andra länder samt när svenska byggföretag arbetar utomlands och svenska byggmaterialproducenter exporterar till andra länder.<br/>Handboken behandlar dimensionering av murverk enligt SS-EN 1996: Eurokod 6 – Dimensionering av murverkskonstruktioner. Grundläggande regler för dimensionering av murverkskonstruktioner finns i SS-EN 1996-1-1. Reglerna avser dels oarmerade och dels armerade konstruktioner samt såväl slak- som spännarmerade konstruktioner. I SS-EN 1996-2 framgår hur dimensionering enligt SS-EN 1996-1-1 ska följas upp vid val av material i utförandeskedet och vilka krav som gäller för utförandet. <br/>Ett viktigt dokument vid tillämpning av Eurokoderna är respektive lands nationella bilaga. I respektive Eurokod medges för vissa parametrar att de olika länderna tillämpar olika värden. Innehållet i den nationella bilagan fastslås för svensk del av Boverket och kungörs som en del i ”Boverkets författningssamling”, med beteckningen EKS, som är en förkortning för Europeiska Konstruktionsstandarder. EKS kan hämtas avgiftsfritt från Boverkets hemsida, www.boverket.se. Nu (2016) gällande version betecknas EKS 10.<br/>Handboken innehåller konstruktionsanvisningar, förklaringar och kommentarer som berör viktiga frågeställningar vid dimensionering av murade konstruktioner. Läsaren hänvisas till Eurokoderna när en uttömmande hantering av frågor som rör dimensionering av murade konstruktioner efterlyses. I kapitel 4 ges sju beräkningsexempel som belyser viktiga aspekter vid dimensionering av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6.<br/>},
 author    = {Molnár, Miklós and Gustavsson, Tomas},
 isbn     = {978-91-7333-794-6},
 keyword   = {murverk ,murverkskonstruktioner,dimensionering,Eurokod 6},
 language   = {swe},
 pages    = {99},
 publisher  = {AB Svensk Byggtjänst},
 title    = {Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6},
 year     = {2016},
}